Süryaniler el konulan mülklerini geri almakta kararlı

Süryaniler, Türk devletinin el koyduğu kilise ve manastırlara ait mülk ve mezarların kendilerine iade edilmesini istiyor.

Malk ve mülklerine el konulmasını 1915'teki Seyfo soykırımının bir devamı olarak gören Asuri-Süryaniler, Türk devletine inkar ve soykırımı politikasına son vermesi, mallarını iade etmesi ve soykırımını kabul etmesi çağrıları yapıyor.

Diasporada yaşayan Süryaniler, yaşadıkları ülkelerdeki siyasi parti ve hükümetlere başvurarak Türk devletinin gerçekleştirdiği hukuksuzluğa karşı çıkmalarını ve mülklerin kendilerine devredilmesi için Türk hükümetine baskı yapmalarını istiyor.

İsveç Hıristiyan Parti Milletvekili Robert Halef, geçtiğimiz günlerde, Mor Gabriel Manastırı'nın el konulan mülklerini bir kez daha parlamentonun gündemine getirdi.

Halef, parlamentoya verdiği yazlı önergede 397 yılında inşa edilen ve dünyanın en eski manastırlarından biri olan Mor Gabriel'in mallarına 2008 yılında Türk devleti tarafından el konulduğunu ve Süryanilerin mücadeleleri ve dış dünyadan gelen tepkiler sonrası AKP hükümetinin mülklerinden bir kısmını geri vermek zorunda kaldığını belirtti.

HALEF: TÜRK DEVLETİ MOR GABRİEL'İN 18 MÜLKÜNÜ GERİ VERMEDİ

Manastırın el konulan 30 mülkünden 12'sini iade eden Türk Hükümeti'nin hala 18 mülkü vermediğini hatırlatan Halef, “Bu bölgede yaşayan Süryanileri gelecek açısından kaygılandırıyor. Dünyanın her tarafındaki Süryaniler manastırın geleceği ve varlığını sürdürmesinden kaygı duyuyor. Manastırın yerli halk Süryaniler için güçlü tarihi ve dini sembolik değeri var” dedi.

Görüşlerine başvurduğumuz Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Tuma Çelik ve İsveç'te kurulu Asuri-Süryani sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, arazi ve mülkleri geri iade edilene kadar mücadele etmekte kararlı.

ÇELİK: AKP SÜRYANİLERİN MÜLKLERİNE EL KOYDU

Tuma Çelik, özellikle AKP'nin iktidar olduğu 2008 ve 2014 yıllarında Mor Gabriel ve Süryanilere ait mülklere el konulduğunu ve gasp edilen mal ve mülklerini geri alabilmek için 2008 yılından beri hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi.

Baskı ve tepkiler sonucu Mor Gabriel'in mülklerinden 12'sini geri iade eden AKP Hükümeti'nin 2014 yılında Süryanilere ait 110 mülke el koyduğunu ve el konulan mülkelin arasında kiliseler, manastırlar ve mezarların da bulunduğunu hatırlattı.

2018 yılında yapılan genel seçimler öncesi çıkarılan bir yasayla mülklerin 54'ünün iade edildiğini ve 56 mülkün verilmemesinin AKP hükümetinin Süryani ve azınlık halklara yaklaşımını gösterdiğini söyleyen Çelik, “Biz el konulan manastır, kilise ve ölülerimizi gömdüğümüz mezarları geri almak için girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

İSKANDİNAVYA SÜRYANİ KİLİSELER BİRLİĞİ: DEVLET SEYFOYA MİSİLLEME YAPIYOR

İskandinavya Süryani Kiliseler Birliği Başkanı Aydın Zette Chelma, AKP’nin Kürtlerin yönetiminde olduğu belediyelere kayyum atamasından sonra kilise ve manastırlara ait mal ve mülklerine el konulduğunu söyledi.

Malların iadesini sağlamak için Türkiye'nin İsveç Başkonsolosu ile görüştüklerini daha sonra Türkiye’ye giderek Dışişleri Bakanı ve Hazine Müsteşarıyla bir toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Mor Gabriel ile diğer kilise ve manastırlara ait mülklerin çoğunun hala iade edilmemesine tepki gösteren Chelma, “Süryanilerin mallarını geri verirlerse Ermenilerin de aynı talepte bulunup el konulan topraklarını istemelerinden çekiniyorlar” dedi.

