Ortadoğu’da zihniyet inşası

Ortadoğu'da, özgürlüğün ve demokrasinin yeniden anlam kazandığı bir dönemi karşılıyoruz. Kürt Özgürlük Hareketi öncülüğünde, tarihsel-toplumsal direniş kültürünün yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz.

ANALİZ

Zihniyet, bir insanın toplumsal kimliğinin bilinçli ifadesidir. Toplumsal doğanın ve evrensel gerçeğin anlamını ifade eder. Bugün yeni bir zihniyetin eşiğindeyiz. Mezopotamya'nın şafak vaktinde, özgürlüğün ve demokrasinin yeniden anlam kazandığı bir dönemi heyecanla karşılıyoruz. Bu heyecan, toplumsal dayanışma, doğal düzen ve özgürlük arayışına yöneliktir.

İnsan, evreni bünyesinde taşır, tüm evrimleri ve değişimleri içselleştirir ve bilinç kazanır. Oluşan bu bilinç, toplumsal bir zihniyetin temelini oluşturur ve bu zihniyetin kurumlarını inşa etmek için yaşam boyu mücadele eder. İnsanlık tarihi boyunca insanın nereye ve nasıl ilerlemek istediği sorusu, asıl meseledir. Zihniyet, iktidar mı yoksa özgürlük ve demokrasi mi için çalışır? Bu, tarihin temel sorusudur ve insanlık bunu cevaplamaya çalışmıştır. Tarih boyunca hakikat arayışı, bilginlerin, filozofların ve düşünürlerin ömürlerini adamış oldukları bir gerçeklik olarak var olmuştur. İktidar elitlerinin yazdığı tarih karşısında, hakikat savaşçılarının ve toplumsal direnişlerin tarihi, yazılamayanların hikayesidir. Bu coğrafyada, yeni bir zihniyet ve hakikat mücadelesinin tarihsel-toplumsal direniş kültürüne tanıklık ediyoruz. Mezopotamya'nın şafak vaktinde, insanlığı, özgürlüğün ve hakikatin doğuşuna şahit ediyoruz.

YENİDEN DOĞUŞ VE YENİDEN İNŞA

Ortadoğu'da ilk iktidar elitleri, ilk sömürgecilik dönemleri ve toplumsal kırılmalarla dolu binlerce yıllık tarihi, bir devrim ve toplumsal mücadeleyle yeniden yazıyoruz. Son iktidar ve zulüm kaleleri de bir bir yıkılıyor. Ur ve Uruk'ta, ilk uygarlık merkezlerinde, iktidar elitlerinin darbe aldığı bir dönem yaşanıyor. Tarih, politik ve ahlaki toplumsallığın bu topraklarda yeniden doğuşunu ve yeniden inşasını ilan ediyor.

BİR ZİHNİYET DEVRİMİNE ŞAHİTLİK

Ortadoğu'nun kalbi Mezopotamya'da, sosyolojik tarihle toplumsal yapıyı yeniden kurma mücadelesini yaşıyoruz. Bu sürecin öncülüğünü Kürt Özgürlük Hareketi yapıyor. Kurdistan Özgürlük Mücadelesi, kadın ve gençlik öncülüğünde, Ortadoğu'ya umut veren ve tarihe meydan okuyan devrimler yaratıyor. Her gün yeni devrimlerle birlikte, Ortadoğu'da bir zihniyet devrimine de şahit oluyoruz.

DEVLET ZİHNİYETİNDEN İNTİKAM ALIYOR

Küresel kapitalizmin krizlerle sarsıldığı Ortadoğu'da, insanlığı kurtaracak olan Demokratik Modernite ve gerillacılığa tanıklık ediyoruz. Gerilla hareketleri; toplumsal tarihlerini yazıyor, komünal direnişi güçlendiriyor ve 5 bin yıllık devlet zihniyetinden intikam alıyor. Uzay Çağı'nın gerillacılığını yaparak, kapitalizmin son temsilcilerine karşı mücadele ediyor.

Devrimci bir dönemdeyiz. Bugün, devrimin zamanıdır. İktidarcı ve diktatöryal zihniyetlere karşı direnerek mücadele etmek için sahada olmalıyız. Alanları, meydanları ve sokakları devrim alanlarına çevirmeliyiz. Her birimizin, devrimci sorumluluğunu yerine getirerek bu tarihsel hamleye katkı yapması gerekiyor. Önder Apo’nun dediği gibi zaman, oluşma anıdır.