Avcı: Merkezi yönetimden bir beklentiye girmeden projeler üreteceğiz

Depremlerde ortaya çıkan yıkıma dikkat çeken, görevi gasp edilen Wan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Mustafa Avcı, "Merkezi yönetimden bir beklentiye girmeden projeler üreteceğiz" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Wan İl Örgütü, 6 Şubat Mereş merkezli depremlerin yıl dönümüne ilişkin basın toplantısı yaptı. İl binasında düzenlenen toplantıya, görevi gasp edilen Wan Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Mustafa Avcı, Wan Büyükşehir Belediye eşbaşkan adayları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı.
Deprem için gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Avcı, "Gerekli önlem ve hazırlıklar yapılmadığı sürece Hatay, Maraş ve diğer illerde olduğu gibi açığa çıkan vahim tablolar tekrar edecektir. Aradan geçen aylara rağmen deprem mağduru olan insanlara insan onuruna yakışır bir yaşam koşulu halen oluşturulmadığı gibi, iktidarın depremde bile rantı öncelediği, ayrımcılık yaptığı, kayyum zihniyeti ile hareket ettiği görülmüştür. Geride bıraktığımız Wan depreminde de devlet ve hükümetin halkımıza yönelik tutumu bundan farklı olmamıştır" dedi. 2011 yılında yaşanan Wan depreminde de hükümetin gerekli tedbirler almadığını hatırlatan Avcı, deprem sonrası yıkım kararı verilen 12 bin konutun halen yıkılmadığına dikkat çekti.

'ANA DİLİNDE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILMALI'

Avcı, şöyle devam etti:

 "İnsanların deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Depremlerde geriye kalmış güvensiz, hasarlı ve riskli binalar bir an önce tespit edilerek güçlendirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Riskli alanlar imara açılmamalı, bilimsel normlara dayalı yer seçimi yapılmalı, ada ve parsel bazlı tüm yapılaşmalarda mühendislik hizmeti almayan hiçbir uygulamaya ruhsat verilmemelidir. Zemin etütleri, yapı statiği gibi hayati önemlere sahip çalışmalar mühendislik gözetim ve denetiminden uzak tutulmamalı, bunlarla beraber imar ve rant meselesine çıkar menfaatlerine göre oluşturulmamalı, bunun için hazırlanan imar çalışmaları kamuoyuna açık olmalıdır.
Bölge özelinde arama-kurtarma faaliyetlerinin başta Kürtçe olmak üzere çok dilli yapılması gerektiği bilinmelidir. İlkyardım ve deprem bilinci eğitimlerinin anadilinde verilmesi atılması gereken ilk adımdır. Bir doğa olayı olan depremlerin; geçmişte olduğu gibi gelecekte de meydana gelebileceğini ve önlenemeyeceğini biliyoruz ancak felakete dönüşüp dönüşmemesi tümüyle uygulanan politikalara bağlı olduğunu da biliyoruz.

'MERKEZİ YÖNETİMDEN BEKLENTİYE GİRMEDEN...'

Haksız, hukuksuz bir şekilde görevden alınmış ve yerine kayyum atanmış arkadaşlarımızın bu açıdan ciddi hazırlıkları vardır. Önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde göreve gelir gelmez bu noktada uygulamaya koyacak projeleri gelişmiş durumdadır. Merkezi yönetimden hiçbir beklentiye girmeden tümüyle yerel kaynaklara dayalı olarak uygulamaya konulabilecek bu projelerle doğal olayların felakete dönüşmemesi için fizibilite ve proje çalışmalarımızın olduğunu siz değerli basın emekçileri aracılığıyla halkımıza bir kez daha duyuruyoruz. Kentimiz sahipsiz değildir. Sahipsiz kalmayacaktır."