Turizm havayı kirletiyor

Yapılan bir araştırmaya göre küresel turizm, sera gazı emisyonlarının yüzde 8’inden sorumlu.

Bilimsel bir araştırma küresel turizmin iklim üzerindeki etkilerinin attığına dikkat çekiyor. Araştırma Nature Climate Change dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, 2009 ile 2013 arasında küresel turizm sektörünün, sera gazı emisyonlarının yüzde 8’inden sorumlu olduğunu hesap etti. Bir önceki değerlendirme ile kıyaslandığında, dört kat artış gözlendi.

Araştırmanın yazarları, 160 ülkeyi inceleme kapsamına aldı. Bu çerçevede ulusal veya uluslararası turizmin etkisinin, geniş bir şekilde gelir düzeyi yüksek ülkelerden kaynaklandığına dikkat çekildi. Bu da özellikle hava ulaşımından kaynaklanıyor.

İncelemeye tabi tutulan beş yılda, dünya genelinde turistik harcamalar 2.500 milyar dolardan 4.700 milyar dolara yükseldi. Araştırmacılar, “Büyümesi ve karbon yoğunluğu göz önüne alındığında, turizm küresel sera gazı emisyonlarında giderek artan bir payı temsil edecek” dedi.

Queensland Üniversitesi Ticari Okul’dan ve araştırmanın yazarlarından Ya-Yen Sun, “Çin ve Hindistan’dan gelen turizm talebinin hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz ve bu eğilimin gelecek on yıl içerisinde artmasını bekliyoruz” diye belirtti. Sun, “Büyük nüfuslarının yanısıra, endişe verici olan insanların giderek daha uzağa gitme teşebbüsleridir” derken, bu turizmin sıklıkla uçak yolu ile yapıldığına dikkat çekti.

2013 yılında en fazla turistik karbon izi bırakan ülke ABD olurken, bu ülkeyi Çin, Almanya, Hindistan, Meksika ve Brezilya takip etti. Hırvatistan, Yunanistan veya Tayland gibi adalar veya güzergahların sakinleri ise yabancı ziyaretçinin yol açtığı kirlilikten en fazla etkilenenler oldu. Kirlilik turizmi için kullanılan ulaşım araçlarının yanısıra kullanılan hizmetler ve mülklerden geliyor. Bunlar konut, beslenme ve alışveriş olarak sıralanıyor.