HPG, Heftanîn’de şehit düşen beş gerillayı andı

HPG Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM), Heftanîn’de 2017 yılında şehit düşen beş gerillayı andı.

Yazılı bir açıklama yapan HPG-BİM, “29 Nisan 2017 günü Heftanîn’e bağlı Şehit Kendal alanında soykırımcı Türk devletinin gerçekleştirdiği saldırılarda Ekin, Stêrk, Med, Rustem ve Çiyager yoldaşlarımız şehadete ulaşmıştır. Yürekleri halkımızın özgürlüğü için atan ve bu amaçla mücadele saflarına katılarak faşizme karşı en zorlu şartlarda savaşan bu kahraman yoldaşlarımızı saygı ile anıyoruz” dedi.

Şehit düşen gerillaların kimlik bilgileri şöyle verildi:

Kod Adı: Ekin Kurdistan
Adı Soyadı: Roan Ali
Doğum Yeri: Silêmanî
Anne – Baba Adı: Perjnî – Ali
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Nisan 2017 / Heftanîn

Kod Adı: Stêrk Kaewroj
Adı Soyadı: Sultan Davçık
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Fatma – Cemil
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Nisan 2017 / Heftanîn

Kod Adı: Med Mazdah
Adı Soyadı: Med Barış Kesici
Doğum Yeri: Colemêrg
Anne – Baba Adı: Kader – Bahrem
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Nisan 2017 / Heftanîn

Kod Adı: Rustem Garzan
Adı Soyadı: Melik Arslan
Doğum Yeri: Bedlîs
Anne – Baba Adı: Fatma - Menduh
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Nisan 2017 / Heftanîn

Kod Adı: Çiyager Delîl
Adı Soyadı: Delîl Tekin
Doğum Yeri: Êlih
Anne – Baba Adı: Keziban – Medeni
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Nisan 2017 / Heftanîn

Açıklamada gerillaların mücadele yaşamına ilişkin şunlar ifade edildi:

EKÎN KURDISTAN

“Ekin yoldaşımız Kürdistan’da aydınlanmanın ve yurtseverliğin önemli merkezlerinden Silêmanî’de doğmuştur. Ekîn yoldaşımızın ailesi de Kürdistan özgürlük davasında bedeller vermiş, aynı zamanda Partimiz PKK öncülüğünde gelişen çağdaş Kürt aydınlanmasına değerli katkılarda bulunmuşlardır. Böylesi değerli bir ailede yetişen Ekin yoldaşımız da daha çocukluk yıllarından itibaren Partimizi tanımış ve sempati duymuştur. Gençlik yıllarından itibaren gençlik ve kadın çalışmalarında yer alarak aktif devrimcilik hayatına başlamıştır. Çalışma yürüttüğü süreçlerde Başûrê Kurdistan’da halkımızın Partimiz PKK’yi tanımasında büyük emeği olmuştur. Mütevazi kişiliği ve kadın özgürlük çizgisindeki duruşuyla birçok genci ve kadını etkilemiş, onları mücadeleye sevk etmiştir. Yürüttüğü çalışmalarda son derece başarılı olan Ekin yoldaşımız soykırımcı Türk devletinin Kürdistan Özgürlük Hareketine yönelik yoğun saldırılar başlattığı 2015 yılında artık mücadelenin daha çetin bir şekilde verilmesi gerektiğine inanarak yüzünü her zaman hasretini çektiği Kürdistan dağlarına çevirmiş ve gerilla saflarına katılmıştır. Gerilla saflarına katıldıktan sonra Önderliğimizin Kadın Özgürlük İdeolojisi’ni daha iyi anlamaya başlayan Ekin yoldaşımız dağda kadın yoldaşlarımızın öncülüğünde geliştirilen komünal yaşamdan çok etkilenmiştir. Ekin yoldaşımız kadının PKK-PAJK öncülüğünde ve çizgisinde ulaştığı özgürlük düzeyini tüm Başûr ve dünya kadınlarına taşırmak istemiş, bunun için de önemli bir yoğunlaşmanın içerisinde olmuştur. Ekin yoldaşımız aynı zamanda gelişen savaş şartları nedeniyle askeri alanda da kendisini sürekli geliştirerek dönemin ihtiyaçlarına cevap olma çabası içerisinde olmuştur. Özellikle uzmanlık eğitimlerine büyük önem vererek yetkin bir gerilla olan Ekin yoldaşımız kendisi için her zaman öncü olarak kabul ettiği Viyan Soran yoldaşın izinden yürümenin kararlılığında olmuştur. Yoldaşlığa verdiği değer, dürüst ve samimi kişiliğiyle tüm yoldaşları tarafından sevilen ve örnek alınan Ekin yoldaşımız her zaman mücadelemizde yaşamaya devam edecektir.

