KCK: İran sorunların çözümü için adımlar atmalı

İran'ın, özgürlük taleplerini yansıtan halka ve Kürt güçlerine yönelik saldırısını kınayan KCK, “İran devleti başta kadınların olmak üzere İran halklarının taleplerinin karşılanması ve sorunların çözümü konusunda adımlar atmalıdır" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklamasında, gerçekleşen halk isyanından Kürtleri veya dış güçleri sorumlu tutmak yerine Kürt sorununu görüp kabul etmesini ve çözümü konusunda adımlar atmasını istedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, İran ve Rojhilatê Kurdistan’da demokrasi ve özgürlük taleplerini dile getiren halka ve Rojhilat güçlerini hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Eşbaşkanlığın açıklaması şöyle:

İran devlet güçlerinin Kürt kadını Jîna Emînî’yi işkence ile katletmesinden sonra Rojhilatê Kurdistan’da başlayan ve akabinde tüm İran’a yayılan halk eylemlerine karşı İran devletinin şiddetle karşılık vermesi sonucu birçok insan yaşamını yitirmiştir. Kadınlar öncülüğünde gerçekleşen ve başta kadınların olmak üzere tüm İran toplumunun demokrasi ve özgürlük taleplerini yansıtan halk eylemlerine İran devletinin şiddetle karşılık vermesi ve gerçekleştirdiği saldırılar sonucu birçok insanın yaşamını yitirmesi kabul edilemez bir durumdur. Kürt Özgürlük Hareketi olarak İran devletinin bu saldırgan tutumunu kınıyor ve yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz.

İran devleti içeride halka yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yanı sıra Başurê Kurdistan’a da saldırılar yapmış ve Rojhilat güçlerini hedef almıştır. Çünkü İran devleti gerçekleşen eylemlerden Kürtleri sorumlu görmekte ve bundan dolayı da Kürtlere ve Rojhilatlı Kürt örgütlerine yönelmekte ve saldırılar gerçekleştirmektedir. Kürt örgütlerine yönelik gerçekleşen saldırılar sonucunda da birçok devrimci, yurtsever ve halktan insanlar yaşamını yitirmiştir. Bu saldırılar sonucu yaşamını yitirenleri de anıyor, Kurdistan halkına ve saldırıya uğrayan Rojhilat güçlerine başsağlığı dileklerimizi belirtiyoruz. İran devletinin Kürt güçlerine yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıları kınıyoruz. İran devletinin bu yaklaşımı başta İran halkları olmak üzere İran devleti açısından da olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına ve sorunların daha da derinleşmesine yol açmaktadır.

İRAN HALKLARININ TALEPLERİ MEŞRU VE EVRENSELDİR

İran devleti başta kadınların özgürlük talebi olmak üzere İran halklarının demokrasi taleplerini görmeli ve bu taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü konusunda adımlar atmalıdır. Kürt ve İranlı kadınların dile getirdikleri talepler demokratik, meşru ve evrensel taleplerdir. Kadınların talepleri görmezden gelinemeyeceği gibi şiddetle bastırılması da kabul edilmezdir. İran devletinin kadın gerçeğini görmezden gelen, özgür iradesini tanımayan ve devlet şiddetiyle bastırmaya çalışan yaklaşımı insanlık dışıdır ve kabul edilemez. İran devleti erkek egemen zihniyet ve anlayışla kadına ve kadının özgürlük taleplerine yaklaşmaktan vazgeçmeli. Temsil ettiği tarihsel kültür ve inançla kadına, topluma ve insana dair olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten İran devleti, başta kadınlar olmak üzere toplumun ve halkların özgürlük talepleri karşısında aldığı tutumla bunun gerçek olmadığını ortaya koymuştur. Erkek egemen anlayış ve zihniyetle kadın gerçeğine, doğasına ve özgürlük taleplerine yaklaşım doğru olmadığı gibi sonuç da alınamaz.

İran devleti halkın tepkisini ortaya koyan ve meşru taleplerini yansıtan eylemlerini her seferinde dış güçlerin bir oyunu olarak göstermeye çalışmaktadır. Artık bu söylemden vazgeçilmelidir. Bu söylemin ne bir karşılığı ne de gerçekliği söz konusudur. Başta kadınlar olmak üzere İran halklarının ve toplumunun ciddi sorunları vardır. İran devleti durumu dış güçlerle izah edeceğine bu gerçeği görmeli ve kabul etmelidir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda kendini kapatan hiçbir gücün meşruiyeti olamayacağı gibi ayakta kalması da söz konusu olmaz. Dolayısıyla İran devleti toplumun yaşadığı sorunlar ve dile getirdiği talepler konusunda adımlar atmalıdır. Sorunların çözümü için diyalog, müzakere ve uzlaşma yöntemleri esas alınmalı ve demokratikleşme adımları atılarak sorunların çözümü sağlanmalıdır.

DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI ATMALIDIR

Kürt Özgürlük Hareketi olarak her zaman dış güçlerin Ortadoğu’ya yönelik müdahalelerine karşı durduğumuzu İran devleti de diğer güçler de bilmektedir. Dış güçlerin müdahaleleri halkların yararı için yapılmamaktadır ve halkların yararına bir sonuç vermemektedir. Bundan dolayı bu tutumumuzu doğru görmekte ve korumaktayız. Dış güçlerin müdahalelerinin önüne geçmenin en doğru ve etkili yolu da toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini karşılayan adımlar atmaktır. Eğer demokratikleşme adımları atılırsa dış güçlerin oyun kurmasının ve müdahaleler yapmasının zemini de kurutulur ve önü alınır. Bu yapılmadığı müddetçe ne devletin toplum nazarında meşruiyeti olur ne de dış güçlerin müdahale etme tehlikesi bertaraf edilir.

KÜRT SORUNU GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

İran devleti gerçekleşen halk eylemlerinden dolayı Kürtler’i suçlayacağına Kürt sorununun çözümü konusu üzerinde durmalıdır. Kürt sorunu görülmeli, kabul edilmeli ve Kürt sorununun çözümü konusunda adımlar atılmalıdır. Kürt sorunu sadece İran’ın değil, Ortadoğu’nun da en temel sorunlarından biridir. Bu gerçeklik görmezden gelinemez. Kim bunu görmezden gelirse öncelikle kendisi bundan zarar görür. Dolayısıyla Kürt halkına ve güçlerine yönelik saldırılar İran devletinin de faydasına değildir. İran devleti bu gerçeği görmeli, görmezden gelen yaklaşımlardan vazgeçmeli, Kürt halkına, kadınına ve örgütlerine yönelik saldırılarını bir an önce durdurmalıdır.