Çiçekler zirvelere göç ediyor

Küresel ısınma nedeniyle dağ çiçekleri de zirvelere doğru göç etmeye başladı.

Avrupa dağlarının zirvelerindeki 302 bitkiyi inceleyen 11 farklı ülkeden 53 araştırmacının yer alığı bir ekip, araştırmanın sonuçlarını Nature dergisinde yayınladı. Araştırma, 145 yıllık botanik veriler üzerinden yapıldı.

Bu araştırmaya göre ekosistem, gelişme için daha elverişli olan yüksekliklere doğru çıkıyor. 1957-1966 arasındaki on yıl ile kıyaslandığında, son on yıl içerisinde zirvelerin daha yoğun bir şekilde yeni bitki türleri ile kaplandığı tespiti yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, incelenen vakaların yüzde 87’sinde dağ bitkilerinin daha da zenginleştiği görüldü. Araştırmacılar bu eğilimin, sıcaklıkların artışı ile uyuştuğunu belirtirken, dağların iklim değişikliklerine karşı son derece hassas olduğu ve hızlı bir şekilde ısınmaya maruz kaldığını kaydediyor. Raporda, küresel ısınmanın yanısıra hava kirliliği ve insanların zirvelere daha sık çıkmasının da bu göçte rolü olduğuna dikkat çekiliyor. Bunların etkileri, incelenen bölgelere göre değişiklik gösteriyor.

Daha aşağılardaki bitkilerin zirvelere doğru çıkışının giderek daha hızlandığını belirten araştırmacılar, bu göçün aynı zamanda yavaş yer değiştirmekle bilinen türleri de kapsadığını kaydetti. Bu durum, araştırmacıları kaygılandırıyor. Zira, bitkiler en zirveye çıktıktan sonra, artık sığınacak başka bir yerleri kalmayacak. Raporda, dağ ekosistemleri gelecekte ağır bir sorun yaşayabileceğini kaydediyor.

Şimdiye kadar zirvelerdeki herhangi bir bitki türünün yok olduğuna tanıklık etmediklerini ifade eden araştırmacılar, ancak alt kademelerden gelen bitkilerin daha sık, daha büyük ve daha güçlü olduğu, bu nedenle bazı bitkilerin bu rekabete dayanamayabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar, dağ ekosisteminde bir dengesizlik yaşanması halinde bazı bitki türlerinin yok olmasından endişe ettiklerinin altını çizdi.