Kayyum halkın sağlığıyla oynuyor

DBP’li Gürpınar Belediyesi bünyesinde açılan Muharrem Taş Sağlık Merkezi’nin kayyum tarafından kapatılmasıyla birlikte ilçede sağlık hizmeti verecek kurum kalmadı.

Gürpınar ilçesinde hastane olmadığı için yurttaşlar sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Her yıl birçok yurttaş, sağlık hizmetlerinden yaralanamadığı için yaşamını yitiriyor. Kayyumun belediye bünyesindeki tek sağlık merkezini kapatmasıyla birlikte yurttaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Van merkeze gelmek zorunda kalıyor.

Coğrafyası çok geniş ve dağlık olduğundan dolayı kış aylarında yolların büyük bölümü kapanıyor. Doğa şartlarının çetin geçmesi ve hizmetlerin yetersiz olduğundan dolayı yurttaşlar sağlık hizmetlerine ulaşmada büyük zorluk çekiyor. Özellikle köylüler, kış boyunca sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor. 40 bin nüfusa ve bölgenin coğrafi olarak en büyük ilçesi olmasına rağmen, bir hastanenin olmaması tepkilere neden oluyor. AKP, Gürpınar’a sağlık hizmeti getirmediği gibi var olan sağlık merkezlerini kaparak yurttaşların sağlıklarıyla oynuyor.

DBP’Lİ GÜRPINAR BELEDİYESİ'NİN HİZMETİ

1935'te ilçe olmasına rağmen bugüne kadar sağlık alanında hizmet alamayan Gürpınar ilçesi, 2014'te Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) belediyeyi kazanmasıyla değişmeye başladı. Başta sağlık alanı olmak üzere birçok alanda hizmet üreten DBP’li Gürpınar Belediyesi, belediye bünyesinde Muharrem Taş Sağlık Merkezi’ni açtı. Belediyenin sağlık merkezine Muharrem Taş ismini vermesi ise bölgede sağlık hizmeti olmadığı için yaşamını yitiren ve babasının sırtında bir torbada kilometrelerce taşımasıyla gündeme gelen trajik bir olaydı. DBP’li Gürpınar Belediyesi, yeni Muharrem Taş vakaları yaşanmaması için Sağlık Merkezi açarak, ismini de Muharrem Taş koymuştu.

KAYYUM SAĞLIK MERKEZİNİ KAPATTI

Muharrem Taş Sağlık Merkezi’nde çalışanlar, 7/24 sokak sokak ve köy köy dolaşarak, başta kadınlar ve çocuklar olmak sağlık taraması yapıyordu. Özellikle Gürpınar anne, çocuk sağlığı ve aile planlaması alanında büyük hizmetler sundu. Bölge halkı sağlık alanında ihtiyaç olduğunda sadece Muharrem Taş Sağlık Merkezi yardımda bulunuyordu. Sağlık Merkezi’nin halkla kaynaşması, ilçe kaymakamının gözünde kaçmamıştı. Gürpınar Kaymakamı, belediyeye kayyum atanır atanmaz, ilk işi Muharrem Taş Sağlık Merkezi’ni kapatmak oldu. Sağlık Merkezini kapatmakla kalmayan kayyum, sağlık merkezinde çalışanları da AKP’nin çıkardığı KHK ile ihraç etti. Bununla yetinmeyen kayyum Muharrem Taş Merkezi’de kuran kursu yaptı.

ÖRENÇ: KABUL EDİLEMEZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi Eşbaşkanı Sezer Örenç, yeterli sağlık yapılanmasının olmadığı, iklim ve coğrafi koşullardan kaynaklı sağlık hizmetlerine ulaşımın sınırlı olduğu bölgelere, yerel yönetimler eli ile sağlık birimlerinin kurulması gibi çalışmalara öncülük etmesinin çok olağan olduğunu söyledi. Örenç, antidemokratik uygulamaların en yeni icatlarından olan kayyumların eliyle toplumun emeği ve seçilmişlerinin çabasıyla inşa edilmiş tüm kazanımların meşru bir gerekçe olmaksızın yok edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

MUHARREM HAFIZALARDA DURUYOR

Örenç, şöyle devam etti: “Kayyumlar belediyelere atanır atanmaz, ilk işleri kadın yaşam merkezleri, anadil eğitimi veren dernekleri ve anadilde eğitim veren kreşlerin yanı sıra ihtiyaca binaen oluşturulmuş sağlık birimlerini kapatmak oldu. Van’ın Gürpınar Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Gürpınar ilçe kaymakamının, DBP’li belediye tarafından kurulan sağlık birimini kapatması bunun son örneklerindendir. 1 Şubat 2014’te yaşanan Muharrem Taş vakasını neredeyse tüm Türkiye halkları bilir. Gürpınar’ın Çalık mezrasında ailesi ile yaşayan, 1,5 yaşındaki Muharrem Taş’ın ateşi yükselince, 112 acil yardım ekiplerine Muharrem’in ailesi tarafından bilgi verilir ve yardım talebinde bulunulur. Mesafe ve kar yağışından ötürü ekipler Muharrem ve ailesine ulaşamaz. Müdahale edilmeyen 1,5 yaşındaki Muharrem hayatını kaybeder. Babası, birkaç aile ferdi ile Muharrem’i en yakın sağlık kurumuna ulaştırmak için Muharrem’in cesedini bir torbaya koyar ve sırtlar. O görüntüler herkesin hafızasına yerleşir. Benzer acı vakaların yaşanmaması; sağlık hizmetlerinin demokratik, herkese eşit, parasız ve ulaşılabilir olması için Gürpınar Belediyesi’nin tüm zorluklara rağmen toplum içim kazanım niteliğinde olan sağlık biriminin kapatılmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur.”

EN YAKIN HASTANE VAN MERKEZDE

Gürpınar’a en yakın hastanenin Van merkezde olduğunu dile getiren Örenç, Gürpınar'da Toplum Sağlığı Merkezi ve aile hekimlikleri üzerinden yürüyen sağlık hizmetleri dışında, hastane ve benzeri sağlık yapılanmalarının olmamasının belediye tarafından sağlık birimleri açmayı neredeyse zorunlu hala getirdiğini hatırlattı. Örenç, şunları söyledi: "En yakın hastanenin Van merkezinde olması, sağlığa erişimi özellikle kış aylarında olanaksız kılmaktadır. Kamu kaynakları kullanılarak kamu hizmetine sunulan bir sağlık yapılanmasının kapatılması, çalışanlarının işsiz bırakılması asla açıklanamaz. Temel bir insan hakkı olarak değerlendirdiğimiz sağlık hakkına erişiminin gaspı, yaşamsal olmasından ötürü tüm insan haklarının ihlali ile kıyaslanabilir niteliktedir. Yanlış, yapılanmış sağlık örgütlenmelerinin gediklerini kapatmak için oluşturulmuş sağlık birimleri, ücretsiz, herkese eşit ve ana dilde hizmet verirken, kayyumların hedefine girmiş olması çokta yadırganmamalıdır. Kadınlara yönelik baskı uygulamaları ile sağlık birimlerine saldırının aynı amaca hizmet ettiği bilinmelidir. Kadın özgürlüğünden yoksun toplumların sağlıksız ve bağımlı olduğu evrensel bir gerçektir. Dünya genelinde gelişmişlik göstergesi olan anne-bebek ölüm oranları buna kanıttır. Bir sağlık biriminin kapatılması ya da haftada bir gün toplu taşıma araçlarının kadınlara hizmet vermesinin engellenmesi toplumun yapı taşlarını etkiler niteliktedir. Aksi bir bakış açısı sığ ve yanlıştır. Bu nedenle uygulamaların derhal sonlandırılması, bireylerin ana dilde sağlık hakkına erişiminin ve sağlık bilgisinin toplumsallaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, sağlık hizmetlerinin yerel yönetimlerce örgütlenmesinin ve işinden edilen belediye sağlık çalışanlarının derhal işlerine iade edilerek hastalarıyla buluşmalarının sağlanması öncelikli talebimizdir.”