Erdoğan İslamcılığı Belçika’da tehdit olarak görülüyor

Belçika Devlet Güvenlik Kurumu (VSSE), yayınladığı yıllık raporunda selefilik, aşırı sağ ve Çinli askeri öğrencileri Belçika toplumu için temel tehditler olarak sıraladı. Erdoğan’ın partisi de yakından takip ediliyor.

VSSE yayınladığı yılık raporunda onlarca Çinli askeri öğrencinin mevcut durumda Belçika üniversitelerinde olduğunu, burada elde ettikleri tüm bilgileri kendi ülkelerinin ordusuna hizmetine koyduğunu kaydetti.

TÜRK HAREKETLER ARASINDAKİ İDEOLOJİK SINIRLAR KALKTI

Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu AKP ile cisimleşen Türk İslamcılığını tehdit olarak gösterdi. VSSE, “Türkiye’de göze çarpan gelişmelerin bir sonucunun, Diyanet tarafından temsil edilen Türk devleti ile Milli Görüş gibi Türk tarikat ve dinci hareketleri arasındaki ideolojik sınırların silinmesi olduğunu” kaydetti.

Kuruma göre AKP toplumu siyasi yollarla İslamlaştırmayı amaçlıyor, bu planda ise ideolojik olarak Müslüman Kardeşler’e yakın duruyor. Diyanet'in daha önceleri aşırı bir grup olarak gördüğü Milli Görüş’ün günümüzde Belçika İslam Federasyonu'nun (BİF) çeşitli okul projeleriyle Belçika'daki Türk toplumu içerisinde etkisini giderek arttırdığına dikkat çeken VSSE, Erdoğan ve partisinin yakın bulunduğu Müslüman Kardeşler'in de Belçika siyasal partilerine gizlice sızmayı sürdürdüğünü belirtti. İstihbarat örgütü, Müslüman Kardeşler’in son seçimlerde tesettürü savunan adaylar ve partiler lehinde çalışma yaptığını not etti.

IRKÇI SELEFİ AKIM: MADKHALİZM

Raporda yer alan diğer bir tehdit de Selefilik bünyesindeki Madkhalist akım olarak belirtiliyor. Bu akımın son zamanlarda Belçika’da endişe verici bir yayılma gösterdiğine işaret ediliyor. Madkhalizm, “selefiliğin ırkçı ve antidemokratik bir akımı olarak son derece tehlikeli” görülüyor. 1990'larda Suudi Arabistan'da ortaya çıkan bu akım, Medine Üniversitesi'nde profesör olan Suudi din adamı Rabi Al Madkhali'nin yazılarından esinleniyor. Vahabilik'le birlikte var olan Madkhalizm, son zamanlarda Avrupa'da, özellikle de Belçika ve Hollanda'da yayılıyor.