'Kanal İstanbul' itirazına ret

İstanbul'da bir mahkeme, TMMOB'un Kanal İstanbul itirazını reddetti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 9 meslek odasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali için 2018’de açtığı dava, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Dava dilekçesinde, protokol konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, protokol kapsamında tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, tabiat parklarının yok olacağı savunuldu.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti.