Hollanda’da tarihi karar

Hollanda’da Yüksek Mahkeme, devletin önümüzdeki sera etkili gaz emisyonlarını dörtte bir oranında azaltması kararı alırken, karar ‘tarihi’ olarak nitelendiriliyor.

İklimsel değişikliklere karşı devletin yeterli çaba göstermediğini savunan birçok çevreci örgütün yaptığı başvuruyu görüşen mahkeme, başvuruyu haklı buldu.

DÖRTTE BİR ORANINDA AZALTILACAK

Lahey’deki mahkemenin kararında, devletin 2020 yılı sonuna kadar sera etkili gaz salınımlarını yüzde 25 oranında azaltması gerektiğine hükmedildi. Kararda, daha önce yargı tarafından alınan aynı yöndeki iki karar da onandı.

AİHS VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA VURGU

Yüksek Mahkeme yargıçlarının kararında, “Bilim insanlarının ve uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı ‘gelişmiş ülkelerin 2020 yılına kadar emisyonlarını yüzde 25 ile yüzde 40 arasında azaltmaları gerektiği’ yönündeki karar, oldukça önemlidir” denildi.

Kararda ayrıca, daha önce Temyiz Mahkemesi’nde alınan ifadelere de yer verildi. Söz konusu önceki mahkeme kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında Hollanda devletinin emisyon oranlarını 1990 düzeyine oranla yüzde 25 azaltması hedefini yakalaması zorunluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Hollanda’da iklimsel değişikliklere karşı acilen önlem alması talebiyle 2015 yılında 900 kadar yurttaş ile Urgenda adlı sivil toplum kuruluşunca yargı yoluna gidilmişti. Karara ilişkin Urgenda’nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada, “Tarih yazıldı” denildi. Açıklamada, kararın gezegen için büyük bir zafer olduğu vurgulandı.

Davanın görüldüğü Yüksek Mahkeme binası önünde onlarca iklim dostu tarafından eylem de düzenlendi.

KÖMÜR SANTRALLERİ KAPATILSIN; HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AZALTILSIN!

Karara ilişkin bir açıklama da Greenpeace’ten geldi. Greenpeace temsilcilerinden Faiza Oulahsen, “Bu karar iklim adaleti için dev bir zaferdir. Hollanda hükümeti hemen harekete geçmeli; kaybedecek zaman yoktur” dedi. Oulahsen, ülkede kömürle çalışan elektrik santrallerinin kapatılması ve hayvan yetiştiriciliğinin sınırlandırılması çağrısı da yaptı.

Greenpeace temsilcisinin açıklamasında, 2015 yılından bu yana yapılan çağrılara rağmen Başbakan Mark Rutte ve hükümetinin 4 yıl önce alınan yargı kararını uygulamadığına dikkat çekildi. Açıklamada, şimdi ise oldukça ağır önlemlerin alınmasının gerekeceği vurgulandı.

Topraklarının üçte biri deniz seviyesinin altında olan Hollanda, küresel ısınmanın yol açacağı iklimsel değişikliklerden en çok etkilenecek ülkelerin başında gelecek. Ülkenin batı ve kuzeyini çevreleyen Kuzey Denizi sularının altında kalmaması için günümüzde de bariyerler ve kanal sistemi devreye konmuş durumda.