Otuz dokuzuncu yıl ve gençlik

Önemli olan Özgürlük Hareketine katılmak ve gerilla saflarında yer almaktır. Faşist-soykırımcı sistem altında ezilen gençlik büyük bir öfke ve kinle gerillaya katılıp intikam almak istemektedir.

Kürtler 15 Ağustos Devrimci Gerilla Atılımının 39’uncu yılına girdiler. Otuz dokuzuncu Ulusal Diriliş ve Gerilla Bayramı her alanda coşku içinde kutlandı. Kuşkusuz tüm kutlamalara kadınlar ve gençler öncülük ettiler. Özellikle Kürt gençliği, kendisinin yaratmış olduğu bu tarihi bayramı büyük coşku içinde karşıladı. Çünkü 15 Ağustos bir ‘Gerilla Günü’ ve ‘Gerilla Bayramı’ idi. Gerilla da Kürt gençliğinin oluşturduğu en ideolojik, disiplinli ve vurucu bir gençlik örgütüydü.

Özgürlük tarihini bir kez daha hatırlarsak, Önder Apo en başta bir gençlik önderi olarak çıkış yaptı. Hem gençti ve hem de gençlik içinde bilinçlenme, örgütlenme ve eylem faaliyeti yürütüyordu. PKK’yi yaratan öncü grup, esas olarak bir aydın-gençlik grubuydu. Dolayısıyla PKK, esas olarak bir gençlik partisi olarak doğdu. Parti öncülüğünü, bir gençlik örgütlenmesi olan gerilla da somutlaştırdığı için de hep bir gençlik partisi olarak varlık gösterip mücadele etti.

PKK Hareketinin ilk resmi örgütlenmesi “Kürdistan Devrimci Gençlik Birliği” idi. 1977’den partinin kuruluşuna kadar bu adla örgütlenip mücadele etti. Parti kuruluşundan sonra da ilk kitle örgütlenmesi olarak gençlik örgütlenmesine yöneldi. Önü 12 Eylül 1980 faşist-askeri darbesi ile kesilmeseydi, parti faaliyetlerinin örgütlü kolu yine gençlik örgütlenmesi olacaktı. Nitekim 15 Ağustos Devrimci Atılımından sonra ERNK’nin örgütlenmesine yöneldiğinde de kadın ve işçi örgütlenmesiyle birlikte örgütlenen ilk kitle örgütü “Kürdistan Devrimci Yurtsever Gençlik Birliği” oldu.

PKK’yi oluşturan kadroların yüzde doksandan fazlası gençlik içinden geliyordu. Yurt dışına çıkıp Lübnan-Filistin sahasında gerilla eğitimi görerek ülkeye dönen kadroların tamama yakını gençti. Dolayısıyla 15 Ağustos 1984 Devrimci Gerilla Atılımı esas olarak bir gençlik atılımı oldu. Önce HRK, daha sonra ARGK adlarıyla örgütlenen gerilla, esas olarak bir gençlik örgütlenmesiydi. Komploya karşı direnişe öncülük eden HPG ve YJA-Star da bir gençlik örgütlenmesi olarak şekillendi.

Önder Apo çıkış yaparken 24 yaşındaydı. Partiyi kurarken de 29 yaşında. PKK’nin ilk büyük şehidi Haki Karer, Önder Apo ile tanışırken 22, şehit düşerken de 27 yaşındaydı. Mazlum Doğan şehit düşerken 27, Mahsum Korkmaz şehit düşerken ise 29 yaşındaydılar. Yani PKK’yi kuran ve temsil eden, şehit düşerek ona komuta edenlerin hepsi gençti. 

PKK’nin her zaman öne çıkan gençlik sembolleri oldu. Örneğin başlangıç dönemi açısından Diyarbakır Zindan Direnişinin Kızıl Yıldızı Ali Çiçek’ti. Ali Çiçek tutuklandığında ve şehit düştüğünde daha yirmisine bile ulaşmamış olan bir gençti. Kürt gençliğinin öncesinde ve gerillada örnek duruş gösteren sembolü Hogir Mardin oldu. Önder Apo, Avrupa’daki Kürt gençliğinin sembolü olarak Hüseyin Çelebi’yi ilan etti. Hüseyin Çelebi Avrupa’da uzun süre çok değerli çalışmalar yürüttüğü gibi, Önderlik eğitimi gördükten sonra gerillaya katılıp Heftanin’de şehit düştü. 9 Ocak 2013 tarihinde Paris’te Sara yoldaşın yanında katledilen Leyla Şaylemez de Avrupa’daki Kürt gençliğinin örnek bir sembolü oldu.

Şimdi 39’uncu yılına girmiş bulunan 15 Ağustos Devrimci Gerilla Atılımı esas olarak bir gençlik atılımı oluyor. 38 yıldır Kürt gençliği Apocu çizgide kendini eğitip gerillalaştırarak NATO’nun ikinci büyük ordusu olan TC ordusuna karşı kesintisiz bir özgürlük savaşı yürütüyor. Bu savaşta binlerce, hatta on binlerce genç kahramanca şehit düşmüş bulunuyor. Kürt gençliğinin işte bu kadar sembolü ve adsız kahramanı var. Yenilmez gerilla savaşı içinde kahramanlaşmış olan çok dinamik bir Kürt gençliği var. 

Çok açık ki, 38 yıllık savaş içinde bilinçlenmiş, örgütlenmiş ve mücadele içinde pişmiş olan bir Kürt gençliği bulunuyor. Bu gençlik, bugün dünyanın dört bir yanındaki akranlarına örnek oluyor. Hepsine coşku ve heyecan veriyor. Tam bir çekim merkezi olma rolü oynuyor. Büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yeni bir dünya arayışına öncülük ediyor.

Hiç kuşkusuz 39’uncu yılda da devrimci halk savaşını öncülük düzeyinde yürüten gerilla, bir gençlik örgütlenmesi ve öncüleşmesi oluyor. Zap, Avaşîn ve Metîna öncülüğünde savaşan tüm gerillayı Kürt gençleri oluşturuyor. 38 yıllık savaşın yarattığı büyük tecrübenin verdiği bilinç ve dersle 39’uncu yıla giriyor. Kuşkusuz 39’uncu yılda da 15 Ağustos Atılım ve Zafer Ruhuyla daha güçlü savaşılacak ve daha büyük kazanılacaktır. Elbette bunu da şimdiye kadar olduğu gibi, yine Kürt gençliği yapacaktır. 

Peki bunu nasıl yapacak ve bu tarihi görevi nasıl başaracaktır? Kuşku yok ki, öncelikle 38 yıllık savaşın büyük tecrübesinin zengin derslerini çıkartacak ve bunları yeni mücadele yılına taşıyarak hayata geçirecektir. Kendini söz konusu tarihi savaş dersleriyle donatarak savaş pratiğine öyle yönelecektir. İkinci olarak, Önder Apo’nun geliştirdiği demokratik modernite paradigmasını doğru anlayacak ve özellikle bu paradigmanın savunma çizgisini derinden özümseyecektir. Tüm devrimci görevler gençliğin önünde olsa da, esas olarak halkın ve ülkenin savunulmasıyla görevli ve sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Üçüncü olarak, Apocu mücadele tarzını, üslubunu ve temposunu özümseyecek ve pratikte yaratıcı bir biçimde hayata geçirecektir.

Peki günümüz Kürt gençliği tüm bunları yapabilir mi? Elbette yapabilir. Fakat bunun için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Birincisi, kapitalist modernitenin ve özel savaşın saldırılarına karşı kendisini korumayı bilecektir. İkincisi, Önder Apo’nun geliştirdiği demokratik modernite paradigmasını ve bunun mücadele çizgisini özümseyecek, yani kendisini Apocu çizgide eğitecektir. Üçüncüsü, 38 yıllık büyük özgürlük savaşının derslerini derinden çıkartarak bunları kendi kişiliğine yedirecek, yani kişilik devrimini gerçekleştirecektir. Dördüncüsü, 38 yıllık büyük savaşın fedai kahramanlık çizgisini, onun içerdiği cesaret ve fedakârlığı özümseyecektir. Son olarak ise, hiçbir engele ve gerekçeye takılmadan gerilla saflarına koşacak ve özgürlük mücadelesine katılacaktır. İşte tüm bunları yaparsa 39’uncu 15 Ağustos yılında devrimci savaş görevlerinin hepsini başarıyla yerine getirir.
Burada önemli olan Özgürlük Hareketine katılmak ve gerilla saflarında yer almaktır. Faşist-soykırımcı sistem altında ezilen gençlik büyük bir öfke ve kinle gerillaya katılıp intikam almak istemektedir. Fakat bunun yol ve yöntemini bilememekte ve bu konuda örgütsel yol göstericilik yeterince yapılamamaktadır. Çünkü eski tarzı düşman çözmüştür ve engel oluşturmaktadır. O halde katılımda eskiyi tekrarlamak değil, yenilikler yapabilmek, yeni yol ve yöntemler geliştirebilmek gerekir. Örneğin en yakın dağlık alanlara çıkmak tercih edilebilir. Bu mümkün değilse, ova ve şehirlerde öz savunma örgütlenmesi ve eylemi içine girilebilir. Yani çöl ve şehir gerillacılığı geliştirilebilir. 

Gençlik engel tanımadan 39’uncu yıl mücadelesine katılmalı, mücadele saflarına akın etmelidir. Büyük bir sorumlulukla 39’uncu Atılım Yılının tarihi görevlerini üslenip başarıyla yerine getirmelidir. Gerillaya ulaşamazsa diğer yurtsever kurumlara katılıp bir süre oralarda mücadele ederek gerillaya katılmanın yollarını bu temelde bulmalıdır. Burada önemli olan sorumlu, yaratıcı ve ısrarlı davranıştır. 

Bunlar temelinde kahramanlaşan Kürt gençliğini selamlıyor ve 39’uncu 15 Ağustos Bayramlarını kutluyoruz. 39’uncu Atılım Yılında tüm yurtsever gençliği parti ve gerilla saflarında görmek istiyoruz. Ancak bu temelde ‘Werîn Cenga Azadîye’ hamlesinin gereklerinin yerine getirileceğine inanıyor, tüm Kürt gençliğine başarılar diliyoruz.

Kaynak: Yeni Özgür Politika