Milyarlarca insan temiz su ve kanalizasyondan yoksun

21'inci yüzyılda halen dünyada milyarlarca insan su ve kanalizasyondan yoksun.

Dünya genelinde halen milyarlarca insan sağlıklı su ve kanalizasyondan yoksun yaşamak zorunda kalırken, her yıl milyonlarca ölümün önlenmesi için yüz milyarlarca dolar yatırım yapılması gerekirken, aksi halde savaşlar ve kontrolsüz göç kaçınılmaz olacak.

Gelişmiş ülkelerin pazarladığı neredeyse tüm teknolojik ürünler yoksullukla boğuşan ülkelere ulaşırken, milyarlarca insanın sağlığını ilgilendiren alanlara yeterli destek verilmiyor. Bunların başında ise temiz su kaynakları, banyo ve tuvalet için gerekli olan tesisatlar ile kanalizasyonlar geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2000 yılında kabul edilen ve 2015 yılında ulaşılması öngörlen Milenyum Kalkınma Hedefleri revize edilerek, 2030 yılında ulaşılması istenen hedeflere dönüşmüştü. Bunlar arasında 2030 yılına kadar tüm insanlığın temiz su kaynaklarından faydalanması ve kanalizyonların tamamlanması bulunuyordu.

AFRİKA’DA TOPLUMUN ÜÇTE BİRİ SUDAN, ÜÇTE İKİSİ İSE KANALİZASYONDAN YOKSUN

Ancak BM’nin uzun yıllardır belirlediği hedefler ile varılan sonuçlar arasında büyük bir uçurum var. ‘Afrobarometer’ adlı araştırma kuruluşları ağının verilerine göre, sadece Afrika kıtasında hanelerin yüzde 64’ünde su şebekesi bağlı iken, kanalizasyonun bağlı olduğu hanelerin oranı yüzde 31’de kalıyor. Oysa Afrika kıtasının özellikle Sahra Altı topraklarında su kaynaklarının bolluğu biliniyor ve bu kaynakların sadece yüzde 5’inin kullanılabildiği bildiriliyor.  

Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki Wits Üniversitesi’nden Mike Muller’e göre, Afrika kıtasının genelinde hanelere su şebekelerinin bağlanmasına yönelik çabalar artıyor. Ancak bununla birlikte kanalizasyon ihtiyacı da giderek önem kazanan bir sorun olarak ortada duruyor.

TEMİZ SUYA ERİŞİMLE HER YIL 3,5 MİLYON HAYAT KURTARILABİLİR

Merkezi Fransa’nın Marsilya şehrinde bulunan Dünya Su Konseyi (WWC) adlı çokuluslu platforma göre, nüfusu 7,5 milyara ulaşan dünyamızda 924 milyon kişi temiz içme suyundan mahrum olarak yaşıyor. Yine 2,4 milyar insan ise hane içinde gerekli su tesisatları ve kanalizasyondan yoksun durumda.

WWC’ye göre, 2030’a kadar yıllık 650 milyar dolar yatırım yapılması halinde dünyanın tüm bölgelerine temiz su ulaştırılması mümkün olabilecek.

SUYA YATIRILAN HER 1 DOLAR SAĞLIKTA 4,3 DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK

Temiz su kaynaklarının olmaması veya insanların erişemeyeceği şekilde uzak olması nedeniyle meydana gelen hastalık ve salgınlar her yıl 3,5 milyon insanın yaşamına mal oluyor. Su kaynaklarının doğru kullanılamaması nedeniyle ekonomik üretim de ciddi oranda etkilenirken, bunun yıllık 500 milyar dolara mal olduğu hesaplanıyor.

Yine WWC verilerine göre, su ve kanalizasyona yatırılacak her 1 dolar sayesinde sağlık problemlerine harcanacak 4,3 dolardan tasarruf edilebilecek.

WWC Başkanı Benedito Braga tarafından geçtiğimiz ay dünyadaki tüm devlet ve hükümet başkanlarına çağrı yapılmış ve bu alanlara özellikle daha fazla kaynak aktarılması istenmişti. Braga, BM Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin ‘sadece bir vizyon olarak kalmaması için’ daha fazla fon ayrılmasının şart olduğunu vurgulamıştı.

SU KITLIĞI AÇLIK, SAVAŞLAR VE GÖÇÜ ARTTIRACAK

Dünya üzerindeki suya erişim sorununun çözülememesi halinde günümüzde 3,5 milyon olan yıllık ölümlerin daha da artacağı ve birçok büyük çatışmaları beraberinde getireceği biliniyor.

Su sorununun dünyanın yoksul ülkelerindeki çatışmaları arttırmasıyla beraber on milyonlarca insanın kontrolsüz bir biçimde göçe zorlanacağı uyarısı da yapılıyor.