İsviçre’de genç kadınlar sola, genç erkekler sağa konumlanıyor

İsviçre’de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre genç kadınlar siyasi yelpazede giderek daha fazla sola kayarken, genç erkekler de sağa konumlanıyor.

NZZ am Sonntag için Sotomo tarafından yapılan araştırmaya göre 1990’lı yılların başından bu yana genç kadınlar sola, genç erkekler ise daha çok sola eğilim gösteriyor.

Ankete katılanlara 0 (tam sol) ile 10 (tam sağ) arasında nerede konumlandıkları soruldu.

2010 yılında 18 ile 29 yaş aralığındaki genç kadınların yüzde 35’i solda olduğunu söylerken, bugün bu oran yüzde 52’ye yükseldi.

Aynı yaş aralığındaki erkekler arasında ise her üç erkekten sadece biri solda olduğunu söyledi. 2010’da kendisini sağda konumlandıran genç erkeklerin oranı yüzde 29 iken, 2023’te yüzde 43’e yükseldi.

Bu fark sadece genç kadın ve erkekler arasında değil, yaşlılar arasında da kendisini hissettiriyor. 

Sotomo’nun değerlendirmesine göre son üç yıldaki federal seçimlerde erkeklerin çoğunluğunun kadınların çoğunluğundan farklı bir şey istediği daha da belirginleşti. 2020'den beri kadınlar dokuz oylamadan üçünde kendisini dayatırken, erkekler oylamaya ağırlığını koydu.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet tartışması bu eğilimlere ek bir ivme kazandırdı. Kadınlar için emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin oylama buna örnek olarak gösterildi. Projeyi erkeklerin yüzde 64'ü onaylarken, kadınların yalnızca yüzde 38'i onayladı.

Çok uluslu şirketlerdeki sorumluluk girişimi ile ilgili olarak, erkeklerin sadece yüzde 43'üne oranla, kadınların yüzde 57'si “evet” dedi. Çoğunluk burada kadınlar gibi oy kullansa da, kantonların çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle metin yine de reddedildi. Endonezya ile serbest ticaret anlaşması için erkeklerin yüzde 60'ı ve kadınların sadece yüzde 43'ü evet oyu verdi.

1980'den 2010'a kadar, erkekler ve kadınlar için oy yüzdesi arasındaki ortalama fark 5 ile 7 puan arasında değişti. 2010'ların başında küçülen cinsiyet farkı, 2015'ten bu yana önemli ölçüde genişledi.