ANALİZ

Tüm Haberler

 • Türkiye toplumu nasıl çare üretecek? 

  Türkiye toplumu, Kürt sorununa soykırımcı TC’nin gözlüğünden veya onun etkisiyle bakmaktan kurtulmadıkça, bu büyük felaketleri yaşamaktan kurtulamaz. Çünkü Kürt sorunu Türkiye toplumunun zihnini köreltiyor, onu düşünemez kılıyor, onun basiretini bağlıyor.
 • Zorba rejimler çürütür ve öldürürler 

  Halklar kendi yöneticileriyle hesaplaşmadıkça ve irade oluşturmadıkça soyulmaya ve ölmeye devam edecek... Bu sistem hem çürütüyor hem de öldürüyor
 • İnsanlık tarihinde bir kara leke olan komplo 

  Atina, Moskova, Roma ve tekrar Atina üzeri Kenya-Nairobi'de sonuçlanan dehşetengiz maceranın beni yeniden bir doğuş yapmakla karşı karşıya bıraktığı açıktı. Ortaya çıkan sonuç sadece bir infaz da değil, bir çarmıha gerilmedir.
 • Hep halklar ve ezilenler altta kalmamalı 

  Artık enkaz altında kalanlar yalnız yoksullar ve emekçiler olmamalıdır. Bu felaketlere yol açanlar ve üstte oturanları alaşağı etmenin fırsatı iyi kullanılmalıdır.
 • AİHM ve AK Kürtler aleyhine AİHS'yi alet etmiş olacaklar  

  AİHM, İmralı yargılamasını batıl sayıp düşürmedikçe asla adil davranmış sayılmayacak; şahsımda Kürt halkına karşı düzenlenmiş bir komplonun etkisine düşme riskinden de kurtulmuş olmayacaktır.
 • Koşullar ne kadar ağır olsa da dayanmaya çalışacağım 

  Koşullar ne kadar ağır da olsa dayanmaya çalışacağım. İmralı yaşamımda sabır, anlam ve cesaret üretmek benim için zor olmayacaktır. Fiziki zorluklar iradem dışıdır.
 • Toplumsal dayanışma ve paylaşım yaşatır 

  Toplum olarak kaderini kendi eline alıp, kendini yaşatacak bilinç ve örgütlülük oluşturmak lazım. İşte o zaman özgür olabilir ve de yaşayabilirsin. Deprem olursa ondan korunursun, normal zamanlarda da deprem gibi baskı ve sömürüden korunursun.
 • Abdullah Öcalan: Kırılış reaksiyonu başlamıştır 

  Ekolojik krizin modernite döneminde patlak vermesi tesadüfi değildir. Kırılış reaksiyonu başlamıştır. Nasıl durdurulacağı kestirilememektedir. Elbette bu gidişata doğanın vereceği yanıtlar da olacaktır.
 • İmralı’daki ölüm-yaşam savaşı  

  Benim yaşadığım koşullar, F Tipi cezaevlerindekinden çok daha ağırdır. Hiçbir cezaevi yönetmeliğinde bu uygulamalara ilişkin madde yoktur. Keyfi ve özel bir tutuklu-hükümlü muamelesi görmekteyim.
 • Abdullah Öcalan: Ekolojik kriz çağına girmiş olduk 

  Kapitalist modernitenin sınırsız tekelci kâra dayalı yapılanmaları toplumun ve çevre ile dengesinin kaldıramayacağı ağırlıkları biriktire biriktire, sonunda ekolojik kriz çağına girmiş olduk. Endüstriyalizmin stratejik rolü bunda belirleyici olmuştur.
 • Önder Apo komployu Demokratik Uygarlık Manifestosuyla boşa çıkardı 

  İmralı'da uygulanan 24 yıllık politikalara baktığımızda, hiçbir çağda ve dönemde uygulanan politikalar ve uygulamalar değildir. Bunu boşa çıkarmak, bunun karşısında durmak için Önderliğimiz insanüstü bir direniş, mücadele ve duruş içinde olmuştur.
 • İnsanlık kıyamet saatleri yakınmış gibi feryat etmeye başlamışsa... 

  Bugün insanlık çevre yıkımı karşısında kıyamet saatleri yakınmış gibi feryat etmeye başlamışsa, endüstriyalizmin yol açtığı tahribatın boyutlarını kavramak, endüstriyelleşme karşı mücadeleyi toplumun varlık hareketi olarak benimsemek kaçınılmazdır.
 • İdeolojik mücadeleye ağırlık verilmeli 

  Özerk Yönetim büyük bir ideolojik ve psikolojik savaşla uğraşıyor. Bu açıdan etkili bir ideolojik mücadele yürütmesi gerekir. Bu konuda yetersiz olduğu söylenebilir. Askeri ve siyasi çalışmalar yetmiyor.
 • 'Değerlerin darbe yemesine asla fırsat vermem' 

  Benim İmralı yargılanmam yalnız bir hukuk inkârı ve cinayeti değildir, aynı zamanda çok daha tehlikeli ve gizli amaç olarak gördüğüm gerçeklerin yok edilmesine aracı kılınmak istenmiştir.
 • Kürt sorunu artık bir Avrupa sorunu haline geldi 

  Tüm varlığı yasaklanmış bir halkın meşru savunma hakkı evrensel hukukta ve ulusal anayasalarda vardır. Hiçbir hukuk kurumu bu hakkını kullanmasından ötürü Kürt halkını suçlayıcı olamaz.
 • 'Kaçırılmam Avrupa ve ABD’nin ortak iradesiyle gerçekleşmiştir' 

  Kenya’nın başkentine kaçırılmam tamamıyla Avrupa ve ABD’nin ortak iradesiyle gerçekleşmiştir. En aşağılık rolü de şımarık çocukları Yunan hükümetine oynatmışlardır.
 • 'Avrupa, tasfiye edilmemi çıkarlarına uygun bulmuştur' 

  Benim önderlik konumum Kürtler üzerinde geleneksel Batı politikasını sarsmaktadır. Olayın özü de bu gerçekliğe dayanmaktadır. Avrupa bu nedenle tasfiye edilmemi çıkarlarına uygun bulmuştur.
 • Suriye’de kalıcı çözüm, demokratik seçenekte 

  Suriye ve Rojava üzerindeki bütün çelişki ve çatışmalar, ancak Suriye halklarının demokratik birliği ve örgütlülüğüyle kalıcı bir çözüme kavuşabilir.
 • 'Komploya karşı mücadele mucize değerinde çok ileri bir insanlık çıkışı gerektiriyordu' 

  Komplo, 20. yüzyılın tam bir arenada aslana yedirme Roma oyununu hazırlamıştı. Komplo o kadar derin ve bilinmezlerle doluydu ki, bunu yırtmak gerçekten mucize değerinde çok ileri bir insanlık çıkışını gerektiriyordu.
 • Siyaset işlemezse savaş olur 

  Tayyip Erdoğan’ın kaybedeceği bir seçime girmesi beklenmemelidir. Bu nedenle de olacağı söylenen Türkiye seçiminin geleceği meçhuldür. Öncelikle bu geleceği güvence altına almak gerekir.
 • Rusya’nın modere ettiği yeni komplo 

  Rusya, Şam ile Ankara’ya uzlaşmaya zorluyor. Türkiye tehdidini kullanarak Kürtlere rejimi dayatıyor. Kobanê’ye saldırının önünü açıp Özerk Yönetim bölgelerini adım adım rejime devretmeye çalışıyor.
 • Faşizme vurmak 

  Eylem yöntemlerimiz faşist-soykırımcı sisteme vurucu ve sonuç alıcı olmalıdır. Bunun bin bir türlü imkanına ve fırsatına sahibiz. Her yerde AKP-MHP faşist-soykırımcılığına etkili darbeler vuracak eylemler yapabiliriz.
 • Suriye halkları büyük zorluklar içinde 

  ABD, Rusya, Şam yönetimi ve Türkiye’nin demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesiyle ilgili herhangi bir girişimi ve arayışı yoktur. Suriye halkı inanılmaz zorluklar ve yoksulluk için yaşamaktadır.
 • Faşizme ve restorasyona karşı tek yol devrim 

  AKP-MHP ittifakı artık yolun sonuna gelmiştir. ‘Altılı Masa İttifakı’nın ise restorasyondan öte gerçekleştireceği bir şey yoktur. Türkiye’nin ihtiyacı ise radikal bir demokratik değişimdedir.
 • Direniş yılından devrim yılına (2) 

  2023 yılına giriş, Kurdistan ve Ortadoğu’da yeni bir özgürlük ve demokrasi devrimine giriş anlamına gelmektedir. Bu temelde, 2022 yılının direniş birikimleri 2023 yılında devrime dönüşecek ve kalıcı hale gelecektir.