KCK Ekoloji Komitesi: Ekoloji konferansını selamlıyoruz

Ekoloji konferansını selamlayan KCK, "Tüm canlılar ve halklar olarak bir arada yaşama iradesini yerellerimizde örgütlü güce dönüştürme ve eylemli kılma zamanıdır" dedi.

KCK Ekoloji Komitesi, Ekoloji Hareketleri Konferansı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Ekoloji ve Hak Savunucusu Hareketler', 21 Ocak 2023 tarihinde Kurdistan ve Türkiye’nin özgür geleceğini belirleyecek ve mücadele hattını oluşturacak olan bir ilke imza attılar. Onun için öncelikle bu sürecin örülmesine öncülük yapıp, emek harcayanları bu büyük başarılarından dolayı kutluyor, Konferansın sonuçları bakımından oluşturduğu heyecan ve coşkuyla selamlıyoruz.
Katılımcıların da sıkça vurguladığı gibi, Türkiye toplumsallığının yeni tanıştığı temel kavramlardan biri olarak ekoloji kavramı, bu büyük buluşmayla bir yapısallık kazandırılmak istendiğinden halkların temel mücadele hattı olarak Demokratik Ekolojik Toplum Konfederalizmine doğru evrilceğine de tanık olacağız. Bu kararlaşmayla tüm katılımcılar halklarımıza, birlikte mücadele ederek kendi yaşam alanlarımızı koruyabileceğimiz umudunu da kazandırmış ve böyle bir ilke de imza atmıştır.

Özellikle ekolojik kriz ve saldırıların sistemsel olduğunun ortak tespitinden hareketle çözüm ve çarenin de ekoloji ve yaşam savunucularının kendilerini daha da örgütlü kılacakları toplumsal sözleşme vb. ile bir sisteme kavuşturma ve yerel Meclisler gibi en demokratik örgütlenme modellerinin öne çıkmış olması elbette Konferansı çok daha önemli kılmıştır. Her fırsatta dile getirip önerdiğimiz halkların Konfederal örgütlenmesini, katılımcıların yaşamın içinden öğrenerek benimsemiş olması da bizim açımızdan doğru bir zeminde olduğumuzu göstermiştir.
Rojava’dan Akbelen’e, İkizdere’den Cudi’ye kadar yaşamın yaratıcısı ve var edicisi anaların Konferansa, yaşam ve hakikat dili olarak yansıması ve katılımcıların bunu esas alarak kendisini tarif etmesi en büyük kazanımlardan biri olmuştur. Artık Ekoloji Hareketlerinin de ortak bir dili, temel ölçü ve ilkeleri oluşmuştur.x

KONFERANSIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu bağlamda Ekoloji Hareketleri Konferansı;

1-      Ekolojik yaşam mücadelesi verenlerin öncelikle savaş karşıtı olması gerektiğini,

2-      Ekolojik yaşam mücadelesinin kadın özgürlük mücadelesinden ayrı olmayacağını,

3-      Ekolojik yaşam ve kadın özgürlük ilkelerinden bağımsız siyaset yapılamayacağını,

4-      Ekolojik yaşam ilkelerinin etnik yapı ve kimliklerle, dini inanç ve yapılar ile ulusal sınırlarla belirlenemeyeceğini, enternasyonalist ve evrensel bir mücadele alanı olduğunu,

5-      Ve en temelinde de herkesin ve her şeyin yaşam hakkına saygıyı esas almak gerektiğini açığa çıkarmıştır.

'DEMOKRASİYE DUYARSIZ OLANIN EKOLOJİ MESELESİNDE KARŞILIĞI YOK'

Konferansın gerçekleşme zamanı seçim öncesine denk gelmesinden hareketle 'siyasal' söylem ve kavramlar çok daha fazla öne çıkmış olmasına rağmen ekolojik yaşam mücadelesinin toplumsal ekoloji kural ve ilkelerine göre olmayan siyasetçilere teslim edilemeyeceği de esas alınmış, demokrasi artı devlet paradigması benimsenmiştir. Demokrasiye duyarsız hiçbir yapı ve siyasal gerçekliğin Ekoloji Hareketlerinde bir karşılığının olmayacağı kararlaşmasına gidilmiştir. Siyasal kimliği, etiketi ve ideolojisi ne olursa olsun, demokratik siyaset sanatını toplumsal ekoloji ve kadın özgürlük ilkelerine, onun gerçekleşmiş ve inşa edilmiş haline dayandırmayan hiçbir siyasal çevre veya oluşum Ekoloji Hareketinde karşılık bulamayacaktır. Konferansın ulaştığı kararlaşma düzeyi bakımından bu hem güncel olarak hem de tarihsel anlamda çok önemli bir gelişme olmuştur.

'PRATİKLEŞTİRME VE ÖRGÜTLEME ZAMANI'

Onun için şimdi görev ve sorumluluk; sözün özüne uygun olarak alınan kararları pratikleştirme ve örgütleme olmaktadır.
Yani sermayenin ve kapitalist modernite güçlerinin gözü dönmüş saldırganlığına karşı durmak, sistemli tahrip ve yıkımına; yaşam alanlarımızın bir daha onarılamayacak kadar ağır tahribine ve tarihimizin yok edilmesine karşı tüm canlılar ve halklar olarak bir arada yaşama iradesini yerellerimizde örgütlü güce dönüştürme ve eylemli kılma zamanıdır.
Bu inanç ve kararlılıkla tekrardan da olsa emek harcayıp, devrimci görev ve sorumluluğun gereğini yerine getiren herkesi zafer duygularıyla selamlıyoruz."