Avrupa biyoçeşitlilik yasası nihai olarak kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, 2030 yılına kadar AB'nin kara ve deniz alanlarının yüzde 20'si için iyileştirici tedbirler alınmasını amaçlayan Doğa Restorasyon Yasasını onayladı.

Taslak mevzuat Kasım ayı ortasında Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi (Üye Devletler) arasında kabul edilmişti.

Avrupa Yeşil Paktı'nın önemli bir metni olan "doğa restorasyonu" hedeflerini dayatan mevzuat salı günü öğle saatlerinde Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu'nda oylandı.

Oylamada 329 lehte ve 275 aleyhte olmak üzere korkulandan daha rahat bir çoğunluk sağlandı.

Avrupa'daki yaşam alanlarının yüzde 80'inden fazlasının şu anda kötü durumda olduğu düşünülüyor.

Metne göre Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar AB'nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'si için, 2050 yılına kadar ise tüm ekosistemler için restorasyon tedbirlerini uygulamaya koyacak.

Daha özgün olarak, AB ülkelerinin yeni düzenleme kapsamındaki bozulmuş habitat alanlarının en az yüzde 30'unu 2030 yılına kadar, yüzde 60'ını 2040 yılına kadar ve yüzde 90'ını 2050 yılına kadar iyi duruma getirmesi gerekecek.

Buna ek olarak, yeni yasa tarım sektöründeki belirli biyoçeşitlilik göstergelerinin yanı sıra tarım için kullanılan drene edilmiş turbalık alanlardaki organik toprakların restorasyonu için de hedefler konuluyor.

Bazı Üye Devletler, tarımsal ekosistemlere yönelik hedeflerin "istisnai durumlarda" geçici olarak askıya alınmasına izin veren bir acil durum freninin yanı sıra bazı muafiyetler elde etti.