STÊRK KAEWROJ

Stêrk yoldaşımız Şirnex-Cizîr’de yurtsever bir ailede dünyaya gelmiştir. Aile çevresinden Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ne birçok katılımları olan Stêrk yoldaşımız bu katılımlardan ve Özyönetim Direnişleri sırasında düşmanın halkımıza yönelik gerçekleştirdiği katliamlardan etkilenerek 2015 yılında gerilla saflarına katılmıştır. Gerilla saflarına katıldıktan sonra PKK’deki yoldaşlık ilişkilerinden ve kadının yaşam içerisindeki etkinliğinden etkilenen Stêrk yoldaşımız Önder Apo çizgisi temelinde özgür bir kadın olabilmek için yoğun emek vermiştir. Kapitalist sistemin kadına biçtiği rolü çok iyi çözümlemiş, yaptığı bu çözümlemeler temelinde kendisini yeniden ele alarak kişiliğinde önemli dönüşümler yaratmış ve özgür bir kadın gerilla olmasını başarmıştır. Yaşadığı ideolojik derinleşmeyi askeri yoğunlaşma ile tamamlayarak bütünlüklü bir gerilla olma iddiasında olan Stêrk yoldaşımız iyi bir savaşçı olabilmek için askeri sanata ve gerilla taktikleri konularında kendisini sürekli eğitmiştir. Düşman saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde geliştirilen birçok eyleme katılarak şehit yoldaşlarımızın ve Önderliğimizin emaneti olan PKK yaşamını canı pahasına korumak istemiş, bunu yaptığı pratiklerle kanıtlamıştır. Böylece şehitlere ve Önderliğe layık bir kadın gerilla olan Stêrk yoldaşımız sade ve doğal Botan kişiliği ile tüm yoldaşlarının yüreğinde yer edinmesini başararak şehitler kervanına katılmıştır.

MED MAZDAH

Med yoldaşımız Kürdistan’ın önemli direniş alanlarından biri olan Colemêrg’de dünyaya gelmiştir. Ailesinin yurtsever olmasından dolayı ve gerillanın Zagroslar başta olmak üzere Kürdistan’ın bütününde işgalciliğe karşı geliştirdiği savaş sayesinde Partimiz PKK’yi tanımıştır. Yakın çevresinden gerilla saflarına katılımların olması ve Êrîş ile Andok yoldaşlarımızın düşmanın kalbinde gerçekleştirdikleri fedai eylemler Med yoldaşımızı derinden etkilemiş ve arayış içerisine girmesine neden olmuştur. Bu temelde gençlik yıllarından itibaren aktif bir şekilde gençlik çalışmalarında faaliyet yürütmüştür. Bu dönemde belli düzeyde Partimizi tanımış, genç yaşında büyük tecrübeler kazanmıştır. Med yoldaşımız işgalci Türk devletinin 2015 yılıyla birlikte geliştirdiği “Çöktürme Planı” çerçevesinde halkımıza karşı katliamlara girişmesi üzerine, bu katliamların hesabını sormak için gerilla saflarına katılmıştır. Gerilla saflarına katıldığında ilk olarak Kürdistan dağlarının heybetine hayran kalmış, Partimizin komünal yaşamından ve yoldaşlık ilişkilerinden etkilenmiştir. Med yoldaşımız şehitlerimizin binbir emekle yarattığı bu yaşamın bir parçası olabilmek için büyük bir emeğin sahibi olmuştur. Her anını Parti yaşamının inceliklerini öğrenmeye adamış, kısa sürede büyük gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle aldığı ideolojik eğitimlerle tarihini, kültürünü öğrenme imkanı bulmuş, bu temelde kişiliğini yeniden ele alarak özüne dönüşü gerçekleştirmiştir. Düşman saldırılarının çok yoğun olduğu dönemlerde her zaman en ön cephelerde savaşmayı kendisine esas almış, cesareti ile yoldaşlarına moral kaynağı olmuştur. Yaşamında ve savaşında her zaman öncülük düzeyinde bir katılımın sahibi olan Med yoldaşımız komutanlık düzeyinde görev alarak üzerine düşen sorumlulukları büyük bir ciddiyetle yerine getirmesini başarmıştır.

RUSTEM GARZAN

Rustem yoldaşımız Kürdistan Özgürlük Mücadelesine en yiğit evlatlarını vererek Kürdistan yurtseverliğinin en iyi örneklerinden birini teşkil eden Xîzan’da doğmuştur. Xîzan’ın mücadelemiz açısından önemli bir mücadele alanı olması ve buradaki köklü yurtseverlik Rustem yoldaşımızı derinden etkilemiştir. Çobanlık yaptığı dönemlerde gerilla güçlerimizle birçok kez karşılaşan Rustem yoldaşımız, gerillanın insana, emeğe ve Kürdistani değerlere yaklaşımından etkilenmiş ve gerilla saflarına katılmıştır. Doğal köy toplumunun sade, samimi ve dürüst özelliklerini kişiliğinde temsil etmeyi başaran Rustem yoldaşımız PKK içerisinde de bu özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Özellikle yoldaşlık ilişkilerinde samimiyeti ile tüm yoldaşlarının saygısını kazanmıştır. PKK’de tüm değerlerin emekle oluştuğunu bilince çıkaran Rustem yoldaşımız, emekle yoğrulmuş bir yaşamın sahibi olmuştur. Yaşam gibi savaşın da ancak emek verilerek kazanılacağı gerçekliğini hiçbir zaman aklından çıkarmayan Rustem yoldaşımız başta eğitim faaliyetleri olmak üzere mevzilenme ve altyapı çalışmalarındaki fedakarlığı ile örnek bir militan olmuştur. Gerillaya katıldığından itibaren her zaman savaşın en yoğun yaşandığı alanlarda mücadele etme isteğinde olmuş, bunun için ısrarcı olmuştur. Bu özellikleriyle Kürdistan gerillasının fedai ruhunu temsil etmiş, yeni dönemin karakterinin en somut ifadesi olmuştur.

ÇIYAGER DELÎL

Çiyager yoldaşımız Kürdistan’ın serhildan kenti olan Êlih’de yurtsever bir ailede doğmuştur. Aile çevresinden özgürlük saflarına katılımların olması Çiyager yoldaşımızı arayışlara sevketmiştir. 2015 yılında düşmanın halkımıza karşı katliamlar geliştirmesi sonucunda düşman gerçekliğini sorgulamaya başlamış ve bu faşist düşmana karşı mücadele etmenin bir insanlık ve yurtseverlik görevi olduğunu bilince çıkarmıştır. Çiyager yoldaşımız Rojava Özgürlük Devriminin açığa çıkardığı alternatif yaşamdan ve bu alternatif yaşama karşı TC öncülüğünde geliştirilen saldırılara karşı büyük öfke duymuştur. Özellikle Özyönetim direnişleri sırasında Taybet Ana’nın cansız bedeninin günlerce sokak ortasında bırakılması, Hacı Lokman Birlik’in vahşi bir şekilde panzer arkasında sürüklenmesi Çiyager yoldaşımızın soykırımcı düşmana karşı daha da bilenmesine neden olmuştur. Bu temelde gerilla saflarına katılan Çiyager yoldaşımız Sur Direnişi’nin efsanevi komutanı Çiyager Hêvî yoldaşın adını kaldırmış, şehitler çizgisinde bir mücadelenin sahibi olmak için yoğun bir çabanın sahibi olmuştur. Öncü bir militan ve örnek bir Apocu gerilla olabilmek için her koşul altında kendisini eğiten Çiyager yoldaşımız, aldığı teorik ve tekniki derslerle uzman bir gerilla olmuştur. Heftanîn’de sömürgeciliğe karşı geliştirilen birçok eylemde aktif bir şekilde yer alarak düşmana olan kinini ve öfkesini en doğru bir şekilde açığa çıkarmıştır. Yaşamdaki duruşu kadar şehadetiyle de tüm yoldaşlarını derinden etkileyen Çiyager yoldaşımız, Partimizi büyüten gençlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olmuştur.”

HPG-BİM, şehit düşen gerillalar için başsağlığı dileğinde bulunarak, mücadelelerini zafere taşıma sözü verdi: “Şehadete ulaşan Ekin, Stêrk, Med, Rustem ve Çiyager yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere bütün yurtsever halkımıza başsağlığı diliyor, ölümsüz kahramanlarımızın mücadelesini zaferle sonuçlandıracağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz”