AB Libya’da mülteciler insanlık dışı işkenceleri kabul etti

Avrupa Birliği (AB), mülteci göçüne karşı mali olarak desteklediği Libya’da hem hükümetin hem de milis güçlerin mülteciler üzerinden çıkar sağladığını kabul ederken, bugünden itibaren Ruanda’ya tahliyelerin başlaması öngörülüyor.

AB ülkelerinin Mülteciler ve Göç için Bakanlar Konseyi’nde Salı günü tartışmaya açılan bir belgede, Avrupa’ya geçmek üzere Libya’ya ulaşan mültecilerin durumu ele alınmıştı. Söz konusu 12 sayfalık belgeye göre, hem uluslararası alanda tanınan Ulusal Birlik Hükümeti hem de milisler tarafından en az 5 bin mülteci hapiste tutuluyor.

HEM ‘HÜKÜMET’ HEM DE ‘MİLİSLER’

Oluşturulan cezaevlerindeki mültecilerin çıkar amaçlı olarak kullanıldıklarına dikkat çekilen çalışma belgesinde, hükümet güçlerine bağlı askerlerin de bu çarkta yerlerini aldıkları belirtiliyor. Buna göre, işkence edilen Afrikalı mültecilere şantaj yapılıyor ve işkence görmemeleri için ailelerinden para göndermeleri isteniyor.

ŞANTAJLA PARA İSTENİYOR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevlilerinin sadece Trablus’taki hükümete bağlı mülteci cezaevlerine girebildiği kaydedilen metinde, mültecilerin çok kötü şartlara mahkûm edildiği ifade ediliyor. Raporda, milis güçlerin elindeki mültecilerin ise ‘resmi olmayan’ cezaevlerinde tutulduklarına yer veriliyor.

‘Milis’ denilen çete gruplarının gizli cezaevlerindeki mültecileri kullandıkları ve ailelerinden para istemeye zorladıkları da belirtiliyor.

TECAVÜZ VE ZORLA SİLAH ALTINA ALMA

‘Libya ve çevresinde aktüel durum ve acil önlemlerin gerekliliği’ başlığını taşıyan belgede hem askerlerin hem de ‘milis’ denilen çete gruplarının mülteciler üzerinden insan ticaretine bulaştıkları uyarısı yapılıyor. Tecavüz ve zorla silah altına alma gibi insanlık dışı uygulamaların da bizzat ‘uluslararası alanda tanınan’ Trablus hükümetine bağlı birlikler ile yetkililerinin kontrolünde gerçekleştiği de işaret edilen bir diğer gerçek.

HÜKÜMET ÇIKAR ELDE EDİYOR

Öte yandan aynı belgede, uluslararası alanda tanınan ve son yıllarda göçle mücadele adı altında mali yardım yapılan Trablus hükümetinin gelir elde etmek amacıyla mültecileri kullanıyor olduğuna vurgu yapılıyor. Belgede, hükümetin mali yardım karşılığındaki vaatlerini yerine getirmediğine işaret ediliyor.

RUANDA’YA GÖTÜRÜLECEKLER

Libya’daki mültecilerin insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığının kesinleştiği bir dönemde buradaki mültecilerin aşamalı olarak Ruanda’ya transfer edileceği de biliniyor. Doğu Afrika’da bulunan 26 bin kilometrekare alana sahip olan 12 milyon nüfuslu Ruanda’da mülteciler için 30 bin kişilik karşılama merkezlerinin hazırlandığı duyurulmuştu.

İlk aşamada Libya’daki 500 mültecinin bugünden itibaren bu ülkeye aktarılması planlanıyor. Burada başvuruları kabul edilecek mültecilerin UNHCR üzerinden Avrupa’ya veya başka üçüncü ülkelere transferi amaçlanıyor. Başvuruları reddedilecek olanlar için ise ülkelerine geri dönüşleri için mali yardımların öngörüldüğü de verilen bilgiler arasında.