Temelli: Çabaları nafile

İktidarın içine düştüğü durumun, Üçüncü Yol’un haklılığını ve meşruluğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan HDP Eşbaşkan Sezai Temelli, “Saldırıların şiddetini anlıyoruz, çünkü çaresizler. Tarihin bu akışına karşı koyma çabaları, nafiledir’’ dedi.

Kayyumla sivil siyaseti gasp etmenin, tükenmiş devlet aklının sahneye koyduğu bir tablo olduğunu belirten HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, bütün siyasi partileri, STK’ları, sendikaları ve diğer toplumsal hareketleri, ne yapmalıyız diye sormaya ve bunun üzerinde düşünmeye davet etti.  Eşbaşkan Sezai Temelli, şunların altını çizdi: “Demokrasi İttifakı çağrımız açıktır; hak, barış, demokrasi ve var olma mücadelesidir. Herkesin bu ceberut devlete; faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan, düşmanlıktan beslenen bu anlayışa karşı ‘varım, hakkımı savunuyorum, bu amaçla buradayım’ demesi gerekiyor. Bu yüzden herkesi Demokrasi İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz.”

AKP-MHP iktidarının HDP’li Amed, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerini gasp ederek, devlet memurlarını kayyum olarak atamasıyla ilgili ANF’ye konuşan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, 19 Ağustos itibarıyla yeni bir darbeye imza atan iktidarın, artık tükendiğini, yönetemediğini, kayyum ve OHAL sistemi olmadan yol alamadığını söyledi. “Her türlü şiddete başvurarak ayakta kalmaya çalışan bu iktidarın, artık halklara verecek bir şeyi kalmadığının ifadesi, işte bu zorbalıktır” diyen Temelli, AKP-MHP blokunun, Türkiye halklarını tehdit ederek, Kürt düşmanlığı üzerinden ayrımcılığı körükleyerek ayakta kalma çabasının nafile olduğunu kaydetti. Temelli, şöyle devam etti: “Devlet böyle yönetilemez. Devlet aklının bir an önce rasyonaliteye kavuşması lazım. Rasyonalite dediğimiz şey; bu toprakların tarihine, kadim halkların geleneğine ve siyaset yapma hakkına sahip çıkarak, bir arada yaşama iradesini inşa edecek bir akıldır. Demokratik hukuk devletinin aklıdır. Bunu var edebilmenin yolunu bulmak zorundayız.’’

HİÇBİR MEŞRUİYETİ YOKTUR

Kayyumla sivil siyaseti gasp etmenin, tükenmiş devlet aklının sahneye koyduğu bir tablo olduğunu belirten Eşbaşkan Temelli, şunları ifade etti: “Başta Kürt halkı olmak üzere tüm Türkiye halkları, emekçileri, kadınları, demokrasi isteyenleri, bu darbeye karşı yan yana gelerek itirazını, mücadelesini yükseltecektir. Belediyeleri gasp eden kayyum zihniyetinin ve kayyumların, hiçbir meşruiyeti yoktur. Kayyumlar kadar, iktidarın kayyumcu zihniyeti de teşhir edilmeli ve bununla mücadele edilmeli.”

DEMOKRASİ HAMLEMİZE DE SALDIRIDIR

HDP’nin Üçüncü Yol çizgisiyle bir seçenek sunduğunu; seçimlerde uygulanan bu stratejiyle umutsuzluğa son verdiklerini; baskıcı rejimi ve bütün defolarını teşhir ettiklerini hatırlatan HDP Eşbaşkanı Temelli, “Sıkışmış, kutuplaşmış siyasetin içinde, belli gerilim hatlarında yaşayan, Kürt düşmanlığından beslenen, ayrımcılıkla yaşayan sağ popülist siyasetin kendisine açtığı yolda, bütün diğer farklılıkları yok sayan anlayışına karşı ‘buradayız’ diyenler bir araya geldi. Kimliklerini bastırmadan sınıf, ekoloji ve kadın özgürlük mücadeleleri buluştu. Bu radikal demokratik bir hamleydi, radikal demokrasi adına atılmış güçlü bir adımdı. Bu yolda kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

TARİHİN AKIŞINA KARŞI KOYAMAZLAR

Bugün devlet ve iktidarın içine düştüğü durumun, aslında Üçüncü Yol’un ne denli meşru ve haklı bir mücadele hattı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Eşbaşkan Sezai Temelli, şunlara işaret etti: “Bu yüzden saldırıların şiddetini anlıyoruz, çünkü çaresizler. Ortada artık bir seçenek var. Tarihin bu akışına karşı koyma çabaları nafiledir.’’

NE YAPMALI SORUSU HERKES İÇİNDİR

Demokrasi İttifakı’nda buluşma ısrarlarının haklılığının bir kez daha teyit edildiğini söyleyen Temelli, artık herkesin, ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ denilen örtülü OHAL sistemini olağanlaştırmaya, normalleştirmeye çalışan, her türlü hakka karşı şiddeti meşrulaştıran ama kendi meşruiyetini yitiren AKP-MHP iktidarına karşı ne yapmalı sorusunu sorması gerektiğini vurguladı. Bütün siyasi partileri, STK’ları, sendikaları ve diğer toplumsal hareketleri, ne yapmalıyız diye sormaya ve bunun üzerinde düşünmeye davet eden Eşbaşkan Temelli, şöyle seslendi: “Demokrasi İttifakı çağrımız açıktır; hak, barış, demokrasi ve var olma mücadelesidir. Herkesin bu ceberut devlete; faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan, düşmanlıktan beslenen bu anlayışa karşı ‘varım, hakkımı savunuyorum, bu amaçla buradayım’ demesi gerekiyor. Bu yüzden herkesi Demokrasi İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz. Kürt halkının öncülüğü ve üstlenmiş olduğu sorumluluğu, Türkiye halklarının artık çok net, çok berrak bir şekilde görüp anladığını düşünüyorum. Dayanışma ve bir arada yaşama iradesi gösterilmeli.

MECLİS, BİLEŞENLERİYLE İNİSİYATİF ALMALI

Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri, inisiyatif almalı. Meclis’te olan tüm partiler - AKP de buna dahil çünkü AKP’de siyaset yapma hakkı neredeyse yitirilmiştir, bir vesayet altındadır- ve bütün milletvekillerinin halklara karşı sorumlulukları var. İnisiyatif alınmalıdır. Barış ve demokrasi adına adım atılmalıdır. Bu tür yasadışı uygulamalara ‘dur’ denilmelidir. Sadece HDP’nin üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmadı, özgür siyasi iradeye de kayyum atandı. Türkiye’yi çok daha karanlık günler bekliyor. Bunun önlemini bugünden almak, herkesin inisiyatif almasını gerektirir.’’