Gezegende gelecek yüzyılda büyük değişimler yaşanabilir

Dünya için hayati önemdeki ormanlar, çöller ve ekosistemler, küresel ısınma nedeniyle gelecek yüzyıl içerisinde “büyük bir değişim” yaşama riski altında bulunuyor.

Bilim insanları küresel ısınmanın sonuçları konusunda uyarıyor. Geniş ormanlık alanları yok eden yangınların çıktığı ABD’nin güney batısında, bu değişimler şimdiden başladı.

Gelecek 100 ila 150 yıl içerisinde, bu değişimler muhtemelen savanlar ve ormanlara yayılarak ekosistemleri altüst edecek, fauna ve florayı tehdit edecek.

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre özellikle Avrupa ve ABD bundan etkilenecek. Michigan üniversitesinden Jonathan Overpeck, “Eğer küresel ısınmayı kontrol dışı bırakırsak, bu gezegenin bitki örtüsü görünümü bugünkünden tamamen farklı olacak ve bu, gezegenin çeşitliliği için büyük bir risk oluşturuyor” dedi.

Araştırma bundan 21 bin yıl, son buzul çağının sona erdiği döneme ait fosiller ve sıcaklık değerlerine dayanıyor. O dönem küresel ısınma 4 ila 7 derece artmıştı. Uzmanlar, bu tahminlerin ihtiyatlı olduğunu zira bu uzak geçmişteki ısınmaya doğal değişimlerin yol açtığını ve çok daha uzun bir dönemde gerçekleştiğini kaydediyor.

Bilim insanlarının yaklaşık 600 siteden gelen verilerden gerçekleştirdiği çalışmalar, bugün daha bütünlüklü bir tablo ortaya çıkardı. Antarktika hariç, her kıta bu verilerde yer alıyor. En büyük değişimler Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Amerika’da tespit edildi.

Bilim insanlarına göre eğer sera gazı emisyonları 2015 Paris Anlaşması’nda belirlenen hedefler düzeyinde olursa, büyük ölçekli bitki örtüsü değişimi olasılığı yüzde 45’in altında olacak. Ama eğer bir şey yapılmazsa, büyük ölçekli değişim riski yüzde 60’ın üstünde olacak. Böyle bir değişim sadece ormanları değil, temiz su ve suyun oluşum devrini de etkileyecek.