Bochum’da Kürt-Arap toplantısı: İki halk arasındaki diyalog derinleşecek

Almanya’nın Buchum kentinde Kürtler ve Araplar arasında “hoşgörü ve ortak yaşam” değerlerini tanıtmak ve daha interaktif bir rota oluşturmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Araplar ve Kürtler arasındaki hoşgörü ve ortak yaşam değerlerinin tanıtıldığı bir alan arayışı ve tamamlayıcı bir interaktif rota tesis etme amacıyla, 5 Kasım günü Kürt-Arap Diyalogu toplantısı yapıldı

Bochum’daki toplantıyı "Kürt Araştırmalar Merkezi" ve "Hoşgörü Derneği" organize etti.

Sonuç bildirgesine göre Kürt ve Arap aydın, sanatçı, gazeteci ve kadın hakları aktivistlerinin buluştuğu toplantıda çeşitli araştırmalar, halkların umudu ve beklentiler üzerine tartışmalar yürütüldü.

Özellikle Arap ve Kürt toplumlarındaki kadınların yaşadığı sorunlar, ortak güç kaynakları, Arap ve Kürt toplumlarının karşılaştığı zorluklar ve çözümler toplantıda ele alındı.

Kürt-Arap hakları arasında etkileşim, birbirini daha yakından tanıma, ortak birikim ve ortak kader gibi konular da değerlendirildi.

Toplantı, halklar arasında diyalogun önündeki engeller, bu engelleri ortadan kaldırmanın yol ve yöntemleri de tartışmanın konuları arasında yer aldı

Ayrıca her iki halkın birlikte yaşama eğilimine karşı çıkan hegemonik güçlerin politikaları karşı geliştirilmesi gereken mücadelenin perspektifleri konuşuldu.

Bunun için iki halk arasında diyalogun daha da derinleştirilerek her türlü tehdide karşı ortak kader ve birleştirici ortak tavrın önemi güçlü bir şekilde vurgulandı.

Kapanış oturumunda bu diyalog toplantısının sadece bir başlangıç olarak ele alınması, tartışmalarda dile getirilen önerilerin ilk adımlar olarak görülmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Toplantı Kürtler ve Araplar arasındaki ilişkilerde interaktif, tamamlayıcı ve zengin yol ve yöntemlerle faydalı ve önemli bir birikim elde etme amaçlı bu adımların süreklileştirilmesi perspektifi ile sonuçlandı.

Bununla birlikte oluşan zemin üzerinden ilişkileri daha geniş alanlara, yeni sosyal gruplara ve hedeflere ulaşacak şekilde iletişim kanallarını genişletmek, bu hazırlık aşamasında sanal medyayı da kullanarak diyalog çalışmalarının sürdürülmesi kararı alındı.