Aynı zamanda İsveç Süryaniler Kiliselerinin de başkanlığı görevini yürüten Chelma, “Bizim mallarımıza el konulmasının esas nedeni Süryanilerin Seyfo soykırımını konuşmalarını engellemek içindir. Devlet siz soykırımını gündeme getirirseniz biz de mallarınıza el koyarız demek istiyor” değerlendirmesini yaptı.

“Toprak ve mülklerimize el konulmasının amacı Süryanileri susturmaktır” diye Chelma, mülklerini geri alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ve önümüzdeki günlerde Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için girişimde bulunacaklarını söyledi.

AVRUPA SÜRYANİLER BİRLİĞİ: SOYKIRIM SÜRÜYOR

Avrupa Süryaniler Birliği İsveç Temsilcisi Yakop Nuhomo, Türk devletinin tarih boyunca Süryanilere ait mülklere peyderpey el koyduğunu ancak Mor Gabriel Manastırı’nın mallarına el konulmasından sonra konunun Türkiye ve uluslararası kamuoyunun gündemine geldiğini söyledi.

Mor Gabriel ve diğer manastırların sadece Turabdin bölgesinde 30 bin hektar arazisi olduğunu ve bunların neredeyse tamamına el konulduğunu söyleyen Nuhoma, “Kiliseler devletten çekindikleri için olanlara ses çıkaracak cesareti gösteremedi” dedi.

Devletin Süryanilerin arazilerine el koyarak “Daha önce yaşadığınız soykırım ve katliamları unutmayın, sesinizi çıkarmayın” mesajını verdiğini söyleyen Nuhomo, şu değerlendirmelerde bulundu.

“Türk devletinin el koyduğu arazileri geri vermemesinin nedeni Süryanilerin orada yaşadıklarını kabul etmek istememesindendir. Tekçi anlayışı sürdüren hükümet Süryanilere sizin buralarda mülkünüz olamaz demek istiyor... Biz istediğimiz zaman mallarınızı alır istediğimiz zaman veririz. Siz bize itaat edeceksiniz demeye getiriyor. Geçmişte soykırımlar yaparak Süryanileri susturan devlet şimdi de mallarına el koyarak Süryanileri bölgeden silmek istiyor. Bu soykırımcı anlayışın devamıdır. Geçmişte Ermeni ve Süryanilere soykırım yapan devlet, günümüzde aynı şeyi Kürtlere yapıyor. Soykırım şimdi farklı yöntemlerle ve özel savaş politikalarıyla sürdürülüyor. Ama artık eski Süryaniler yok. Süryaniler artık haklarının bilincinde. Konuyu dünya kamuoyunun gündemine getiriyor. Haklarını arıyor.”

MEZOPOTAMYA DAYANIŞMA DERNEĞİ: SÜRYANİLERİ SÜRMEK İSTİYORLAR

Mezopotamya Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Boyacı, tepkiler sonucu AKP hükümetinin arazilerin bir kısmını geri verdiğini ancak çoğunluğunu vermek istemediğini belirterek Süryanilerin arazilerine el konulmasını şöyle değerlendirdi.

“Amaçları Süryanileri bezdirmek ve bıktırmaktır. Bu şekilde mallarına el koymaktır. Tarihi ve kültürel değerleri olan miraslarımıza el koyarak Süryanileri bölgeden tamamen silmek istiyorlar. Mezarlıklarımıza bile el koydular. Oluşturduğumuz heyetleri Türkiye’ye gönderdik. Mallarınızdan 55’ini iade ettiler ama diğerlerini geri vermek istemiyorlar.”

ASURİ KADIN FEDERASYONU: BİZİ KÖKLERİMZDEN KOPARMAK İSTİYORLAR

Asuri Kadın Federasyonu Başkanı Nursel Awrohum, 3. yüzyılda inşa edilen Mor Gabriel Manasırı’nın toprak ve mülklerine el konulmasını hiç bir zaman kabul etmediklerini ve geri almak için pek çok kez girişimde bulunduklarını söyledi.

Arazilerin geri alabilmek için Asuri-Süryani örgüt ve kiliselerinin bir platform oluşturduğunu hatırlatan Awrohum, “Türk yetkililere mektuplar yazarak ve heyet göndererek mülklerimizin geri verilmesini istedik. Bu baskılar sonucu bazı arazi ve toprakları geri verdiler ama çoğu hala verilmedi. Bizi toprak ve köklerimizden koparmak istiyorlar. Ama biz mülklerimiz geri verilene kadar mücadele edeceğiz” dedi.