AB’de çalışanlar arasındaki gelir adaletsizliği devam ediyor

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre, en düşük ve en yüksek gelir grupları arasındaki adaletsizlik halen ciddi oranları buluyor.

Eurostat’a göre, birlik içinde gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Polonya gelirken, İsveç’te gelir grupları arasındaki fark oldukça düşük. Polonya’da en düşük gelirli yüzde 10’luk çalışan grubu ile yüksek gelire sahip yüzde 10’luk kesim arasındaki uçurum 5 kat iken, İsveç’te 2 kat.

AB’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise yüksek gelir grubundaki çalışanlar ile düşük gelirliler arasında 4 kat fark bulunuyor.

Özellikle Almanya gibi işsizliğin düşük olduğu ve ekonominin sürekli büyüdüğü ülkelerdeki gelir adaletsizliği ve yoksulluk artışı dikkat çekiyor. İşsizlik oranının yüzde 5’lerde olduğu Almanya’da 16 milyon kişinin de aylık 719 eurodan az gelire sahip olduğu duyurulmuştu.