Demokratik Modernite "Ahlaki ve Politik Toplum" sayısıyla çıktı

Üç aylık düşünce ve kuram dergisi Demokratik Modernite’nin 25’inci sayısı "Ahlaki ve Politik Toplum" başlığıyla okurlarıyla buluştu. Dergi Lilav, Kırmızı Kedi, Mephisto, İmge Kitabevi başta olmak üzere tüm seçkin kitapçılarda yerini aldı.

Derginin bu sayısında Ali Fırat, Dilzar Ayıntap, Nesimi Aday, Abdullah Çelik, Ali Sinemilli, İshak Aybergüler, Cihan Eren, Abdullah Demir, Mahir Tunç, Yaşar Kırmızı, Engin Elbistanlı, M. Aydın Söğüt, Engin Atabey ve Mahmut Yamalak gibi çok sayıda yazar yazılarıyla katkıda bulundu.

Ali Fırat’ın, "Ahlaki ve Politik Toplum" yazısıyla başlayan derginin bu sayısı, "Etik İnsan Etik Eylem", "Topluma Yabancılaşan Bireyin Ahlaki-Politik Değerlerle Çıkış Arayışı", "Bireyin Politik Alana Nitelikli Katılımı", "Ahlaki Görecelik ve Özgürlüğün Ahlakı", "Ahlakilik: Israrla Söz Söyleme ve Eylem", "İktidar-Devlet ve Ahlaki-Politik Toplum", "Bir Bilgelik Geleneği Olarak Ahlakçılar", "Ahlak ve Toplumsal Norm", "Devletin Hukuku mu? Toplumun Ahlakı mı?", "Sorunlar Doğru Tanımlanmadan Ahlaki-Politik Toplum Olunamaz", "Ortadoğu Toplumunda Ahlak ve Politika Sorunu" başlıklarını tartışmaya açıyor.