Tecride Karşı Yaşam Platformu: Direniş kazandırır

Avrupa Tecride Karşı Yaşam Platformu, tecride karşı zaferin, direnişin önemini bir daha gösterdiğine dikkat çekerek, "Kazanımı koruyalım ve büyütelim" dedi.

Avrupa Tecride Karşı Yaşam Platformu, 8 Haziran’da düzenlediği 4. toplantısında, zaferle sonuçlanan açlık grevleri ve ölüm oruçları sürecini değerlendirdi.

'KAZANMANIN DİRENİŞLE OLACAĞI GÖRÜLDÜ'

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"1. Sayın Öcalan üzerinde 8 yıldır avukatlarıyla görüş yasağı ve son dört yıla yakın bir süre de ailesi dahil hiç kimse ile görüştürülmeme şeklinde uygulanan ağırlaştırılmış tecride karşı Leyla Güven’in 8 Kasım’da başlattığı, hapishanelerde binlerce tutsağın ve dünyanın farklı ülkelerinde onlarca yurtsever ve devrimcinin dahil olduğu Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucunun tecridin belli oranda kırılarak, direnişin başarıyla sonuçlandırılmasını platformumuz sevinçle karşılamaktadır.
2. Bu direnişin asıl öznesi olan ve büyük bir kararlılıkla bedenlerini faşist zulme siper edenlerin direngenliğini selamlıyoruz. Direnişin ortaya koyduğu irade ve faşizmde açtığı gediğin, kazanmanın ancak direnişle olabileceğini ve faşizmin yenilebileceğini herkese göstermiştir.

FEDAİ EYLEMCİLER ANILDI, ANNELER SELAMLANDI

3. Direniş sürecinde zulme isyan ederek, direnişin bir an önce sonuç alması için feda eyleminde bulunan 8 canımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
4. Direnişin başından beri dışarda sesi olan, meydanlarda, alanlarda direnişin sesini haykıran, dönemsel açlık grevlerinden özgün eylemlere kadar birçok araca başvurarak duyarlılık yaratan tüm kurumların ve kişilerin çabasını selamlıyoruz. Kürdistan’da ve Türkiye’de faşizmin zulmüne ve günlük saldırılarına rağmen sokaklarda yaşamı savunan ve direnişin dışardaki sembolleri haline gelen annelerin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz. 
5. Direnişin kazanımla sonuçlanması, içerde ve dışarda direniş içinde yer alanların ve dışarda direnişi sahiplenenlerin ortak başarısıdır.

'KAZANIMI KORUMALI VE BÜYÜTMELİYİZ'

6. Tecride karşı yaşamı savunan platformumuz, direnişin bir aşamasından sonra gecikerek kurulmuş olsa da, direnişin Avrupa ayağında sürdürülen mücadeleyi yükseltme çabası olumludur. Avrupa’da sokak mücadelesinden diplomasi çalışmasına kadar farklı araç ve biçimler devreye sokulmuş, kazanma perspektifi ile ciddi adımlar atılmıştır. Bu mücadelede kimi eksikliklerimizin, yetersizliklerimizin de olduğunu belirten platformumuz, yürüttüğü çalışma ile direnişçilere güç ve moral taşımıştır.
7. Platformumuz, mutlak tecridin kırılmasında bir gedik açmıştır, ancak tecride ve faşizme karşı mücadelenin sürekliliğinin, kazanımları korumanın ve büyütmenin mücadeleyi yükseltmekten geçtiğinin altını çizmektedir.
8. Özgün bir dönemin ve belli bir gündemin ihtiyacı olarak kurulan Tecride Karşı Yaşam Platformu’muz, gelinen aşamada misyonunu tamamlamıştır.
9. Platform bileşenleri olarak, faşizme ve tecride karşı mücadelenin daha geniş bir kulvarda, birleşik mücadeleyi geliştirecek araçlarla yürütülmesi ihtiyacının altını çiziyor ve tüm demokratik kurumların, kişilerin Avrupa’da mücadelenin hangi araçlarla birlikte büyütüleceği konusunda tartışmaya ve adım atmaya çağırıyoruz.
10. Tecride Karşı Yaşam Platformu içinde yer alan, mücadelesine katkı sunan herkes teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz."