Demokratik Suriye Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı / YENİLENDİ

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Suriye topraklarında gerçekleşen ve tüm toplumsal kesimlerin renginin temsil edildiği Demokratik Suriye Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Suriye topraklarında gerçekleşen ve tüm toplumsal kesimlerin renginin temsil edildiği Demokratik Suriye Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede kurulan meclisle tarihi bir sorumluluk alındığı, devrimin doğru çizgisine çekileceği ve QSD güçlerinin siyasi alanda temsilinin yapılacağı duyuruldu.

8-9 Aralık 2015 tarihinde Rojava’nın Dêrik kentinde düzenlenen ve tüm Suriye halklarının demokratik muhalefetinden 103 delegenin katıldığı Demokratik Suriye Kongresi sona erdi.

Bundan sonraki çalışmalarını 42 kişilik meclisle yürütme karar alan ve siyasi mutabakat belgesini kabul eden kongrenin sonuç bildirgesi açıklandı.

Kongre sonunda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan Demokratik Suriye Kongresi’nin sonuç bildirgesini Buğday Dalgası hareketi (Teyar El Qehim) üyesi Salih El-Lebwani okudu.

Demokratik Suriye Kongresinin sonuç bildirgesi şöyle: “Uluslararası ve bölgesel güçlerin egemenlik çekişmesinin temel alanı haline getirilen ülkemiz Suriye’nin terör ve şiddetle kan deryasına dönüştüğü, terörist güçlerin bu trajedi üzerinden farklı hesaplarla pazarlıklar geliştirdiği olağanüstü koşullarda, Demokratik Özerklik Yönetiminin gelişkin bir ortam yaratarak toplumsal güvenliği sağladığı bir ortamda Demokratik Suriye Kongresi, tüm toplumsal kesimlerden temsilcileriyle Suriyeli muhalif güçlerin katılımıyla, 8-9 Aralık 2015 tarihinde Rojava’nın Dêrik kentinde ‘Özgür ve demokratik bir Suriye inşası için’ sloganıyla gerçekleşmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır.

Kongreye katılan siyasi ve toplumsal güçler, ‘Demokratik Suriye Meclisi (MSD)’ adıyla siyasi bir güç kurmak üzere görüş birliğine vararak, içinde bulunduğumuz tarihi dönemde üstlendiği görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirerek Suriye devrimci demokratik hareketini doğru çizgisine çekmek için çalışacaktır. Mevcut parçalanmışlığa, ülkenin sürüklendiği karanlığa ve akan kana son verecektir.

Kongre çatısı altında bir araya gelen tüm güçler, Suriye krizine demokratik barışçıl tartışma, diyalog ve görüşmelerle çözüm bulmak, teröre karşı mücadele etmek ve Suriye’nin içinden geçtiği süreçte gerekli olan siyasi dönüşümü özgür ve demokratik seçimlerin yapılması, tüm Suriye halklarının, inanç ve kültürlerinin haklarını teminat altına alacak ve demokratik iradesi temelinde toplumsal uzlaşısını sağlayacak olan demokratik bir anayasanın oluşturulması sonucuna varmış, bunun için iradelerini birleştirmiştir.

Kongre katılımcıları ülkenin bu duruma gelmesinden birinci dereceden despotik zihniyetin sorumlu olduğunu ve bu zihniyetin, Suriye toplumunun çok kültürlü, çok inançlı ve etnisiteli, çoğulcu gerçeğine aykırı olduğunu, tüm halklar ve kültürlerin haklarının tanındığı ortak vatan ve özgür yaşam temelinde çoğulcu bir toplumun geliştirilmesiyle despotik zihniyete bir daha dönüş fırsatı vermeyeceğini kongrenin onayladığı siyasi mutabakat belgesiyle deklare etmektedir.

Kongre katılımcıları siyasi alanda tüm Suriye halklarının gençlerinden oluşan, halklar için geliştirdiği direniş tecrübesi ve şehitlerin kanlarıyla terörist güçleri yenilgiye uğratıp Suriye topraklarının büyük bir kısmını çetelerden temizleyen Demokratik Suriye Güçleri’ni (QSD) temsil edeceğini açıklamıştır.

Kongrede göçlere de dikkat çekildi ve göçe karşı bir çözüm yolunun bulunması kararı alındı. Yine göç edenler için geri dönme imkan ve olanaklarının sağlanması, bereketli coğrafyasıyla zengin bir ekonomiye sahip olan ülkemiz Suriye’de tüm oluşumlar için onurlu bir yaşamı sağlayacak altyapıya sahiptir. Bunu da eşit ve adil bir paylaşımla geliştirme kararlılığı ortaya konulmuştur.

Demokratik Suriye Meclisi olarak çalışma prensibimiz ahlaki bir karaktere sahiptir. Suriye’deki siyasi bir partinin refleksleri veya yöntemini esas değildir.

Demokratik Suriye Meclisi saygı temelinde Suriye ile komşu ülkeler arasında ilişkiyi esas alarak barış, sükunet ve ortak yaşamı kapsayıcılığıyla çabalayacak ve uluslararası sözleşmelere göre mücadelesini sürdürecektir.

Demokratik Suriye Meclisi, kuruluşunun ahlaki bir sorumluluk olduğunu ve Suriye’deki hiçbir siyasi kesime veya yönteme karşı bir refleks olmadığını duyurur.

Demokratik Suriye Meclisi Suriye ile komşuları arasında saygıya dayalı barış, huzur, güven ve ortak yaşam temelinde hareket etmeyi esas alır. Mücadelesini de uluslararası hukuk ve yasalar çerçevesinde yürütecektir.

MSD, bu olağanüstü dönemde ülkenin mevcut durumdan kurtarılması için mücadele eden, değişim amaçları olan ve alternatif bir demokratik sistem inşa etme çabasında olan tüm toplumsal ve siyasi oluşumlar için geliştirilmiş siyasi ve ulusal, demokratik bir projedir. Bunun için Demokratik Suriye Meclisi sivil, siyasi gücüyle ve ulusal şahsiyetlerin katılımıyla ülkeyi gelecekte şiddet sarmalından kurtarmak için siyasi mücadele yürütecektir.

Uluslararası yasalar çerçevesinde, Suriye'nin yeniden dönüşümünü sağlayacak uluslararası kurumlar ve yönetimlerle diyalog içinde olacak, çoğulcu ve merkezi olan bir sistemin geliştirilmesini amaçlayacaktır."