‘Kapitalist eğitim sistemi cehalet üretiyor’

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinin tartışıldığı “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak” şiarıyla düzenlenen konferansların 4’üncü günü, ‘Eğitim’ konulu panel ile başladı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın fikirleri ışığında ‘Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak’ şiarıyla ‘Dünyamızı Geri İstiyoruz’, ‘Diren, Geri Al ve Yeniden İnşa Et’ ‘Otonom Eğitim Yap ve Örgütlen’ başlıklı konferanslar serisi 4’üncü günde devam ediyor.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, UNAM, Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesinden sosyolog ve antropolog profesör Margara Millan moderatörlüğünde “Eğitim” konulu panel düzenlendi. 

Panele, CIIS-San Francisco'da Antropoloji ve Sosyal Değişim Bölümü Başkanı, Dünya-Sistemleri Araştırmaları Dergisi'nin editörü, UC Berkeley'de bağlı öğretim üyesi ve Coimbra Üniversitesi'nde ortak araştırmacı Andrej Grubačić, Meksika’da sosyoloji dersleri veren John Holloway Puebl ve Jineoloji Akademisi üyesi ve Kurdistan Kadın Özgürlük Hareketi aktivisti Zozan Sima katıldı.

KAPİTALİST EĞİTİM SİSTEMİNE KARŞI ÖZERK EĞİTİM MODELLERİ

Panelde konuşan Andrej Grubačić, kapitalist eğitim sistem modellerine karşı özerk-otonom eğitim sistemlerin öneminden bahsetti.

Otonom eğitim sistemlerin egemen sistemlere karşı özgürlükçü hareketleri geliştireceğini söyleyen Grubacic, tahakküm sistemlerine karşı özgür birey ve özgür toplumu getireceğini vurguladı.

Modern ulus-devlet anlayışının gelişmesi ile birlikte eğitim sistemlerine bir sınırlama geldiğini belirten Grubacic, ulus devlet anlayışının tüm anlayışlara ve alanlara yönelik kısıtlı sınırlar çizdiğini ve bunun da toplumsal gelişmeye engel teşkil ettiğini ifade ederken, bunun da ancak özerk eğitim ile aşılabileceğinin altını çizdi.

Temel toplu eğitimler, eğitim sistemleri ve yeni eğitim dalgası süreçlerini tarihsel verilerle açıklayan Grubacic, “Bizi farklı kılan ve ayıran otonom-özerk eğitim tarihidir. Otorite kullanımı kısıtlı ve öğrencilerin özerkliğini yükselten sistemlerdir” dedi.

CEHALETİ EĞİTİM SİSTEMİ ÜRETİYOR

Kapitalist eğitim sistemlerin cehalet bilimini ürettiğini söyleyen Grubacic, “Kapitalist moderniteyi anlayabilmemiz için cehalet bilimi bize gerek. Cehaletin sosyal ve siyasi olarak ortaya çıkan boyutu bize lazım. Cehaleti eğitim sistemi üretiyor. Bazı süreçler başından beri görünmez ya da verimli olmayan ütopya olarak görülebilir ve söylenebilir. Biz bu tecrübeleri bir araya getirip bunların toplamında muteber bir alternatif eğitim sistemi ortaya çıkarmamız lazım. Eğitim sisteminde öğrencileri doğal haline bırakmalıyız. İşlerin nasıl doğal bir şekilde geliştiğini gözlemlemeliyiz. Yarattığımız şeyin nasıl olduğunu görebiliriz. Onun için özerk eğitim sistemin insanlığın gelişimi ve yönetilmesi için gereklidir” diye konuştu.

KÜRT HALK ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN’IN ÖNERDİĞİ EĞİTİM MODELİ

Alternatif eğitim sistemleri konusunda Fransa devrimi sonrası gelişen devrimlerin eğitim süreçleri üzerinde etkilerinden de bahseden Grubacic, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Özgürlük Sosyoloji eserinden kapitalist eğitim sistemine karşı önerdiği eğitim modelinden bahsetti.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın eğitim önermesinin toplumsal gelişim ve kapitalist sisteme karşı hayati önemde olduğunu ifade eden Grubacic, Kürt Halk Önderi’nin “Geleceğe karşı en önemli şey geçmişte ders alıp günümüze sunmaktır” sözünü hatırlatarak,  şöyle konuştu: “Tecrübe etmeliyiz. Denemeliyiz. Okullarımızda özgür bir toplumda nasıl yaşayabiliriz sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Demokratik ahlaki toplumun eğer bir uzlaşma ya da bir taviz vereceksek bunun bir taviz olduğunu kabul edelim. Nasıl alternatif devletten özerk olmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en önemli yolu konfederasyondur. Özerk eğitim alanlarıdır. Özerk eğitim alanlarına kavuşana kadar onların kaynaklarını yani mevcut kaynakları kullanmamız gerekiyor. Daha sonra süreç içerisinde onlardan ayrılmalıyız.”

HOLLOWAY: HAMBURG ÜNİVERSİTESİ İHANET ETTİ

Meksika’da Sosyoloji dersleri veren John Holloway, Hamburg Üniversitesi Rektörü Prof. Hauke Heekeren’in konferansın üniversite kampüsünde yapılmasına izin vermemesini eleştirerek,  “Bu utanç verici bir durumdur. Eleştirel bir konferansı yasaklayan bir kurum kendisine nasıl üniversite diyebilir. Bu karar üniversitenin bilime ve kendi geleneğine ihanet etmesidir” dedi.

PARAYA KARŞI YAŞAM

Holloway, ‘Paraya karşı yaşam’ konusunu işleyerek sermaye egemenliğinin insan yaşamı üzerindeki etkilerinden bahsetti.

Holloway, şunları ekledi: “Zapatistaların Avrupa'ya yaptıkları son seyahatte başlattıkları meydan okuma en büyük örnektir ve harika bir deneyimdi.  Bu savaşta tarafsızlık yoktur. Parayla ya da hayatla birlikteyiz. Para bizi bağlar, günlük aktivitemizi kısıtlar, yok eder. Yaşamın zenginliği tüm bağları aşar, tüm tanımları ve kimlikleri kırar, yaratır. Paraya karşı hayatın tarafını tutan eğitim, taşmanın şiirini söyler. Eğitim, umutsuzluğa karşı umudun hareketidir, şu anda Kürdistan'da olduğundan daha keskin olmayan, ancak tüm dünyayı dolduran bir çatışmadır.”

KADINLARIN MÜCADELESİ VE EĞİTİM

Daha sonra konferansa Rojava’dan görüntülü bağlanan Jineoloji Akademisi üyesi Zozan Sima Kürt özgürlük hareketinin eğitim deneyimi ve dört ulus devletin sömürgeci eğitim yöntemlerine karşı mücadele yöntemlerinden bahsetti. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın akademi modeli ve uygulamalarına ilişkin konuşan Sima, “Devrim sahasından herkesi selamlıyorum. Jineoloji Akademisinde konularımızı toplumsal ihtiyaçlara göre belirliyoruz. Eğitim kadınların mücadelesiyle bir hakka dönüşmüştür. Eğitim hakkının kısıtlanması hala devam ediyor. Milyonlarca kadın bugün eğitime ulaşamıyor. Eğitim devlet tarafından tekelleşmiştir. Buna karşı direnenler birçok saldırılara maruz kalmıştır. Kürdistan özgürlük hareketi eğitimi özüne kavuşturmak ve devletin denetiminden çıkarmayı amaçlar. Kürt özgürlük hareketi ilk kurulduğundan bu yana Rebêr Apo, eğitime çok büyük önem vermiştir. Binlerce kadro Mahsum Korkmaz Akademisinde eğitim almıştır” dedi.