Kadın tutsakların açlık grevi 14. gününde sürüyor

Şakran Kadın Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine karşı başlatılan açlık grevi 14’üncü gününde devam ediyor.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde ayakta sayım dayatması, tecrit koşullarının derinleştirilmesi, kitap kısıtlamaları ve ortak havalandırmaya izin verilmemesine karşı tutsakların 2 Ocak’ta başlattığı 10 günlük süreli-dönüşümlü açlık grevi sürüyor. Uyarı amacıyla yapılan eylemi ilk olarak tutsak Yazar Leyla Saraç başlattı. Saraç’tan sonra eylemi 12 Ocak’ta tutsak Hediye Öztürk devraldı.

Cezaevini 13 Ocak’ta ziyaret ederek, tutsaklarla görüşen Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Şubesi üyesi Avukat Serhat Arlı, cezaevinde yoğun bir tecrit politikasının uygulandığını belirterek, tutsakların en temel haklarının dahi engellendiğini vurguladı. Avukat Serhat Arlı, cezaevine ilişkin şu bilgiler paylaştı:

“Tutukluların taleplerine ilişkin hapishane idaresi ve adli merciler kulak tıkamaktadır. Mahpusların, hak ihlali ve baskılara karşı başvurabilecekleri her türlü hukuki ve idari yol kapatılmakta veya cevapsız bırakılarak, işlevsiz kılınmaktadır. Tüm bu sürecin sonunda, görüştüğümüz mahpuslar tek yöntem olarak açlık grevlerine başvurmak zorunda kaldıklarını vurgulamaktadır. Bunun son örneğini 2 Ocak tarihinde Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde başlatılan ve halen devam eden süreli-dönüşümlü açlık grevinde gördük. Tutuklular sadece temel haklarına erişebilmek ve yaşanan hukuksuzlukların son bulması için açlık grevindeler.”

Cezaevinde yaşanan hukuksuzluklara değinen Arlı, “Bu hukuksuz uygulamalar son bulmalı. Demokratik kamuoyu ve insan hakları savunucularının yaşananlara karşı gelmesi gerekiyor. Bunlar yapılmadığı için cezaevinde tutuklular açlık grevine girmek zorunda kalıyorlar. Zaten ağır olan cezaevi koşulları daha da ağırlaşıyor” diye konuştu.