Kötü sosyo-ekonomik koşullar ömrü azaltıyor

Britanya’da apılan bir araştırmaya göre, kötü sosyo-ekonomik koşullarda yaşamak veya sürekli aynı bölgede yaşamak insanların yaşam sürelerini en az 2 yıl kısaltıyor.

İngiliz TheLancet sağlık dergisi tarafından yayınlanan bir araştırma kapsamında ABD, Avustralya ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde daha önce yapılan 48 araştırma yeniden gözden geçirildi.

Araştırmaya göre, kötü sosyo-ekonomik koşullar insan ömrü üzerinde olumsuz etkilere yol açarken, ortalama ömrü 2,1 yıl kadar azaltıyor. Araştırmada, ‘kötü koşullar’ az kalifiye iş sahibi olmak veya düşük düzeyde eğitim görmek gibi durumlarla ifade edildi.

Sigara kullanmanın ömrü ortalama 4,8 yıl, şeker hastalığının ise 3,9 yıl kadar azalttığı belirtilen araştırmada, ömür aynı aynı kent veya bölgede yaşamak da insan ömrünü ortalama 2,4 yıl azaltıyor.

Araştırmaya katılan Londra Kolej Üniversitesi'nden Mika Kivimaki, "Eğitim ve gelir düzeyi ile çalışma (şartlarının) sağlığı etkilediğini biliyoruz ama ne düzeyde olduğunu gösteren az sayıda araştırma var" dedi.

Araştırmacılar, sosyo ekonomik koşulların, yerel, ulusal veya uluslararası politikalarla değiştirilebileceğine dikkat çekerken, bu değişimlerin, insan ömrü açısından sigara bırakmak için yardımlar veya diyet tavsiyelerinden daha önemli olduğunun altı çizildi.

Araştırma projesini yöneten PaoloVineis, "Sosyo-ekonomik statü önemlidir, çünkü tüm bir yaşam boyunca tehlikeli koşullar ve davranışlara maruz kalmak anlamına geliyor" yorumunda bulundu.