UNICEF: Zengin ülkeler dünya çocuklarını tehlikeye atıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) en zengin ülkeleri dünyanın her yerindeki çocuklara kirli bir çevre sağlamakla suçladı.

UNICEF'e bağlı Innocenti Araştırma Merkezi'nin salı günü yayınladığı rapora göre zengin ülkeler dünya çapında çocuklar için güvenli olmayan yaşam koşulları yaratıyor.

Raporda, atık üretimi, hava ve su kirliliğini azaltma çağrısı yapılıyor.

Araştırma Merkezi, İşbirliği ve Ekonomik Kalkınma Örgütü OECD  ve Avrupa Birliği bünyesindeki 39 ülkeyi analiz etti.  Analizde, pestisitler, evdeki nem, kurşun, ışığa erişim, atık gibi kriterler esas alındı.

İspanya, İrlanda ve Portekiz “iyi öğrenciler” olarak raporda yer alırken, diğer ülkelerin hiçbiri çocuklara sağlıklı bir çevre sağlamıyor.

Avustralya, Belçika, Kanada veya ABD, kendi topraklarında yaşayan çocuklara bu güvenceyi vermiyor. Latin Amerika ve Avrupa’da en az zengin olan ülkeler gezegenin genel durumu üzerinde çok daha az etkide bulunuyor.

Innocenti'nin direktörü Gunilla Olsson bir basın açıklamasında, "Çoğu zengin ülke yalnızca kendi çocuklarına sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamakta başarısız olmakla kalmıyor, daha da kötüsü, dünyanın başka yerlerindeki diğer çocukların yıkımına katkıda bulunuyorlar" dedi.

Raporda, incelenen 39 ülkede 20 milyondan fazla çocuğun kanında kurşun seviyesinin yüksek olduğu tespit edildi.

Finlandiya, İzlanda ve Norveç kendi gençleri için sağlıklı bir çevre sağlama konusunda başı çekerken, emisyon oranları, elektronik atık hacmi ve tüketim düzeyi bakımından gezegen üzerindeki etkileri ile son sırada yer alıyorlar.

İzlanda, Letonya, Portekiz ve Birleşik Krallık'ta her beş çocuktan biri evde neme ve küfe maruz kalırken, Kıbrıs, Macaristan ve Türkiye'de bu durum her dört çocuktan birini etkiliyor.

Raporda ayrıca, Finlandiya ve Japonya'nın aksine, özellikle Meksika'da birçok çocuğun hem içeride hem de dışarıda zehirli hava soluduğu vurgulanıyor.

Belçika, İsrail, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre'de her on iki çocuktan biri yüksek düzeyde pestisit kirliliğine maruz kalıyor.