KJK: Kürt kadınları birleşmeli

KJK Koordinasyonu, "Ortak çıkarları, kimliği ve kültürlüğü için bütün Kürt kadınları birleşmelidir. Böylece demokratik bir gelişmede başat bir rol oynayabilir" dedi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde düzenlenen 15'inci Uluslararası Zilan Kadın Festivali, zengin bir kültür programı ile devam etti.

Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJKE-E) Sözcüsü Aliye Varto'nun konuşmasının ardından Die Linke'den Inge Hönger dayanışma mesajını sundu.

KJK'DEN MESAJ

KJK Koordinasyonu da festivale yazılı bir mesaj gönderdi. 

Mesajda, açlık grevi direnişindeki şehitler anılırken, beyaz tülbentli anneler selamlandı.

KJK Koordinasyonu, mesajında şunları belirtti: 

"Kürt kadınları Leyla Güven arkadaş şahsında önderliğe yönelik sürdürülen mutlak tecridi ret etmiş önderliğin sağlığı, güvenliği ve özgürlüğünün tüm toplumun, Kürt halkının ve kadınların sağlığı, güvenliği ve özgürlüğü olduğunu ortaya koymuştur.

Düşmanın Kürt inkar ve imha politikaları faşist AKP-MHP iktidarı tarafından kapsamlı yürütülmektedir. Faşizmin aşılması, Türkiye’nin demokratikleştirilmesi ve Kürdistan’ın özgür bir statüye kavuşması için demokratik örgütlenme ve eylemlere ağırlık vermek önemlidir. Bu temelde tüm kadınların bu faşist bloka karşı demokratik cepheyi geliştirmesi ve genişletmesi esas alınmalıdır. Kadınların demokratik birliği ve gücü toplumsal cinsiyetçi politikalara karşı önemli bir hareketlilik ve demokratik direniş açığa çıkartacaktır.

'KAZANIMLAR BİRLİKLE KORUNUR'

Bugün Xakurkê işgali ile TC sömürgeci ordusunun başlatmış olduğu saldırı Güney Kürdistan güçlerinin denetimi, gözetimi ve onayı ile gerçekleşmektedir. Kürdistani çıkarlara ters olan bu durum düşmana hizmet etmektedir. Kürtlerin kazanımlarının güvencesi, birliklerini sağlamalarına ve geliştirmelerine bağlı gelişecektir. Bu anlamda kadınlar olarak ulusal cephenin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve kadın ortak iradesinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Tüm Kürt kadınları Rojava, Bakur, Başur ve Rojhilat parçaları olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin Kürt halkının ve kadınlarının ortak çıkarları, kimliği, kültürü ve ülkemizin geleceği için birleşmelidir. Bu temelde kadın öncülüğünde geliştirilecek olan bir ulusal cephe Kürdistani hareketlere çekidüzen verebilir ve demokratik çizginin geliştirilmesinde başat bir rol oynayabilir. Bugün gerilla Kürdistan’ın dört parçasında Kürt halkının temel bir güvencesi olarak işgalci güçlere karşı yoğun bir savaş içindedir. Gerillanın başarısı halkın verdiği destek ve eylem ile güçlenir ve sonuca ulaşır. Bu nedenle gerilla mücadelesi kadar toplumsal mücadelenin geliştirilmesi sömürgeci güçlerin Kürdistan’da sökülüp atılmasını beraberinde getirir ve güçlendirir.

'DÜŞMANIN POLİTİKALARINI SONUÇSUZ BIRAKABİLİRİZ'

Faşist AKP-MHP iktidarı kadın düşmanı bir rejimdir. Bu rejimin uygulamaları kadına yönelik şiddeti, toplumsal cinsiyetçiliği ve saldırıları günlük üretmekte ve uygulamaktadır. Kadınların adalet ve barış arayışları işgal ve savaşa karşı daha güçlü örgütlendirilmelidir. Kadınların demokratik siyaseti işlevli ve aktif kılabilmeleri için bu faşist diktatörlüğün aşılması gerekiyor. Bu faşist diktatörlük kadın ve toplum düşmanıdır. Günlük olarak kadınların katlini, psikolojik ve siyasal olarak işlemekte, erkekliği militarizm ve milliyetçilik üzerinden kışkırtmaktadır. Dolayısıyla kadınların militarizme, milliyetçiliğe karşı savaş ve işgal karşıtı ittifaklarını güçlendirmeleri düşmanın bu politikalarını sonuçsuz bırakacaktır.

