Rapor: Taliban’ın kadınlara muamelesi insanlığa karşı suçtur

Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu tarafından yayınlanan bir raporda Afganistan’da Taliban’ın kadınlar ve kız çocuklarına yönelik muamelesinin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu tarafından cuma günü yayınlanan bir rapora göre, Afganistan'da Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik muamelesi insanlığa karşı suç teşkil ediyor.

Afganistan’daki duruma ilişkin ayrıntılı bir hukuki analiz yapan örgütler net olarak şu sonuca vardılar: “Taliban kadınlara karşı bir savaş yürütüyor ve bu zulüm insanlığa karşı suç teşkil edebilir, daha spesifik olarak ‘cinsiyete dayalı zulüm’ insanlığa karşı suç teşkil edebilir.”

İki sivil toplum örgütü, Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarının haklarına uyguladığı acımasız kısıtlamaların yanısıra hapis, zorla kaybetme, işkence ve diğer kötü muamele biçimlerini hatırlatıyor.

Af Örgütü’ne göre artık harekete geçmek gerekiyor. Raporda Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının, Afganistan'daki duruma ilişkin devam eden soruşturmalarına bu suçu da dahil etmesi çağrısında bulunuldu.

Rapor, daha geniş anlamda uluslararası topluluğa, özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sesleniyor.

Devletlere de çağrıda bulunan rapor, Taliban'a karşı evrensel yargı yetkilerinin kullanılması ve uluslararası hukuka göre suçlardan sorumlu olduklarından şüphelenilen Taliban üyelerinin adalet önüne çıkarılmasını istiyor.