Demokratik Türkiye Newrozu

2022 Newrozu’nda Türkiye’de devrimci demokratik gücün büyüklüğü ortaya konmuştur. Eğer Kürt halkı ve Türkiye’nin demokrasi güçleri Newroz’daki mesajın ve çağrının gereklerini yerine getirirlerse faşist AKP-MHP iktidarının sonu çok yakın olacaktır.

2022 Newrozu Kürt illeri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde coşkulu biçimde kutlandı. Milyonlar AKP-MHP iktidarının zulmüne öfkelerini ve tepkisini çok net bir biçimde ortaya koydu. Demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan istemleri her yerde dile geldi. Kürt sorununun çözümü temelinde demokratikleşmeyi sağlayacak bir toplumsal gücün var olduğu görüldü. Kürt halkıyla Türkiye demokrasi güçlerinin ittifakı ve ortak mücadelesinin demokratikleşmeyi sağlayacağı düşüncesi tüm meydanlarda somutlaştı.

2022 Newrozu’nun en çarpıcı yanı ise Kürt halkının ve dostlarının PKK liderinin fiziki özgürlüğünü haykırmaları oldu. PKK liderine sahiplenmenin nedenleri var. Kürt halkı bu önderliğin kendilerine kimlik ve onur kazandırdığını, özgür ve demokratik yaşam kültürü verdiğini biliyor. Bu önderliğin Kürt halkına her zaman doğru yol gösterdiğine inanıyor. Demokrasi güçleri de PKK önderinin Türkiye halklarının ortak yaşam ve mücadelesi konusunda örnek bir öncü rol oynadığını görüyor. Bu önderlikle demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan’ın yaratılacağı düşüncesi hem Kürt halkında hem de Türkiye halklarında genel bir kanı haline gelmiştir. Bu nedenle PKK liderinin fiziki özgürlüğü her yerde dile geldi. Bu önderlik özgürleştiğinde Türkiye’de çok şeyin değişeceğine inanılıyor.

Bu önderliğin düşünceleri Kürt halkını toplumsal ve siyasi bir güç haline getirdi. Kürt kadınları tüm dünya kadınlarının öncüleri oldu. PKK önderliği kadın özgürlüğünü sistematik ve bütünlüklü ideolojik ve teorik temele kavuşturdu. Bu nedenle Kürt kadını güçlendi. Kadın özgürlük mücadelesinin ideolojik-teorik temele kavuşturulması tüm dünyada kadın özgürlük mücadelesinin ivme kazanmasına ve gelişmesine yol açtı. Bir hareket ve mücadele ideolojik-teorik temele kavuşmazsa tepkisel olmaktan öteye gidemez; toplumsal ve siyasal gelişmelere yön veremez, ya da etkisi fazla olmaz. Bu nedenle tüm dünya kadınları PKK önderliğine değer veriyor ve sahipleniyor. Newroz’da kadınların bu önderliğin fiziki özgürlüğünü istemeleri çok anlaşılır bir durumdur.

Kürt gençleri de bu önderliğin kendilerine kimlik ve özgürlük iradesi kazandırdığına inanıyor. Bu önderliğin düşünceleri doğrultusunda geleceğe umutla bakıyor. Sadece Kürdistan’ı özgürleştirme ve Türkiye’yi demokratikleştirmede değil, dünyada özgürlük ve demokrasi konusunda bu önderliğin düşüncelerinin büyük değişim yaratacağına inanıyor. Kürt gençliğinin İmralı’ya bu kadar bağlı olmaları bu nedenledir.

Kürt halkı bu önderlikle Türkiye, Ortadoğu ve dünyada itibar kazandıklarını görüyor. Kürtler Kürdistan’ın 4 parçasındaki kazanımlarda da bu önderliğin düşünceleri ve geliştirdiği mücadelenin büyük payı olduğunu biliyor. PKK ve önderliğine karşı olan Kürt siyasi çevreleri bile bu önderliğin yarattığı ortamda kendilerini var etmiş ve yaşatıyorlar. Bunu tüm Kürt halkı, aydınları, kadınları ve gençleri görüyor. Bu nedenle PKK önderliğinin fiziki özgürlüğü için mücadele veriyorlar.

Bu Newroz’da sadece Kürt gençleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları meydanları doldurmadı, Türkiye’nin devrimci demokratik güçleri ve Kürt dostları da Newroz alanlarında yerlerini aldılar. İstanbul, İzmir, Çukurova başta olmak üzere her yerde Kürt halkı ile omuz omuza PKK önderliğine sahiplendiler. AKP-MHP faşizmine karşı ortak mücadele kararlılığını ortaya koydular. Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesini birlikte vereceklerini gözler önüne serdiler. 2022 Newrozu bu açıdan da bir dönüm noktası oldu. Bazı güçler Kürt halkıyla Türkiye demokrasi güçlerinin ortak mücadelesini engellemek için her yola başvursalar da başarılı olamamışlardır. Kürtler ve demokrasi güçleri Newroz’da yan yana durarak Türkiye’nin geleceğini biz yaratacağız demişlerdir. Bu açıdan Newroz’daki fotoğraf Türkiye’nin geleceğini ortaya koymuştur. Yeni ve demokratik Türkiye Newroz’da ortaya konulan düşünce, irade ve tutumla gerçekleşecektir. Bu durum da Türkiye açısından devrimsel bir gelişmedir. Bu sağlandıktan sonra Türkiye’nin demokratikleştirilmesi önünde kimse duramaz.

Newroz tarih boyu ezilenlerin ve sömürülenlerin direniş kültürü ve ruhu olmuştur. Bugün bu direniş ruhu ve kültürü daha da güçlenerek halkların özgür ve demokratik geleceğine yön verecek büyük bir güç haline gelmiştir. 2022 Newrozu’nda Türkiye’de devrimci demokratik gücün büyüklüğü ortaya konmuştur. Eğer Kürt halkı ve Türkiye’nin demokrasi güçleri Newroz’daki bu mesajın ve çağrının gereklerini yerine getirirlerse faşist AKP-MHP iktidarının sonu çok yakın olacaktır.

AKP-MHP iktidarı 7 yıldır görülmedik zulüm ve baskı uygulasa da sonuç alamamıştır. Kürt halkına ve demokrasi güçlerine diz çöktürememiştir. Aksine öfke ve tepki büyüyerek Türkiye’yi demokratikleştirme temelinde Kürt sorunu, Alevi sorunu, kadın sorunu, gençlerin ve emekçilerin sorunu, ekoloji sorunu başta olmak üzere Türkiye’nin temel sorunlarını çözme iradesi ve kararlılığını ortaya çıkarmıştır.

Bu duygularla Newroz’a katılan herkesi selamlıyor, Newroz ruhuyla gelişecek mücadelenin Türkiye halklarının demokrasi ve özgürlük özlemini gerçekleştireceğine inanıyoruz.

Kaynak: Yeni Yaşam Gazetesi