FESTİVAL SELAMLANDI

Gelenekselleşen Zilan Kadın Festivali ile başta Kürt kadınları olmak üzere tüm kadınların siyasal, kültürel, politik ve toplumsal mesajlarını verdiği bir festivali süreklileştirdiniz. Bu festival ile kadınların var olan sisteme alternatif kültürel ve siyasal etkinlikler geliştirmeleri ve kadın iradesinin görünür kılınması ve kadınların ortak buluşmaları her yıl bir adım daha güçlendirilmiştir. Umut ediyoruz ki; bu tür çalışmalarla demokratik kadın cephesi daha fazla örgütlenme zemini yakalar ve tarihi rolünü oynar. Zaten bu tür etkinliklerle farklılıkların birliği ve bütünlüğünü geliştirmek bu anlamda çeşitliliği, renkleri ve sesleri bir araya getirmek kadın demokratik konfederalizm sisteminin inşasına hizmet edecektir. Avrupa kıtasında bu anlamda kadın kurtuluş ideolojimizi halklara ve kadınlara taşırdığınızı görüyor ve izliyoruz. Bundan da büyük bir heyecan ve coşku aldığımızı ifade etmek istiyoruz.
Komalen Jinen Kurdistan olarak asimilasyona ve entegrasyona karşı vermiş olduğunuz mücadelenin kendi varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlama ekseninde önemli bir aşamaya geldiğini, bunun için ciddi emekler harcadığınızı biliyoruz. Bu emeklerinizin süreklileşmesi, yüzünüzün her daim Kürdistan’a dönük olması, Kürt halkının ve kadınlarının onurlu-özgür bir yaşam için diğer halklarla ortaklaşması, mücadele cephesini güçlendirmesi temel bir görev olarak sizlerin önünde durmaktadır. Bu temelde görev ve sorumluluklarınıza sahip çıkacağınıza, Önderliğe, gerillaya ve şehitlere layık olacağınıza inanıyor, hepinizi en içten duygularımızla selamlıyor, serkeftin diliyoruz.

Kürt kadınları, Leyla Güven şahsında önderliğie yönelik sürdürülen tecridi reddedmiş, Önderliğin sağlığı, güvenliği ve özgürlüğü tüm toplumun güvenliği, sağlığı ve özgürlüğü olduğunu ortaya koymuştur.

200 gün süren açlık grevi ve ölüm orucu direnişi, önderliğimize uygulanan mutlak tecridi kırmamış olsa da bir kapı aralamıştır...

'KÜRT KADINLARI BİRLEŞMELİ'

Kürt kadınlarının ortak çıkarlar, kimliği ve kültürlüğü için bütün Kürt kadınları birleşmelidir. Böylece demokratik bir gelişmede başat bir rol oynayabilir. Gerillanın başarısı, halkın verdiği destek ve eylemlerle sonuca ulaşır. 
Faşist, AKP-MHP iktidarı kadın düşmanı bir rejimdir. Bu rejimin uygulamaları şiddet, toplumsal cinsiyetçilik her biçimde uygulanmaktadır. 

Bu faşist diktatörlük kadın ve toplum düşmanıdır. Kadınlar militarizme, milliyetçiliğe karşı mücadeleyi güçlendirmelidır."

Festivalde Serenat Ezgican, govend ekibi, Kewe Şanoger, Eylem Aktaş, Filipinli Dans Grubu, Deniz Deman, Kewe, Chopi sahne aldı.