Dünyada demokrasi 25 yıl geriye gitti

Yapılan bir araştırmaya göre küresel ölçekte demokraside gerileme yaşandı. Genel anlamda demokraside 25 yıl eskiye gidilirken, gerileyen ülkeler arasında Türkiye de var.

ABD’de akademik çalışmalar yayımlayan Democratization dergisinde yer alan araştırmaya göre dünya nüfusunun üçte biri demokrasinin gerilediği ülkelerde yaşıyor.

Türkiye, Hindistan, Brezilya, Polonya, Rusya ve ABD, demokrasinin gerilediği ülkeler arasında yer alıyor.

Demokrasinin gerilediğine ilişkin veriler, "Varieties of Democracy" adlı küresel çaptaki araştırmaya dayanıyor.

Araştırmada "2017 yılı itibarıyla dünyada çoğu insan demokrasilerde yaşıyor. Ancak, 2.6 milyar kişiye ev sahipliği yapan 24 ülkede gerileme var" tespiti yer aldı.

Araştırmanın yazarlarından Göteborg Üniversitesi siyaset bilimcisi Anna Luhrmann, özellikle basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanında büyük bir gerilemeden bahsediyor. Luhrmann, “Bu eğilim, seçimlerin daha da anlamsız hale gelmesine neden oluyor” diye belirtiyor.

Araştırmada 180 ülke mercek altına alındı. Buna göre 2017 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde 14’ü liberal demokrasilerde yaşadı. Demokrasinin mevcut durumda küresel çaptaki seviyesi, Sovyetler Birliği'nin sona erdiği 1991 yılı sonrası ile kıyaslanıyor. Demokrasinin son altı yıl içerisindeki gerilemelerle, 25 yıl öncesine gittiği vurgulanıyor.

Araştırmanın diğer bir önemli tespiti ise zenginlerin siyasi gücünün artması ile ilgili. Araştırmada, zengin elitlerin son on yıl içerisinde siyasi iktidarının daha da güçlendiği ülkeler dikkat çekiyor. ABD de milyarderlerin siyasi iktidarı ele geçirdiği ülkeler arasında yer alıyor.