4 milyar insanın hiçbir sosyal güvenlik hakkı yok

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya üzerinde en az 4 milyar insan sosyal güvenlik haklarından yoksun olarak yaşamaya mahkum.

ILO’nun yayınladığı bir raporda, 7,5 milyarlık dünya nüfusunun sahip olduğu sosyal güvenlik hakları değerlendirilirken, nüfusun büyük kısmının hiçbir hakkının olmadığı sonucu çıktı.

Rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 55’i sağlık güvenliği, anne ve çocuk sağlığı yardımı ile aile yardımlarından yoksun. 4 milyarı aşkın bu kesimin işsizlik, yaşlılık veya engellilik halinde verilen yardımlara da erişemediği tespit edildi.

Aynı raporda dünya nüfusunun sadece yüzde 29’unun tam anlamıyla sosyal güvenlik haklarına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Sadece kısmen bazı haklardan yararlananlarla birlikte sosyal güvenlikten yoksun olanların oranı yüzde 71’i buluyor.

ÇOCUKLARIN SADECE ÜÇTE BİRİ SOSYAL HAKLARDAN YARARLANIYOR

Rapora göre, özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde sosyal güvenliğin sağlanması için ‘büyük çabalar’ gösterilmesi gerkiyor.

ILO raporunda çocukların durumuna değinilirken, dünya üzerinde sosyal güvenlik haklarından yararlanabilen çocukların oranının yüzde 35’in altında olduğu belirtildi. Sosyal güvenlikten yoksun olan 1,3 milyar çocuğun büyük kısmı Afrika ve Asya ülkelerinde yaşıyor.

HER 5 İŞSİZDEN 4’Ü İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YOKSUN

ILO raporuna göre, dünya üzerindeki işsiz bireylerin sadece yüzde 21,8’i işsizlik sigortasından yaralanabilirken, yaşlı bireyler arasında bu oran çok daha yüksek. Yaşlılık yardımı veya emeklilik maaşı alan yaşlıların oranı yüzde 68’i buluyor ancak bu bireylerin büyük çoğunluğunun yoksulluk içerisinde yaşadığı da bir gerçek.

ENGELLİLERİN SADECE YÜZDE 28’İ

Sosyal güvenlikten yoksun olarak yaşayan bireylerin oranının yüksek olduğu bir diğer grup ise, büyük oranda bedensel engeli bulunan bireyler. Rapora göre, ağır engelli bireyler arasında sosyal güvenlik hakkına sahip olanların oranı sadece yüzde 27,8’de kalıyor.

Rapora göre, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya ile İskandinav ülkelerinde kamu harcamalarının yüzde 15’inden fazlası sosyal güvenliğe ayrılırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya veya Mısır gibi ülkelerde bu oran yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor.