KJK, Prof. Maria Mies’i andı

KJK, üç gün önce yaşamını yitiren eko-feminizmin önde gelen kadınlarından olan feminist Prof. Maria Mies’i saygıyla andığını ifade ederken, “Kadın özgürlüğü, toplum ve kadın hakları mücadelemizde yaşamaya devam edecektir” dedi.

Kurdistan Kadın Toplulukları (KJK), 16 Mayıs günü yaşamını yitiren Marksist-feminist düşünür ve aktivist Profesör Maria Mies’i yaptığı yazılı açıklamayla andı.

Prof. Maria Mies’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendikleri belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Tanınmış bir sosyoloji profesörü olan Maria Mies, 1990’ların gelişiminde esneklik gösterebilen, her türlü dogmadan açıkça uzak durabilen ve kendini yüzyılın belirli sorunlarına ve zorluklarına adayabilen, Marksist teori ve pratiğin ikna olmuş bir feministti. Kürt kadın hareketi Prof. Maria Mies’in çalışmalarına büyük değer vermiştir.

Maria Mies, bilimsel-tarihsel bağlamda kadın bakış açısının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Maria Mies, bugün Kuzey ve Doğu Suriye/Rojava’da uygulamaya konulan ilham verici özerk modelin merkezinde yer alan ve Kürt Kadın Hareketi’nin ideolojisinin önemli bir bileşeni olan eko-feminizmin öncülerindendi. Neo-liberalizme ve küreselleşmiş kapitalizme ekofeminist bir perspektiften yönelttiği eleştiriler ve önerdiği alternatifler, mücadele içindeki milyonlarca kadın için bir güç kaynağı olmuş ve sivil toplum örgütlerinin inşasında güçlü bir rol oynamıştır.

Hiç kuşkusuz eko-feminizmin önde gelen kadınlarından biridir. Neo-liberalizme ve küreselleşmiş kapitalizme eko-feminist bir perspektiften yönelttiği eleştiriler ve alternatifler, mücadele eden kadınlar için bir güç kaynağı olmuştur. Ve bu nedenle, diğer şeylerin yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin inşasında da çok fazla yer almıştır.

Kürt kadın hareketi 2000 yılının başında Maria Mies ile onu tanımak, tartışmak, bağlantı kurmak ve Kürt kadın devriminden haberdar etmek için bir diyalog başlattı. Maria Mies büyük bir ilgiyle Kürt kadın hareketini özel kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Böylece Rojava’daki Kürt kadın devrimini, Almanya ve Avrupa’daki kadın örgütlerine karşı giderek daha eleştirel bir tutum geliştirdiği bir dönemde yeni bir umut kaynağı olarak gördü.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, kadın tarihi ve kadının sömürgeleştirilmesi teorilerini geliştirirken Maria Mies’in eserlerini kullanmıştır. Yazılarından haberi vardı ve oda bunu biliyordu.

Gurur ve mutlulukla söyleyebiliriz ki, dostumuz Profesör Maria Mies, Kurdistan’da 21. yüzyıl kadın devrimini henüz sağlıklıyken yaşayabildi ve bu başarı onun gibi istisnai kadınların çalışmaları sayesinde mümkün oldu.

Maria Mies, özgür, daha adil ve barışçıl bir toplumun kurulması için her zaman derinlikli analiz, eleştiri ve ilham verici alternatifleri temsil edecek bir isimdir. Maria Mies’i saygıyla anıyoruz. Kadın özgürlüğü, toplum ve kadın hakları mücadelemizde yaşamaya devam edecektir.