Savcı, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamını istedi

Savcı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Edirne F Tipi Hapishanesi'nde tutulan Demirtaş, 399 gün sonra ilk kez duruşmaya çıkacaktı. Mahkeme, 'güvenlik' gerekçesini ileri sürerek, Ankara'ya getirileceği açıklanan Demirtaş'ın SEGBİS'le duruşmaya bağlanmasını istedi. Demirtaş, "yüz yüze yargılama istiyorum" diyerek kararı reddetti.

Demirtaş'ın 31 fezlekeden tutuklu yargılandığı davanın Ankara Sincan Hapishanesi Kampüsü'ndeki duruşmasında savcı tutukluluk halinin devamını istedi.

DEMİRTAŞ'TAN MAHKEMEYE DİLEKÇE

Duruşmaya getirilmeyen Demirtaş, mahkemeye bir dilekçe gönderdi.

Demirtaş, 12 sayfalık dilekçede, savunma yapabilmek için gerekli koşulların sağlanmasını istedi.

Dilekçenin sonuç bölümü şöyle:

"1-CMK 196/4 maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi'nde yer alan düzenlemelerin temel hak ve özgürlüklerden Adil Yargılanma hakkına ilişkin olduğu, son değişiklikle birlikte CMK 196/4 ile AİHS'nin 6. Maddesinin çelişik hükümler içerdiğinin tespiti ile Anayasanın 90/5 maddesinde ifade bulan 'Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır' şeklide düzenleme uyarınca, SEGBİS konusunda CMK 196/4'ün değil, AİHS'nin 6. Maddesinin esas alınarak, soyut yasa maddesi uyarınca, gerekçesiz bir şekilde SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmama yönünde verilen hukuka aykırı kararın geri alınmasını, duruşmada hazır edilmeme karar verilmesini,

2-Duruşma salonunun, hakkımda 501 sayfalık iddianame ile açılan bu kamu davasına karşı savunmamı yapacak şekilde düzenlenmesini,

Savunmamı üstlenecek yüzlerce avukat için yer tahsisini,

Duruşmayı izleyecek aile, sosyal çevrem, basın, yerli ve yabancı izleme heyetleri, Eş Genel Başkanı olduğum HDP Genel Merkez, İl ve İlçe teşkilatlarından gelecek izleyiciler dikkate alınarak salonun tahsisini,

Duruşmada, avukatlarımla birlikte ve fiziksel yakınlık içerisinde oturacak şekilde salonun düzenlenmesini,

Duruşmada, dizüstü bilgisayar, tepegöz vb. araçlarla görsel savunma yapacağımdan, salonun bu teknik imkanlarla donatılmasını,

Binlerce belge içeren yüzlerce dosyadan ibaret savunma araçları ile duruşmaya katılacağımdan, savunmamı yapacağım yere önümde duracak şekilde ve makul büyüklükte bir masa konulmasını,

3- KHK ile CMK 196/4 maddesinde yapılan değişikliğin, Anayasanın 2. maddesinde düzenlenen 'hukuk devleti ilkesin', Anayasanın 'bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini' düzenleyen 11. Maddesi'ne, Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen 'adil yargılanma hakkına', Anayasanın 121. maddesinde geçen 'OHAL'in gerekli kıldığı konularda' kuralına ve Anayasanın 91. maddesindeki 'temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler KHK ile düzenlenemez' hükmüne aykırılığı nedeniyle 'durma' kararı verilerek anılan hükmün iptali amacıyla dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyorum."