KCK, Gazi ve Qamişlo katliamı şehitlerini andı

KCK, 12 Mart 1995 tarihinde İstanbul’un Gazi semtinde ve 12 Mart 2004 tarihinde Qamişlo’da Türk ve Suriye devletlerinin gerçekleştirdiği katliamlarda şehit düşenleri andı.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Gazi ve Qamişlo katliamlarının yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınlayarak katliamda katledilenleri andı ve katliamcı güçlere karşı mücadele kararlılığının altını çizdi.

Eşbaşkanlık açıklamasında şunlar ifade edildi:

12 Mart 1995 yılında İstanbul Gazi mahallesinde, 2004 yılında da Qamişlo’da soykırımcı sömürgeci devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamların yıl dönümünü yaşamaktayız. Her iki katliamda yaşamını yitirenler şahsında tüm devrim ve demokrasi şehitlerini saygı ve minnetle anıyor, şehitlere olan bağlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Soykırımcı sömürgeci Türk devleti halkların ve ezilenlerin özgürlük mücadelesini bastırmak ve soykırımcı düzeni sürdürmek amacıyla tarih boyunca katliam politikalarına başvurmuştur. Gazi Katliamı da bunlardan biridir. Bu katliamın Gazi mahallesinde ve böyle bir tarihte yapılması gelişen özgürlük mücadelesiyle ilgilidir. 1990’lı yıllara gelindiğinde Kürt halkının gelişen mücadelesiyle Alevilerin, Türkiye devrimci, demokratik ve sosyalist hareketin mücadelesinin soykırımcı sömürgeci sisteme karşı demokrasi ve özgürlük ilkeleri temelinde buluşma ve ortak mücadele etme çerçevesinde bir araya gelme iradesi ortaya çıkmıştır. Bunun gerçekleşmesiyle Türkiye’de demokratik bir sürecin gelişeceğini anlayan Türk devleti, Kürt ve Alevi nüfusunun yoğun yaşadığı ve devrimci demokratik bilincin ve örgütlülük düzeyinin yüksek olduğu Gazi mahallesinde paramiliter güçler eliyle başlattığı katliamı, ilerleyen günlerde polis ve askerin alenen ve doğrudan saldırılarıyla sürdürmüş ve onlarca insan yaşamını yitirmiştir. Bu katliam daha önce Çorum’da, Sivas’ta ve daha birçok yerde gerçekleşen Alevi katliamlarının ve soykırımının bir devamıdır. Aynı zamanda Kürt soykırımının da bir devamıdır ve bu katliamla esas amaç Kürtlerin, Alevilerin, sol, sosyalist, demokratik kesimlerin ve Türkiye’deki diğer ezilenlerin güçlerini birleştirmesi ve ortak mücadele saflarında bir araya gelmesini engellemektir.

KATLİAMCILARDAN TARİHSEL HESAP SORMAYI ESAS ALIYORUZ

Gazi Katliamı ile toplum korkutularak, sindirilerek halkların özgürlük mücadelesinin bastırılması hedeflenmiştir. Ancak bugün Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, Türkiye sosyalist ve demokratik güçlerinin AKP-MHP faşizmine karşı geliştirdiği ortak mücadele tutumu, bu katliamın amacına ulaşmasını önlemiş ve faşizmin planlarını boşa çıkarmıştır. Halkların ve demokrasi güçlerinin geliştirdiği bu tutum çok önemlidir ve tarihi bir rol oynamaktadır. Bu tutum daha da geliştirilerek günümüzde katliamcı zihniyetin temsilini yapan faşist AKP-MHP iktidarının yıkılmasıyla tüm katliamların hesabı alınmış olacaktır. Kürt Özgürlük Hareketi olarak bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyor, halkların ve tüm ezilenlerin ortak mücadelesini daha da geliştirilerek ve zafere ulaştırarak katliamlardan ve katliamcılardan tarihsel hesap sormayı esas alıyoruz.

12 Mart 2004 tarihinde de Qamişlo’da Suriye Baas rejimi tarafından Kürtlere yönelik bir katliam yapılmıştır. Qamişlo Katliamı da diğer Kürt katliamlarında olduğu gibi Kürt düşmanı bir zihniyetle gerçekleştirilmiş ve bununla Kürt halkının özgürlük mücadelesinin bastırılması ve Kürt inkarına dayalı düzenin sürdürülmesi amaçlanmıştır. Kurdistan özgürlük mücadelesi baştan beri halkların özgürlüğünü ve eşitliğini savunan bir anlayışa sahip olmuştur. Bu yaklaşım Önder Apo’nun ulus-devletçi ve milliyetçi zihniyetin tümüyle aşılarak geliştirdiği demokratik ulus anlayışıyla yeni bir anlam kazanmış, Ortadoğu halklarının demokrasi ve özgürlük sorunlarına çözüm getiren bir niteliğe kavuşmuştur. Soykırımcı, sömürgeci, baskıcı ve otoriter zihniyete sahip statükocu güçler ise böyle bir gelişmenin önünü almanın çabası içinde olmuşlardır. Çünkü ulus-devletçi zihniyete sahip olan statükocu güçler her türlü demokratik dönüşüme kapalı olmakta, baskıcı ve otoriter düzenin değişmesini istememektedirler. Qamişlo’da tertiplenen bu katliamla Kürt düşmanlığı ve milliyetçilik duyguları kışkırtılarak böyle bir gelişmenin önü alınmak istenmiştir.

ROJAVA DEVRİMİ, QAMIŞLO KATLİAMININ AMAÇLARINI BOŞA ÇIKARDI

Şüphesiz Rojava Devrimi ve ardından Kuzey ve Doğu Suriye halklarının oluşturduğu demokratik özerklik sistemi Qamişlo Katliamı'yla ulaşılmak istenen bu hedefi boşa çıkarmıştır. Qamişlo Katliamı'yla halkların birbirine kırdırtılarak statükocu, baskıcı, otoriter ulus-devlet düzenin sürdürülmesi ve halkların demokratik mücadelesinin gelişmesinin önü alınmak istenirken, Rojava Devrimi bunu tersine çevirmiş, Kürt, Arap, Ermeni, Süryani-Asuri, Türkmen ve diğer Kuzey ve Doğu Suriye halklarının demokratik ulus anlayışıyla bir arada ve ortak yaşamının inşasını gerçekleştirmiştir. Bunun daha da derinleşmesi, tüm Suriye halklarının bu anlayışla demokratik bir yaşamı inşa etmesi ve bu temelde demokratik Suriye devriminin gelişmesi ve kalıcı hale gelmesi başta Qamişlo Katliamı olmak üzere gerçekleşen tüm katliamlardan hesap sormanın en doğru yoludur.

Kürt özgürlük hareketi olarak Gazi ve Qamişlo katliamlarında yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor, gerçekleşen bu katliamları büyük bir kin ve nefretle kınıyoruz. Kurdistan, Suriye, Türkiye halkları başta olmak üzere tüm Ortadoğu halkları demokratik ulus, stratejik ittifak ve ortak mücadele anlayışıyla birlikteliklerini daha da güçlendirerek katliamlardan en büyük hesabı soracaktır. Bu süreçte Kurdistan, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde halkların dayanışması, ortaklaşması, yararlarını birlikte sarması çok önemliydi. Halklar, bugüne kadar çok önemli ve anlamlı bir dayanışma sergilemiştir. Bu dayanışma ve yardımlaşmanın daha da güçlendirilmesi ve yaraların tümüyle sarılana kadar sürdürülmesi gerekmektedir. Demokratik halk kurumları da halkların ortaya koyduğu bu dayanışmanın daha da gelişmesi ve örgütlü bir şekilde sürmesi için çabalarını arttırmalıdır."