AÝHM: Katliam suçuyla ilgili karar veremeyiz

AÝHM: Katliam suçuyla ilgili karar veremeyiz

Avrupa Ýnsan Hakları Mahkemesi(AÝHM), Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonyalı askerlere yönelik katliam yaptıðı şikayetiyle açılan davada Moskova'yı mahkum etmedi.

AÝHM, Rusya'nın talep edilmesine raðmen istenilen önemli belgeleri kendisine göndermediði gerekçesiyle katliam suçuyla ilgili bir karar veremeyeceðini bildirdi.

Rusya'yı katliam suçundan mahkum etmeyen AÝHM, bununla birlikte Moskova yönetimini, AÝHM ile gerekli işbirliði yapmadıðı gerekçesiyle suçlu buldu. Rusya, başvuru sahiplerine toplam 6 bin 500 euro maddi tazminat ödeyecek.

Polonyalı 15 kişi, AÝHM'e 2007 yılında yaptıkları başvuruda, 1940 yılında Sovyet gizli polisinin 22 bin Polonyalı asker ve aydını katletmesiyle ilgili gerekli soruşturmayı yapmadıðı gerekçesiyle Rusya'yı AÝHM'e şikayet etmişti.

1940 yılında yaklaşık 15 bin Polonyalı asker ve subay esir, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler'e yenilmesi nedeniyle Alman tarafında oldukları için SSCB'ye gönderilmişlerdi. Almanların iddiasına göre Katyn ormanında 4 bin 143 askerin toplu mezarıyla karşılaşmış ve bu mezar dışında daha sonra 11 bin Leh askerin daha mezarı bulunmuştu.

ANF NEWS AGENCY