Avrupalılar için en önemli sorunlar ‘göç’ ve ‘terörizm’

AB ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre, göç ve terörizm konuları Avrupalıların en önemli endişeleri arasında başta geliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nca yapılan Eurobarometre adlı araştırmaya göre, Avrupalıların beşte ikisine yakını birliğin karşılaştığı en önemli sorun olarak ‘göç’ görülüyor. Göçün AB’nin en önemli sorunu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38’i buluyor.

Yılda iki kez yapılan araştırmaya göre, AB’de yaşayanların yüzde 29’su ise terörizmi en önemli sorun olarak görüyor.

Göçün en önemli sorun olduğunu düşünen ülkelerin başında ise Estonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan geliyor. Bu ülkelerden sadece Macaristan, 2015’teki yoğun mülteci göçü esnasında doğrudan göç sorunuyla karşılaşmıştı. Ancak bu mültecilerin neredeyse tamamına yakını Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine gitmişti.

Terörizmi en önemli sorun olarak gören Avrupalılar ise son yıllarda hiçbir saldırının olmadığı Kıbrıs, İrlanda, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya ve Letonya’da yaşıyor.

Eurobarometre araştırmasına göre AB’ye güvenenlerin oranı sadece bir puan artarak yüzde 42’ye ulaşırken, yüzde 45’i ise kendi tercihlerinin AB tarafından dikkate alındığını düşünüyor. Ancak yüzde 49’luk kesim ise AB’nin kendilerini dikkate almadığı görüşünde.

Öte yandan AB vatandaşları içerisinde geleceğe dair umutlu olan kesimin oranı da üçüncü kez artış göstererek, yüzde 58’e ulaştı.