Hangi ülkeler ne kadar gıda israf ediyor?

İnternet ortamında hazırlanan ve anket yoluyla katılınılan bir projeyle hangi ülkelerde ne kadar gıdanın çöpe atıldığı ve bireylerin kazançlarının ne kadarını gıdaya harcamak zorunda oldukları belirleniyor.

Yüz milyonlarca insan açlıkla boğuşmaya devam ederken her yıl dünyada 1,3 milyar ton gıdanın tüketilmeden veya satışa dahi sunulmadan çöpe gittiği biliniyor. İnternet ortamında hazırlanan ve anket yoluyla katılınılan bir projeyle hangi ülkelerde ne kadar gıdanın çöpe atıldığı ve bireylerin kazançlarının ne kadarını gıdaya harcamak zorunda oldukları belirleniyor.

Bill & Melinde Gates Foundation, European Journalism Center gibi kuruluşların desteğiyle Spiegel Online ve Lokaler haber siteleri tarafından yürütülen ‘Expedition Beyond Tomorrow‘ adlı proje kapsamında elde edilen veriler, dünya genelindeki gıda ve elektronik israfını gözler önüne seriyor.

Proje kapsamında edinilen verilere göre, halkın gelirinin büyük bir kısmını beslenme giderleri için harcadığı dünyamızda en çok gıda israfı ise gelişmiş ülkelerde göze çarpıyor.

GELİRİNİN ÜÇTE İKİSİNİ GIDAYA HARCAYAN BİREYLER AFRİKA’DA

Afrika ülkelerinde bireyler gelirlerinin yüzde 60’ından fazlasını gıda harcamaları için ayırmak zorunda kalırken, ABD’de bu oran yüzde 7’nin altında. Almanya ve Avusturya’da gelirin yüzde 10 ile 10,5’i arasında bir miktar gıda harcamalarına giderken, Rusya’da bu oran yüzde 28, Türkiye’de yüzde 27 ve Hindistan’da yüzde 30’u buluyor.

Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için haftada bir kaç kez et yenmesi gerekirken, et tüketiminde de israfkar ülkelerle yoksul ülkeler arasında bir uçurum buluyor. Yeni Zelanda’da kişi başına haftalık et tüketimi 2,4 kiloyu bulurken, ABD ve Avustralya’da 2,3 kiloda. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya’da ise bu miktar haftalık 1,6 ile 1,8 kg arasında seyrediyor.

Et tüketimi Afrika ülkelerinde kişi başına haftalık 0,2 kg ile 0,6 kg arasında değişirken, Türkiye’de de bu oran 0,6 kg civarında.

EN ÇOK YUNANİSTAN, ROMANYA VE İTALYA’DA ÇÖPE ATILIYOR

Proje kapsamında 27 Avrupa ülkesinde kişi başına ne kadar gıdanın çöpe atıldığı da inceleniyor. Buna göre, Yunanistan’da haftalık kişi başına 2,7 kg gıda çöpe atılırken, Romanya ve İtalya’da bu miktar 2,5 kg gibi oldukça yüksek.

Haftalık gıda israfı Bulgaristan’da 1,5 kg ile diğer Avrupa ülkelerinin altında olurken, Slovakya’da 1,6 kg, Çek Cumhuriyeti’nde 1,8 kg ve Almanya’da ise 1,9 kg civarında.

Ancak gıda israfına yönelik rakamlar bireylerin satın aldıkları ve çöpe attıkları gıdaları kapsıyor. Yani gıda zincirleri tarafından satılmadan çöpe atılan yüz milyonlarca ton gıdanın ülkelere göre dağılımı tespit edilmiyor.