Yeşil Sol Parti faşizmi yenmeye çağırdı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 26 Mart’taki toplantısının sonuç bildirgesinde “Yeşil Sol Partiyi desteklemeye, faşizmi yenmeye ve demokratik cumhuriyeti birlikte inşa etmeye çağırıyoruz” denildi.

26 Mart’ta gerçekleştirilen Parti Meclisi’nin Sonuç Bildirgesi’ni açıklayan Yeşil Sol Parti, “HDP bileşenleriyle birlikte çalışacak, bu talepleri meclis çatısı altına savunacağız” dedi.

Bildirgede, “Bu ülkenin ezilenleri, demokratları, devrimcileri, Alevileri, Kürtleri, kadınları ve gençleri bu baskıcı, güvenlikçi tek adam rejiminden kurtulmak ve Demokratik Cumhuriyet yolunda bir adım atmak için tarihi bir olanakla karşı karşıyalar. Bu olanağı kullanmak bizim elimizde ve kullanacağız” ifadeleri kullanıldı.

HDP BİLEŞENLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Bildirgede şunlar ifade edildi:

HDP’ye yöneltilen tehditler karşısında devrimci demokrat dayanışma görevini tereddütsüz yerine getiren Yeşil Sol Parti, bu süreçte Türkiye halklarını seçeneksiz bırakmayacağını daha önce de söylemişti. HDP yetkili kurullarının aldığı karar sonrasında, bugüne kadar birlikte sürdürdüğümüz mücadelenin bayrağını, seçim sürecinde Yeşil Sol Parti olarak taşıyacak ve yükselteceğiz. Toplumun eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve adalet talepleri için HDP bileşenleriyle birlikte çalışacak, bu talepleri meclis çatısı altına savunacağız.”

“On binlerce vatandaşımızı öldüren depremlerin afete dönüşmesi kader değil iktidarın politikalarının sonucudur. Doğayı hiçe sayan, doğanın haklarını görmezden gelen, her şeye kar hırsıyla bakan bu iktidarın kendisi de depremle beraber çökmüştür. Bu enkazı tüm halklar, inanç grupları, ezilenler, kadınlar ve gençlerle beraber kaldıracağız. Afetlere dayanıklı, doğa ile uyumlu kentleri hep birlikte inşa edeceğiz.”

YÜKSELEN BİR SES OLACAĞIZ

Gençlerin söyleyecek sözü ve verilecek oyu olduğunun altını çizen Yeşil Sol Parti, iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’ne de vurgu yaptı.

Bildirgede şunlar belirtildi: “Yok edilen sosyal politika anlayışını yeniden canlandıracak, bundan en fazla zarar gören kesim olan engelli yurttaşlarımızın eğitim, çalışma, sosyal yaşam haklarının savunucusu olacağız. En dinamik ve direngen toplumsal mücadele öznelerinden biri olan kadınlar bedenleri, emekleri ve kimlikleri için sokaklarda mücadeleye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen iktidar bugün de içinde bulunduğu ittifak ile 6284 sayılı yasayı tartışmaya açıyor. Yükseltilen LGBT+ düşmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele araçlarının etkisizleştirilmesi ve tüm diğer cinsiyetçi politikalar karşısında yükselen bir ses olacağız.

Kürt halkı başta olmak üzere tüm ezilenlerin halklar için özgürlük mücadelesini sürdürecek geniş bir örgütlenmeyi yaratacağız. İktidar tarafından sürdürülen güvenlikçi ve savaş yanlısı politikaların karşısında kalıcı barışı sağlamak için mücadele edeceğiz.

EKOLOJİ MÜCADELESİ

Doğanın sınırsız sömürüsüne dayanan talancı politikalar, iklim yıkımı ve gıda krizi tehlikeleri karşısında direnecek, tüm canlı türlerinin ve doğanın haklarını ekoloji mücadelesi sürdüren öznelerle birlikte savunacak bir platform olacağız.

Yaşanan büyük kriz içinde her geçen gün daha da yoksullaşan, iş güvenlikleri ve güvenceleri tırpanlanan ve bu saldırılar karşısında insanca bir yaşam, sendikal haklar ve özgürlükler için mücadele eden tüm emekçilerin taleplerini savunmalarının aracı olacağız.

SOKAKLARDA, MEYDANLARA YÜRÜTÜLEN MÜCADELENİN PARÇASIYIZ

Yeşil Sol Parti olarak yalnızca parlamenter siyasetin değil, sokaklarda, meydanlarda, çalışma ve yaşam alanlarında onlarca yıldır sürdürülen demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin parçasıyız. 8 Mart ve Newroz alanlarındaki iradeden aldığımız güçle bugün de bileşeni olduğumuz HDP’nin kapatılmasını engelleme mücadelesinin belirleyici dinamiği olacağız. Hapishanelere doldurulmuş tecrit altındaki binlerce politik tutsağın özgürleşmesi mücadelesinin taşıyıcısı olmakta tereddüt etmeyeceğiz.

YURTDIŞINDAKİ SEÇMENLERE ÇAĞRI

Bu seçim sadece ülke sınırları içinde gerçekleşmiyor. Ekonomik veya siyasal nedenlerle yurt dışında yaşamak zorunda kalan seçmenlerimiz için de önem taşıyor. Onları bu topraklarda yaşayan tüm halkların eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı vermeye çağırıyoruz.

Bu seçimden başarıyla çıkmak sadece bu ülkenin insanları için değil tüm bölge halkları için de önem taşıyor. Bölgenin barışa kavuşması, halkların ve savaştan kaçarak mülteci olan insanların geleceği için de kazanmak zorundayız.

BASKICI VE TEKÇİ DÜZEN YIKILMALI

Bugün için görevimiz tek adam rejimine son vermektir. Bu baskıcı ve tekçi düzeni yıkıp yerine her türlü dışlama ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı, özgürlükçü, demokratik bir siyasal yaşamın temellerini atmaktır.  Yarın için temel görevimiz, sözcüsü olduğumuz toplumsal kesimleri genişleterek, yan yana geldiğimiz demokrasi güçlerini çoğaltarak Demokratik Cumhuriyet yolunda mücadeleyi yükseltmektir. Bunun için Meclis’e en güçlü şekilde girerek parlamento zeminini toplumsal mücadelelerin sesi haline getirmekte kararlıyız.

Yeşil Sol Parti bütün organlarıyla, halklarımızın muazzam desteği ve iradesiyle bu görevleri yerine getirecektir. Tüm topluma, halklarımıza, kadınlara ve gençlere ve de özellikle depremden zarar görenlere bunun sözünü veriyoruz. İçinde bulunduğumuz sürecin sadece seçim ittifaklarıyla aşılamayacağını, toplumsal bir mücadeleyi gerektirdiğini biliyoruz. Bu mücadeleyi Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri ve dışında kalan tüm sol, sosyalist ve devrimci güçlerle birlikte örmekte kararlıyız.

Kürt meselesinin demokratik yollarla çözüleceği, kadınların şiddete uğramayacağı, gençlerin gelecek sahibi olacağı, halkların ve inançların özgürce yaşayabileceği, emek sömürüsüne son verildiği, toplumun kolonların altında can vermeyeceği ekolojik bir yaşam her zamankinden daha mümkündür.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Bu inanç ve kararlılıkla tüm halklarımızı Yeşil Sol Partiyi desteklemeye, faşizmi yenmeye ve demokratik cumhuriyeti birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. Buradayız, Birlikte Kazanacağız!”