TMMOB ilkeleri destekliyor

TMMOB Wan Dönem Sözcüsü ve İKK Üyesi Mihail Atık, destekledikleri ilkeler doğrultusunda sandık başına gideceklerini belirterek, “Demokratik, özgürlükçü, bilimsel yaklaşan anlayış bizim tercihimizdir” dedi.

TMMOB Wan Dönem Sözcüsü ve İKK Üyesi Mihail Atık, Türkiye halklarının 14 Mayıs’ta son 21 yıllık politikalarla ortaya çıkan olumsuz tabloya son vereceğini ve kendilerinin de bunun için çalıştığını söyledi. 


ANF’ye konuşan Atık, son 21 yılda ortaya konulan olumsuz politikaların yeni sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Biz de en çok etkilenen kesimlerin başında geliyoruz. Bu aşamada kurtulmanın şartları ortaya çıktı. Yerelde STK’ların çalışmalarının ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. 14 Mayıs için üzerimize düşen çalışmalar sürdürüyoruz. Temennimiz demokratik bir seçimin olması ve seçimden sonra demokrasinin tüm yönleriyle iyileştirilmesidir” dedi. 

TEKÇİ ANLAYIŞ GİDECEK

Mevcut anlayışın tekçi politikalarının yaşattığı büyük toplumsal sorunlara işaret eden Atik, şunları söyledi: “İnsanlarımız bir gece işinden atıldı ve liyakatsiz yapılar oluştu. Ne koparırsak kardır anlayışının verdiği büyük tahribatlar var. Demokrasinin tüm kurumlarıyla işlemesini, yerel yönetimlerin aktif kılınmasını talep ediyoruz. Deprem bize gösterdi ki STK’lar çok önemli, o tahribatların tamamının ihmalkârlık ürünü olduğunu gördük. Tekrar bu felaketleri yaşamamak için işin ehli insanların görevlendirilmesini istiyoruz. Hizmet üretebileceğimiz alanların açılmasını istiyoruz. Kentsel gelişmelerin, istikrarın, güvenliğinin yolu liyakatli personelden geçer. Bu anlamda tekçi anlayışın dışına çıkıp toplumcu, yerelci bir yolun başlamasını umut ediyoruz.” 

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE BİLİMSEL

Seçimlerde ilkeleri destekleyeceklerini, ilkeler doğrultusunda sandığa gideceklerini belirten Atik,  şöyle devam etti: “Kendi manifestomuzu yayınladık ve parti temsilcileriyle paylaştık. TMMOB kendi örgütlenmesini esas alan bir kitleye sahiptir. Kitle de kendi ilkelerini kıstas alır. Üreten, gelişmeyi esas alan bir yönetim anlayışına sahibiz. Demokratik, özgürlükçü, bilimsel yaklaşan, kentleri ve toplumu bu pencerede yöneten, politika üreten, bu politikayı paylaşan bir anlayış bizim tercihimizdir.” 

KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Atik, seçimlerden sonra Kürt sorununun çözülmesi ve Meclis’in çözüm yeri olması gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: “Bölgedeki STK’lar ve tüm toplumun yeni iktidardan beklentisi budur. Parlamenter yapı içinde sorunun somut bir şekilde ortaya konulması halinde çözüm için önemli bir adım atılmış olacaktır.”