BM’ye göre küresel ısınmaya karşı savaşı Asya belirleyecek!

Birleşmiş Milletler üst düzey bir yetkilisi, küresel ısınmaya karşı savaşın başarısı veya başarısızlığında, giderek artan bir şekilde termik santraller inşa eden Asya’nın belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Rachel Kyte, New York’ta Eylül ayında yapılacak iklim zirvesi öncesi bir konferans düzenledi.

Kyte, “İklim hedeflerimize ulaşmak için gerekli enerji geçişinde başarı veya başarısızlığımı gerçek anlamda bu bölge belirleyecek” dedi.

İklim hedefleri arasında sera gazı emisyonlarının 2050’ye kadar dünya genelinde net bir düşüş gerçekleştirmesi yer alıyor.

Kyte, “Güney-Doğu Asya en üçlü büyüme gerçekleştiren ekonomik alanlardan biridir, elektrik talebinin 2015 ile 2015 arasında üçte katlanacağı nüfus ve kentleşme burada yaşanıyor. (Asya)Bu talebe yanıt olmak için, fosil enerjilere yöneliyor” dedi.

Güney-Doğu Asya kömürle çalışan santral projelerinin sayısında, Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Kömür santralleri, sera gazı püskürüyor.

Kyte, en fazla kömür santrali projesinin Hindistan, Vietnam ve Filipinler’de olduğunu belirtti. Ayrıca kömürle tarihsel bağları olmayan Pakistan veya Bangladeş gibi ülkeler de kömüre el atmaya başladılar.

Kyte, “Ama kömürde gelecek yok, temiz değil (...) Fosil yakıtlar üzerine kurulu bir ekonominin büyümeyi koruduğu fikri artık geçerli değil” dedi.

Kyte ayrıca çok sayıda projenin fon bulamama ve bazı büyük Japon bankalarının çekinceli yaklaşmasından dolayı iptal edilmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. BM yetkilisine göre Çin ve Hindistan’da da ilerlemeler var.