Ortadoğu'nun en zengin dillerinden biri yasaklı

Gerilla Piran Medya, gerilla saflarına katıldıktan sonra dil mücadelesinin anlam ve önemini büyük bir bilince çıkardığını belirterek “Halklar arasında diğer halkları asimile etmeden, sömürmeden kültür kaynaşması yaşanabilir” dedi.

Rojhilat Kürdistanı’nda doğup büyüyen Piran Medya, 11 yıllık öğrenimini İran rejiminin hüküm sürdüğü okullarda tamamladı. Kendi ülkesinde dili yasaklı olduğu için dil mücadelesi yürüttü ve bunun yanında da farklı dilleri öğrenmek ve bu alanda kendini geliştirmek için de yoğun bir mücadele gösterdi. Kürtçe, Türkçe, Farsça, Arapça ve bunun yanı sıra Kürtçe'nin lehçelerinden Sorani, Dimilkî bilen Medya 2015 yılında gerilla saflarına katıldıktan sonra dil çalışmalarını daha da geliştirdi.

Medya, Kürt dilinin yasaklanmasını tarihe karşı bir saygısızlık olduğunu, dili yasaklayanların bu yolla bir halkın geçmişini ve geleceğini yok etmeyi hedeflediklerini belirterek "Kürt dilinin tarihi önemi o kadar büyük olmasına rağmen, yasaklanmış olması tarihe de bir saygısızlıktır. Kürt halkı, kendi dilini konuşmasın, kimliğine sahip çıkmasın ve kültürünü yaşamasın diye her zaman baskı ve şiddet altında kalmıştır. Halkımız büyük mücadeleler sonucunda, her ne kadar ben Kürdüm diyorsa da faşist uygulamalardan dolayı kendi dilin istediği düzeyde konuşamıyor. Kendine Kürdüm diyen biri bu benim dilim ben bu kimlikle doğdum ve bu kimlikle büyüdüm diyorsa, kendini ana diliyle de ifade edemiyorsa bu bizim için acı bir durumdur. Her kavim gibi bizde Ortadoğu’da yer alan dilinin zenginliğiyle tanınan bir halk olmamıza rağmen tarihten bu yana sömürgeci güçlerin yasaklarıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

KÜRTLERE DİLLERİ DE YASAK

Ortadoğu’da yer alan Arap, Fars, Acem, Türkmen ve diğer halklar gibi olduklarını söyleyen gerilla Medya Kürt dili üzerindeki yasaklara ilişkin şunları söyledi: “Ortadoğu’da yer alan bu kavimler dillerini istediği gibi özgür bir şekilde konuşabiliyor ve kendi kültürlerini yaşayıp yaşatabiliyorlar. Fakat Kürt halkı her zaman bir baskı altında kalmış, ellerini Ortadoğu’nun üzerinden hiç çekmeyen karanlık güçlerin şiddetine maruz kalmıştır. Bu nedenle dilin kullanımını geliştirememiştir. Bu faşizan yaklaşımlar günümüzde halen farklı politikalarla sürdürülmektedir.”

FARKLI DİLLERDE KONUŞMAK AVANTAJDIR

Azeri, Türk, Kürt, Arap, Fars halkı olsun tarihte sürekli birlikte bir yaşam sürülmesine karşın, yasakların Kürt dili üzerinde yıllardır sürdürüldüğünü belirten Medya şunları söyledi: "Biz birbirimizi anlamak ve tanımak için birbirimizin dilini öğrenebiliriz. Birbiriyle iç içe yaşayan halklar diğer halkların kültürlerine gelenek ve göreneklerine saygı göstermekle birlikte zenginliğine de katkı sunabilir. Kürt halk Önderinin; kendi dilini konuşmamak ayıptır fakat başka dilleri öğrenmek ayıp değildir. İran rejiminim hüküm sürdüğü okullarda okuduk. Farklı bir dil öğrenmek zenginliktir. Ama ana dilimiz yasaklı olduğu için bu zenginlikten öte faşizan bir uygulama oluyor. Ortadoğu’da birlikte yaşayan tüm halklar kendi dillerini özgürce konuştuğu gibi diğer dilleri de öğrenebilirler. Halklar arasında diğer halkları asimile etmeden, sömürmeden kültür kaynaşması olabilir."

PKK SAFLARINDA KÜLTÜR ZENGİNLİĞİ BULUNMAKTADIR

Birkaç dil bilen ve PKK’ ye katıldıktan sonra hareket içinde birçok ulustan insanlarla aynı saflarda bulunması nedeniyle dili geliştirme konusunda büyük bir avantaj sağladığını belirten Medya, farklı uluslardan yoldaşlarıyla ilişkiler konusunda ise, “Bazen arkadaşlarla yan yana gelip sohbet veya tartışmalara girdiğimizde kendimizi tam ifade edemediğimizde birbirimizi daha iyi anlamak için ortak bildiğimiz bir dilde konuşuyoruz. Bu da PKK saflarındaki zengin dil ve kültür yapısını gösteriyor” diye konuştu.

YASAKLAR, MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEK

Medya, halkların tarih boyunca kendileri ve kültürlerin yaşatmak için büyük mücadeleler verdiğini, Kürtlerin de bugün bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Tarih boyunca diller için direniş ve mücadele her zaman yürütülmüştür. Fakat kimliğin ve dilin süregelen bir baskı süreci de olmuştur. Sömürgeci güçlerin Kürt halkını ana dilinden ve kimliğinden uzaklaştırma çabaları daima sürmüştür. Kürt halkı olarak dilimizin ne kadar zengin olduğunu, coğrafyamızdaki arkeolojik bulgularda görmekteyiz. Bu da Kürtçe'nin ne kadar öncü ve gelişken bir dil olduğunu göstermektedir.”