KJK: Newrozu faşizmin yıkılacağı süreç haline getirelim

KJK: Kadınlar, gençler, dostlarımız, demokrasiye inanan herkes ve halkımız bir araya gelerek, Newroz alanlarını faşizmin yıkılacağı süreç haline getirelim.

KJK Koordinasyonu, Newroz dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

KJK, “2019 Newroz’unu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, dünyanın birçok yerinde ayağa kalkan ve sokaklarda “Jin Jiyan Azadi” sloganları ve Leyla Güven’e destek mesajları yürüyen milyonlarca kadının direnişi ile karşıladık. 8 Mart’tan Newroz’a ateşten köprü kuran Sema Yüce direniş çizgisinin yeni takipçisi, fedai ve kahraman duruşu ortaya koyan yoldaşımız  Zülküf Gezen olmuştur. Zülküf Gezen’in eyleminin verdiği mesaj nettir. Zülküf Gezen yoldaş, 2019 Newroz’unun direniş, mücadele ve ayağa kalkma günü olduğunu ortaya koymuştur. Zalimlerin zulüm kalelerinin direniş ve mücadele ile yerle bir edildiği zamanlara işaret etmiştir. Halkımız, bu yoldaşımızın anısı etrafında direnişi büyütmeli ve faşizmden hesap sormalıdır. Kürt gençliğini, gençliğin yılmaz ve direngen ruhunun ve direnişinin temsilcisi Zülküf Gezen yoldaşın anısına gerekli yanıtı verme temelinde mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz” dedi.

KJK açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

TECRİDİ FEDAİ DİRENİŞ İLE KIRACAĞIZ

“Mücadele tarihimizin bu anının; direnişçi, fedai ve kahraman çizgi temsilcisi Zülküf Gezen yoldaşın anısına gerekli karşılığı vererek, uğrunda yaşamını ortaya koyduğu mücadeleyi başarıya taşıracağımızın sözünü veriyoruz. Ailesi başta olmak üzere halkımıza başsağlığı diliyoruz. Kadınlar ve halk olarak 2019 Newroz’unu direnişi ve mücadele büyütme kararlılığı ve sözü ile karşılamamız gerektiğinin bilincinde ve farkındayız. Bahar’a büyük direniş ve mücadele ile girdiğimizin mesajı verilmiştir. Yapılması gereken verilen mesajı doğru okumak ve gereğini yapmaktır. Önderliğimiz üzerindeki mutlak tecridi, şehitlerimizin ortaya koyduğu fedai direniş tutumu ve duruşu ile kıracağımızı belirtiyoruz.  

Newroz, Kürt halkının zulme ve zalime başkaldırışı ve karşı koyuşunun adıdır. Bir direniş, başkaldırı ve zalimle mücadele günüdür. Çağdaş öncüler ve direnişçiler Mazlum Doğan, Zekiye Alkan ve Sema Yüce  şahsında onlarca yoldaşın eylemleri ile çağdaş bir mücadele günü olarak esas anlamını kazanmış ve her gün biraz daha büyütülerek sürdürülmektedir. Newroz, bir bayram, tarihi gün olarak anımsanmanın ve kutlanmanın çok ötesinde bir Direniş ve Mücadeledir. Bir özgürlük, direniş ve mücadele tutumudur.

Newrozlaşan tutum; özgür kişilik duruşudur ve öz güven ile mücadele etmedir. Newroz tarihi, toplumsal, kültürel ve manevi değerler bütününe dayanır. Newrozlaşan kadın ve erkek fedai ve kahraman duruşlar, kim olduklarını ve neyi temsil ettiklerinin bilincinde olan öncülerdir. Yöneldikleri hedefleri ve amaçları nettir. Tercih kılmada ve inandıkları yolda yürümede asla tereddüt etmediler. Leyla Güven şahsında binlerce devrimci ve yurtseverin geliştirdiği eylemin özünde özgürlük mücadelesi ile yaratılmış böylesi tarihi öz ve kişilik gerçekliği vardır. Bu öz ve kişilik; sosyalist kişiliktir. Özgürlüğü ütopya olmaktan çıkarıp, hakikat ve yaşamın kendisi kılmak için verilen bedeller şimdiden sosyalist ve özgür kişiliğinin güçlü temsilcilerini yaratıldığının mesajını vermektedirler.

8 Mart’ın dayandığı tarihsel miras ve Demirci Kawa’nın dayandığı direniş, özgür  insanın özlemi ve eyleminin buluşması ve çakışmasıdır. Kökleri üzerinde, kendi öz toprağında yeniden doğmaktır. ilk doğuşun güzellikleri, Kürt insanının beyninde ve yüreğinde hala dipdiri ve canlı yaşamaktadır. Kadın öncülüğünde 8 Mart’tan Newroz’a kurulan köprü; Çağdaş Kawa’nın direnişinde olduğu gibi yeniden doğarak çok özlenen o günlere dönüleceğine dair umut, özlem ve hayalin hakikate dönüşmesidir.

DİRENİŞİ NEWROZ İLE ZİRVELEŞTİRELİM

Bu yıl ki 8 Mart ve Newroz eylemliklerin önemi büyüktür. Kürdistan’da bütün baskılara rağmen kadınlar ve halklar sokağa çıkmış ve eylemlerini ortaya koymuşlardır. Kadınların “Başka bir dünya mümkün” sloganları ve ortaklaşan “Jin Jiyan Azadi” haykırışları ortaklaşmıştır. Newroz meydanlarının direniş ve mücadelenin fedai çizgide yürütüldüğü tarihin bu anına denk bir ruh ve sorumluluk ile doldurulacağını biliyor ve bekliyoruz. Şimdiden halkımızın direnenlerin kazanacağının bilinci ve sorumluluğu ile Newroz’u karşılamaktadır. Bu mücadele ve direnişi Newroz ile zirveleştirerek, milyonların Önder APO ve şehitler çizgisinin etrafında bir araya gelecektir.

8 Mart, Newroz ile büyük buluşmayı sağlamıştır. 2019 yılına açlık grevi ile start alan direniş, 8 Mart’tan 21 Mart’a kadınlar Leyla Güven öncülüğünde yol göstermişler ve rollerini oynamaktadırlar. Özgürlük çizgisinde direniş kendini yeniden var eden ve yaratan kadın ve erkeklerin öncülük ettikleri direniş ve mücadele ile, zafere dokunacağımız Zaman ve An’lar yakınlaştırmıştır. Yeter ki, inancımız tam, mücadele duruşumuz net ve direnişimiz keskinliğinden şaşmasın.

Ezilenlerin Newroz zamanında direnenlerin mücadelesinin buluştuğu, kesiştiği ve ortaklaştığı yeni umut ve direniş odağıdır. Başarı ve zaferler günlerini yakınlaştırmada da rol ve misyon yüklenen bu günlerde kadınların ve halkların bir araya gelerek, özgürlük mücadelesini daha da büyütmesi gerekiyor. Kadınlar, gençler, dostlarımız, demokrasiye inanan herkes ve halkımız bir araya gelerek, Newroz alanlarını faşizmin yıkılacağı süreç haline getirelim. Yine Zülküf Gezen yoldaşı güçlü sahiplenmek ve mücadelesine sahip çıkılması hepimizin görevidir.

2019 Newroz’unu bu anlamda Kadın Direnişi Özgürleştirir. Tecridi Kıracağız Faşizmi Yıkacağız ve Kürdistan’ı Özgürleştireceğiz, iddia ve kararlılığı ile karşılıyoruz.”