AP karbon piyasası planını kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP) karbon piyasasında kapsamlı reform ve ithalatını yeşillendirmek için sınırlarda "karbon vergisi" de dahil olmak üzere AB’nin iddialı iklim planının temel unsurlarını kabul etti.

AP’de yapılan oylamayı memnuniyetle karşılayan ve üye devletleri bu son adımı tamamlamaya çağıran Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Birlikte Avrupa'yı ilk iklim nötr kıta haline getireceğiz" dedi.

Reform 167 oya karşı 413 oyla kabul edildi. 57 parlamenter de çekimser kaldı.

Yoğun bir müzakerenin ürünü olan reform, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin mihenk taşı olarak kabul ediliyor.

Kabul edilen reform, AB’nin iklim planının iddialı sera gazı azaltma hedeflerine ulaşılmasını mümkün kılmayı hedefliyor.

AB'deki elektrik üreticileri ve yoğun enerji tüketen endüstriler (çelik, çimento, vb.) CO2 emisyonlarını karşılamak için mevcut durumda Avrupa emisyon kota piyasasından (ETS) “kirlilik izinleri” satın almak zorundalar. Bu tedbir 2005 yılında geliştirildi ve kıta emisyonlarının yüzde 40’ına uygulanıyor.

Reform kapsamında genel olarak ilgili imalatçıların otomatik olarak emisyonlarını olabildiğince azaltması gerekecek.

Karbon piyasası, kademeli olarak denizcilik sektörüne, Avrupa içi hava uçuşlarından kaynaklanan emisyonlara ve 2028'den itibaren atık yakma tesislerine kadar genişleyecek.

Bu mevzuat, ETS kapsamındaki elektrik üreticilerinin ve ağır kirleticilerin 2030'un sonuna kadar kirliliği yüzde 62 oranında azaltmalarını gerektirecek, bu da Avrupa Komisyonu'nun başlangıçta önerdiğinden yüzde 1 daha fazla.

ETS'den elde edilen tüm gelirin iklim değişikliği ile mücadele için kullanılması da şart olarak ortaya konuldu.

Yeni mevzuat aynı zamanda 2027'den itibaren otomobillere güç sağlamak ve binaları ısıtmak için kullanılan fosil yakıtları kapsayacak şekilde paralel bir karbon piyasası (ETS2) oluşturmayı planlıyor.

Yasama paketinin bu kısmı müzakere edilmesi en zor kısım oldu, zira bu önlem bazılarına göre enerji yoksulluğunu arttırabilir.

2034 yılı sonunda, AB dışındaki ülkelerden gelen rakiplere karşı rekabet gücünü korumak için endüstriye verilen ücretsiz CO2 sertifikaları tamamen kaldırılacak. Tazminat olarak, 2026'dan itibaren bir karbon sınırı ayarlama mekanizması yürürlüğe girecek.

Mevzuat, üçüncü ülkelerini iklim hedeflerini artırmaya teşvik ederken, Avrupa üretiminin karbondan arındırma politikasında daha az iddialı olan ülkelere kaydırılmasının da önüne geçmesini amaçlıyor.

Ayrıca, Avrupa parlamenterleri ilk kez deniz ve hava taşımacılığı sektörlerini ETS'ye dahil ediyor.

Bu hüküm, 2026 yılına kadar havacılık sektörü için ücretsiz ödenekleri aşamalı olarak kaldıracak ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımını teşvik edecek.

Yeni düzenlemelerin AB üye ülkeleri tarafından onaylanması gerekiyor. İlgili ülkeler önümüzdeki haftalarda yeni düzenlemeleri inceleyecek.