Sübyancı rahipler 200 binden fazla çocuğu mağdur etti

Salı günü yayınlanan rapora göre, Fransa'daki Katolik din adamlarının üyeleri, son yetmiş yılda tahmini 216 bin küçük çocuğa cinsel saldırıda bulundu.

Cinsel saldırıya uğrayan sayısı, din adamı olmayan ancak Katolik okulları ve gençlik programları gibi Kilise ile başka bağlantıları olan kişilerin kurbanları dahil edildiğinde tahmini 330 bine yükseliyor. 

Rapora göre, 1950 ile 2020 yılları arasında Fransız Katolik Kilisesi'nde toplam 115 bin rahip ve diğer din adamlarından 2 bin 900 ila 3 bin 200 sübyancının çalıştığı tahmin ediliyor.

Raporda, "Katolik Kilisesi, aile ve arkadaş çevreleri dışında, cinsel şiddetin yaygınlığının en yüksek olduğu yerdir" tespitiyle birlikte “Bu bela ile karşı karşıya kalan Katolik Kilisesi'nin çok uzun bir süre ilk tepkisi, kendini bir kurum olarak korumak oldu ve tacize uğrayanlara tam, hatta acımasız kayıtsızlık gösterdi" denildi.

Fransız Katolik Kilisesi'ne dair bugüne kadarki en eksiksiz cinsel şiddet raporu olan Salı günkü rapor, kilise yetkililerinin talebi üzerine bağımsız bir komisyon tarafından derlendi. Son yıllarda diğer ülkelerden gelen benzer raporlar, kilisenin itibarına darbe vurdu.

‘BUGÜN DE SORUNLAR YAŞANIYOR’

Raporu hazırlayan Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) başkanı Jean-Marc Sauvé, tacizin sistematik olduğunu ve "sürüden ayrılan birkaç kara koyun"la sınırlı olmadığını söyledi.

Sauvé, dün düzenlediği basın toplantısında, Fransa'daki tüm cinsel şiddetin yaklaşık yüzde 4'ünün kilise içindeki küçüklere yönelik olduğunu söyledi. Şiddetin çoğunun 1950 ile 1968 yılları arasında yaşandığını, ancak bugün hala devam ettiğini belirterek, "Sorun arkamızda değil, hala burada" dedi.

İNSANLIK İÇİN BİR UTANÇ

Taciz mağdurları grubu La Parole Libérée'nin başkanı François Devaux, basın toplantısında kilise temsilcilerinin "insanlık için bir utanç" olduklarını söyledi.

Devaux, din adamlarına, cümleyi tekrar etmeden önce her kelimeyi yavaşça telaffuz ederek, "Bu suçların bedelini hepiniz ödemelisiniz. Bu cehennemde onlarca yıldır işlenen gaddarca suçlar var... bir ihanet vardı: Güvene ihanet, ahlaka ihanet, çocuklara ihanet, kendi insanlarınızın masumiyetine ihanet, müjdeye ihanet, aslına ihanet." mesaj, her şeye ihanet" dedi.

Fransa Piskoposlar Konferansı başkanı Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort da Salı günü yaptığı açıklamada, raporda belirtilen cinsel şiddet ölçeğinin "hayal edebileceğimizden daha fazla" olduğunu söyledi ve "bu tür eylemlerin kurbanı olanlar için af diledi. "

RAPOR NASIL HAZIRLANDI?

2018 yılında Fransız Katolik din adamları tarafından soruşturma komisyonu görevlendirildi ve Fransız Katolik Piskoposlar konferansı tarafından finanse edildi. Kilise'den bağımsız olarak hareket eden soruşturma komisyonunun, piskoposlukların ve dini kurumların arşivlerine erişmesine izin verildi.

Eski bir devlet memuru olan Sauvé, CIASE'nin raporunu hazırlamak için farklı dini geçmişlerden gelen 21 üyeli disiplinler arası bir uzman paneline başkanlık etti. Sauvé, yaklaşık 6 bin 500 kişiden doğrudan tanıklık toplayarak 2 bin 700 cinsel saldırı mağdurunun kimliğinin tespit edilmesini sağladığını ve kilise arşivleri ve basın küpürleri taranarak, 4 bin 800 kişinin daha teşhis edildiğini de sözlerine ekledi.

Sauvé, komisyonun ayrıca, motivasyonlarını ve eylemlerini nasıl gördüklerini aydınlatmak için din adamlarından 11 tacizciyle röportaj yaptığını söyledi.

CİNSEL ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ATILAN ADIMLAR YETERSİZ

Fransa'daki Katolik Kilisesi, son yıllarda cinsel şiddeti önlemek için bir dizi adım attı. 2019'da Paris Piskoposluğu, hayatta kalanların yetkililere resmi bir şikayette bulunmadan cinsel şiddetin soruşturulmasına izin vermek için şehir savcısıyla bir protokol imzaladı, ancak raporda bu önlemler tepkisel ve yetersiz olarak nitelendirildi.

ÖNERİLER VE TAZMİNAT

Öneriler ve tazminat

Rapor, Kilise'nin kanon yasalarının gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere 45 tavsiye yayınladı.

Sauvé, "Genel olarak, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel ahlak ihlalleri, altıncı emir olan 'Zina etmeyeceksin' ile ilişkilendirilir" dedi. 

Raporda, "Kilisenin, cinsel şiddetin ve özellikle de tecavüzün, gerçekte 'Öldürmeyeceksin' emri altına giren bir ölüm işi olduğu gerçeğine dikkat etmesi" tavsiye ediliyor.

Raporda ayrıca, "itirafın sırrı, reşit olmayan veya savunmasız bir kişiye uygulanan cinsel şiddet vakalarını adli ve idari makamlara bildirme yükümlülüğünü değiştiremez" mesajının da gönderilmesi çağrısında bulunuyor.

Raporun özeti, Kilise'nin "özellikle karar alma alanlarında laik figürlerin ve kadınların varlığının güçlendirilmesinin" "yalnızca yararlı değil, aynı zamanda gerekli göründüğünü" söyledi ve stajyer rahipler için "psikolojik değerlendirme" önerdi.

Ayrıca rahiplerin özellikle çocuk hakları konusunda hukuk eğitimi almalarını tavsiye ediyor. “Geleceğin rahipleri, yetki ve itaat konularında eleştirel bir ruha sahip olacak şekilde eğitilmelidir” deniliyor.

VATİKAN KANON YASALARINI REVİZE ETMİŞTİ

Vatikan, Haziran ayında, açıkça yasaklanmış cinsel suçları genişletmek ve Papa Francis'in sözleriyle, "ceza verilmesinin yetkililerin takdirine bırakıldığı davaların sayısını azaltmak" için kanon yasalarını revize etti.

Rapor ayrıca, Fransa Katolik Kilisesi'nin, din adamları tarafından işlenen cinsel saldırı mağdurlarını tazmin edecek bir mekanizmayı devreye sokmasını ve zaman aşımı sona ermişse ya da suçlu varsa, hayatta kalanları "resmi olarak tanımak için bağımsız bir süreç" uygulamaya koymasını tavsiye ediyor.

Sauvé, "Bu, yardım dağıtmak veya kurbanları kurtarmakla ilgili değil. Bu sadece Kilise'nin sorumlu olduğu hasarı onarmakla ilgili. Aslında bu, Kilise'nin kurbanlara borçlu olduğu bir borç" dedi.