Yerel Yönetimler Toplantısı: Halkın belediyelerini gaspçılardan alacağız

Silopya’da düzenlenen “Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı”nın sonuç bildirgesinde “demokrasiyi askıya alan kayyım gaspları” reddedilirken, “Halkın belediyelerini hırsızlardan ve gasp edenlerden alacağız” denildi.

4 Aralık günü Silopiya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen HDP Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Toplantıda güncel siyasal gelişmeler değerlendirilip gelecek dönem mücadelesine ilişkin tartışmalar yürütülmüştü.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde “Toplantı bileşenleri olarak başta rehin tutulan seçilmişlerimiz olmak üzere zindanlarda tutsak olan arkadaşlarımız şahsında özgürlük mücadelesini yürüten tüm yoldaşlarımızı selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TECRİT KIRILMADAN VE KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEDEN…

İmralı tecriti kırılmadan, Türkiye’de Kürt sorunu dahil olmak üzere hiçbir demokrasi ve özgürlük sorunu çözülmeyeceğinin altını çizen bildirgede devamla şunlar belirtildi:

“Türkiye’de tüm toplumu yeniden dizayn etme ve toplumu sindirme ile kontrol altına alma çabaları devam ediyor. AKP-MHP iktidarı, savaş ortamını tırmandırma ve Türkiye’de ki milliyetçi dalgayı canlı tutma amacını taşımaktadır.

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun bütününe yayılan çoklu kriz hallerinin derinleşmesinin bir nedeni ise İmralı’da Sayın Öcalan üzerinde sürdürülen tecrit politikasıdır. Sayın Öcalan İmralı Adasında tecrit edilmiş olmasına karşın daha önce çözüm gücü olduğunu bir çok kez göstermiştir. Bu anlamda gerçekleştirilen görüşmeler ön açıcı olmuş ve halklara nefes aldırmıştır. İmralı tecriti kırılmadan, Türkiye’de Kürt sorunu dahil olmak üzere hiçbir demokrasi ve özgürlük sorununun çözülmeyeceğini biliyoruz. Mücadelemizi büyütecek ve İmralı tecrit politikasını kıracağız.

EŞBAŞKANLIK SİSTEMİ

Erkek egemen zihniyet her dönem boyunca kadınları hedef almıştır. Deniz Poyraz’ın, Garibe Gezer’in, Nagihan Akarsel’in ve Jina Mahsa Amini’nin yakın zamanda katledilmeleri bu dönem içerisinde baş gösteren kadın düşmanlığının somut hali olmuştur. Kadınları bir kalıba koymayı hedefleyenler, buna karşı direnen ve baş kaldıran kadınları işkence ederek, tutuklayarak, katlederek geri adım attırmaya çalışmaktadır. Kadınları haklı mücadelelerinden vazgeçireceğini düşünenler 639 gündür direnen Emine Şenyaşar’ın haklı mücadelesine bakabilirler. Kadınlar hiçbir dönem boyunca hakim erkek anlayışa baş eğmemiş ve direnişin en sert halini göstermiştir. Bu direnişler zaman içerisinde siyaset alanında kazanımlar olarak kendisini var etmiştir. Eşbaşkanlık sistemi de bu kazanımlardan biridir. Uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren hedef alınan ve kriminalize edilen eşbaşkanlık sistemini savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz.

DEMOKRASİYİ ASKIYA ALAN KAYYIM GASPLARINI REDDEDİYORUZ

Türkiye’de tek adam rejiminin yönetim kademelerini tek merkezden kontrol etme çabası kayyımlar eliyle devam etmektedir. Yerinden ve halkın yönetimini esas alan belediyecilik anlayışımız, iktidar ortaklarının hedefi haline gelmiş ve Kürdün kendini yönetme kabiliyeti ortadan kaldırılmak istenmiştir. Kayyım gaspı ile halkların değerleri, kültürleri, kentleri, kimlikleri, anadilleri, gelenekleri bir bütünen saldırıya uğramıştır. Dün olduğu gibi bugün de kayyım gaspına karşı çıkacak ve bulunduğumuz her mücadele alanında kayyımları teşhir etmeye devam edeceğiz.

Bizler, merkezi idarenin vesayeti altında yönetilmek istenen yerel yönetimleri değil, yerel demokrasinin iradesi olanyerinden yönetim modelini savunuyoruz. İkinci yüzyılında Cumhuriyetin daha demokratik bir form kazanması için yerel demokrasinin mutlak varlığını savunuyoruz. Demokrasiyi askıya alan kayyım gasplarını reddediyoruz. Kayyımların yarattığı tüm tahribat alanlarını yeniden onaracak, inşa edecek ve elde ettiğimiz kazanımlarımızı daha da büyütecek bir çabanın içerisinde olacağız. Demokratik, Ekolojik ve Kadın Özgürlükçü anlayışımızı bulunduğumuz her alanda anlatacak ve toplumsallaşmasını sağlayacağız. 2023 seçimlerinde yerel yönetimler alanında bulunan seçilmişler olarak, toplumsal mücadeleyi büyüterek bu zorba iktidarı ve de onların kayyımlarını göndereceğiz. Halkın belediyelerini hırsızlardan ve gasp edenlerden alacağız. Belediyeleri, halkımızla beraber yeniden yöneteceğiz ve demokratik yerel yönetimleri inşa edeceğiz."