NAV-DEM: Kürtçe konuşalım, Kürtçe düşünelim

Kürt Dil Bayramı'nı kutlayan NAV-DEM, ulusal varlığı ve onuru korumaya, ana dili sahiplenmeye çağırdı.

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM), Kürt Dil Bayramı vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Türk devletinin, Kürt dilini yok etmek ve Kürdistan'ı belleklerden silmek için elinden geleni yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Türk ulus-devleti Kürt halkını yok etme stratejisini, Şark Islahat Planı çerçevesinde Mecburi iskan Kanunu, istiklal Mahkemeleri ve Kürt dilinin-kültürünün yasaklanması üzerine oturtmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt halkına yapılan düşmanlığın en vahşi ve en barbarcasını son birkaç yılda AKP/MHP faşizmi tarafından yapılmaktadır. Tek bir Kürt insanını dahi Türkleştirmek, Kürt nüfus yoğunluğunu dağıtarak ulusal yok oluşu sağlamak için ellerinden ne gelmişse onu yapmaktan çekinmemişlerdir" denildi.

'KÜRTÇE SÜRGÜNDE GELİŞTİ'

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

Kürt dili edebiyatçıları ve dil bilimcilerinin önerisi üzerine 15 Mayıs kabul edilen, dil bayramının Kürtçenin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. “Bugün, Rojava'da, Irak Kürt federe bölgesinde tüm ilk ve ortaöğretimde üç ayrı üniversitede Kürtçe eğitim verilmesinde, onlarca Kürt enstitüsü ile Avrupa üniversitelerinde Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmış olmasında Hawar dergisi kadrolarının katkıları ve Kürt diline sahip çıkmalarının katkısı çok büyüktür.Yıllarca yok sayılan, yasaklanan Kürtçe ne yazık ki sürgünde gelişme imkânı bulmuştur.

(...) Bir halkın özgürlüğü ancak dilinin özgürlüğüyle mümkün olabilir. Bir dilin özgürlüğü ise ancak o dilin uluslararası hukuki bir statüye kavuşturulması, günlük yaşamdan eğitime, iletişim-yayıncılıktan örgütlenme ve siyasete kadar her alanda özgür bir biçimde kullanılmasının önündeki bütün engellerin kaldırılması ile sağlanabileceği, aksi takdirde bu imkânlardan yoksun bir dilin ağır baskı ve asimilasyon koşullarında varlığını sürdürmesi mümkün değildir."

'ULUSAL VARLIĞIMIZI VE ONURUMUZU KORUYALIM'

NAV-DEM, başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkı ana dilde konuşmaya çağırarak, şunları ifade etti: "Ana diliyle düşünme, onun zihniyetini oluşturma, konuşma, yazma ve düşünme bu çerçevede ele alınmalıdır. Bu bilinçle tüm halkımızı hayatın her alanında ana diliyle konuşarak, diline-kültürüne sahip çıkmaya, Kürt dilini küçümseyen, hor gören ve hakaret eden ırkçı-faşist kesimler başta olmak üzere, Kürtçe konuştuğu veya şarkı söylediği için Kürt gençlerine saldıran herkese karşı ulusal varlığımızı ve onurumuzu koruma temelinde kendi örgütlülüklerini ve serhildanları geliştirerek karşı koymaya çağırıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak 24 Haziran seçimlerinde tüm kurumlarımızı, dostlarımızı ve özellikle Kürt halkını ulusal bütünlük tavrını sergileyerek çalışmaya, oylarını kullanmaya çağırıyoruz."