Aydın'da JES’ler doğayı katlediyor

Jeotermal Enerji Santrali (JES), Aydın'da yaşamı tehdit eden boyutu aştı. JES'ler 1 kömür santrali kadar Karbondioksit (CO2) emisyonu salgılıyor.

Aydın'da çok sayıda yüksek enerji potansiyeline sahip jeotermal yatakları bulunuyor. 2007 yılında kabul edilen 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" doğrultusunda Aydın topraklarının yaklaşık yüzde 80'i son yıllarda gerçekleştirilen çeşitli ihalelerle özel jeotermal işletmelerin kullanımına açıldı. Bu nedenle Aydın'daki JES sayısı da hızla artış gösterdi. 25'i Aydın'ın batı bölgesinde, yedisi ise doğu tarafında olmak üzere, Türkiye'deki toplam JES'lerin yüzde 58'i Aydın'da bulunuyor. JES oranlarının bu kadar yüksek olmasından kaynaklı doğal yaşam tehdit altında.

Santrallerin yüzde 70'i Germencik ilçesinde bulunurken, Aydın’daki JES'lerin emisyonları ile kömür santrallerinin kıyaslanmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Aydın'da şu an faaliyette bulunan JES'ler; 1 kömür santrali kadar Karbondioksit (CO2) emisyonu, 3 kömür santrali kadar Kükürt dioksit (SO2) emisyonu ve 1 kömür santrali kadar Azot monoksit (NO2) emisyonu salgılıyor. Jeotermal kapasitesinin tümü kullanılır hale geçince, tüm bu emisyonlar da 25 kat artacak!

KANSER TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2010-2013 döneminde en fazla görülen ilk dört hastalık olan dolaşım sistemi, kanser, solunum sistemi, beslenmeye bağlı hastalık ve ölümlerin Aydın’da Türkiye ortalamasından daha fazla görüldüğü ortaya çıkmıştı. Buna rağmen önümüzdeki süreçte Aydın'a yeni JES’lerin yapılması gündemde.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen ve Ziraat Fakülteleri'nin çeşitli tarihlerde yaptığı araştırmalarda ise, Aydın’ın Alangüllü bölgesinde incir ağaçları ve meyvelerin JES’lerden salınan bora maruz kaldığı, jeotermale yakın kuru incir ürünlerinde ağır metal oranlarının fazlalaştığı, uzaklaştıkça da azaldığı tespit edilmişti.

SU ZEHİRLENİYOR, ASIRLIK AĞAÇLAR KESİLİYOR!

JES’lerin atık suyunun içerdiği Borik Asit ise, toprağa karışarak nehirleri zehirlemeye devam ediyor. Borik Asit ile zehirlenen Menderes nehri, Söke Ovası’ndaki tarımsal arazilerin sulamasında kullanılıyor. Tüm bunların yanı sıra, Aydın'da jeotermal santrallerin, kurulum aşamasında binlerce zeytin ve incir ağacı kesilerek yok ediliyor.